Fundació Girona, Regió de Coneixement

D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Girona, Regió de Coneixement té com a finalitats:

 

  • Promoure les relacions entre les Institucions Públiques i Privades amb la Universitat i concertar compromisos de col·laboració.
  • Impulsar polítiques regionals de societat del coneixement i acompanyar els agents implicats en el territori cap a objectius comuns.
  • Promoure instruments per a facilitar als agents productors de coneixement i als agents receptors de coneixement l'accés a finançament competitiu.
  • Promoure la innovació tecnològica i la digitalització de la Universitat, del sector sociocultural i del sector socioeconòmic.
  • Contribuir al finançament de les Càtedres i dels Campus Sectorials de la Universitat de Girona.
  • Recollir i analitzar les magnituds i les dades de R+D+i a nivell regional que permeti avaluar els resultats i fer polítiques pròpies.
  • Instituir i dotar beques, ajuts i subvencions per a la realització dels fins esmentats.

 

ÒRGANS DE GOVERN