Cooperació

Informe sobre la cooperació universitària al desenvolupament 2017

La UdG queda en cinquena posició en Cooperació Universitària al Desenvolupament 2017

Es publica l'informe 2017 sobre "La cooperació universitària per al Desenvolupament" que reflecteix la contribució de les Universitats Espanyoles a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament en 2017. Un informe que pretén, a més de servir de font d'informació per a totes les persones i institucions implicades en la cooperació per al desenvolupament a Espanya, fer una anàlisi rigorosa que permeti comprendre millor l'estructura, els èxits i els reptes de la cooperació universitària per al desenvolupament.