Cooperació

La UdG se situa en 4a posició en relació amb la contribució de les Universitats Espanyoles a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament segons l'informe de "La Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2016" que reflecteix  la contribució de les Universitats Espanyoles a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.L'informe es basa en l’ "Enquesta de seguiment de l'ajuda" que anualment llança el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) i en la qual participen les universitats espanyoles des de 2006. 

 

Podeu consultar l'informe a "Més informació".

Notícies relacionades