Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Direcció

Càrrec Titular
directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial Doctora MARGARIDA CASTAÑER VIVAS