Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Campus Turisme

Els Plans de foment territorial del turisme són una línia d’ajuts destinada als ens locals que la Generalitat de Catalunya va posar en funcionament l’any 2014. El seu objectiu és subvencionar projectes d’inversió destinats a millorar la qualitat de l’experiència turística en les destinacions locals d’acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Un informe elaborat per la Direcció General de Turisme fa balanç de les cinc convocatòries resoltes entre 2014 i 2018. De les més de 400 sol·licituds presentades pels ens locals, s’han atorgat 88 subvencions que han beneficiat projectes repartits per tot el territori català.

Amb un pressupost total de 27 milions d’euros, provinents del Fons per al Foment del Turisme (Fons que es nodreix dels ingressos generats per l’impost sobre les estades en establiments turístics), els Plans han aconseguit que per cada euro de subvenció de la Generalitat s’hagin mobilitzat 2,6 d’euros d’inversió per part dels ens locals.

L’informe recull quina ha estat l’evolució dels imports de les subvencions, quins han estat els ens locals subvencionats i la seva distribució geogràfica, i fa un repàs, a tall d’exemple, d’algunes de les accions que els ajuts han permès dur a terme: millores en l’accessibilitat, en els equipaments turístics, en la diversificació de l’oferta, etc.

La convocatòria d'enguany, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el passat 2 de juliol, es regeix per l'Ordre EMC/78/2019, de 24 d'abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. Aquestes noves bases reguladores van en sintonia amb els continguts dels eixos vertebradors 1 al 6 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022: oferir una experiència turística excepcional, conquerir i retenir els clients adequats, atreure les inversions necessàries, implementar les millors pràctiques de turisme intel·ligent, millorar les condicions competitives i millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament.

Gencat. (2/07/19). Cinc anys de Plans de foment territorial del turisme. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/Cinc-anys-de-Plans-de-foment-territorial-del-turisme 

Notícies relacionades