Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Campus Patrimoni Cultural i Natural

Proposa'ns un treball final de grau o màster

TFG/TFM

Tots els estudis oficials de grau i de màster de la UdG inclouen en el seu currículum formatiu la realització d’un treball de final de grau o màster (abreujadament TFG i TFM). La normativa de la UdG preveu que l'estudiant pot realitzar el TFG/TFM en una empresa o institució. 

Els TFG i els TFM comporten la realització per part de l'estudiant d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats i les habilitats requerides en l'ensenyament corresponent. Aquests treballs estan orientats a l'avaluació de les competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l'avaluació i qualificació del treball.

En el cas de TFG/TFM en empreses, la temàtica del treball a desenvolupar per l’estudiant es defineix combinant els requeriments acadèmics i els vostres interessos. Per bé que la defensa del TFG/TFM té lloc a la UdG, al TFG/TFM se li assigna un codirector/tutor extern pertanyent a l’empresa o institució.

Si l’estudiant no té vinculació contractual amb l’empresa o institució, cal que formalitzi un Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat abans de realitzar el TF. El conveni garanteix la cobertura de riscos i que la relació amb l’estudiant no té cap caràcter contractual per a l‘empresa o institució.

Per a l’empresa o institució, la realització del TFG o TFM és una oportunitat per resoldre problemes, desenvolupar idees, fer prospeccions, etc., d’interès per a l’empresa o institució. I fer-ho en el context universitari. Efectivament, tot i que el treball el realitza un estudiant que ha acabat la seva formació de grau o de màster, el TFG o TFM es desenvolupa sota la direcció d’investigadors sèniors de la universitat. 

D’altra banda, és també una acció de responsabilitat social, en contribuir a una millor formació dels futurs graduats i màsters universitaris. Efectivament, per a l’estudiant, representa una oportunitat d’enfrontar-se amb problemes reals relacionats amb la seva futura professió, i entrar en contacte amb tècnics de l’empresa o institució, i amb investigadors d’un grup de recerca de la UdG.

Posa’t en contacte amb el Campus Patrimoni Cultural i Natural, Clàudia Riera (Tel. 972 41 95 78), i exposa la teva idea.