Consell de Direcció

Registre de convenis

Contacte

Secretaria General
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982/419510
Fax 972 418031
secretari.general@udg.edu

Personal

Marta Pibernat, Sònia Marín i Josep Rossell 
 

Registre de convenis


Relació de convenis que s’han registrat a la Universitat de Girona a partir de la circular del 20 de desembre de 1999 de TRAMITACIÓ DELS CONVENIS A SIGNAR per la Universitat de Girona amb altres institucions o empreses.

Seleccioneu l'any de signatura del conveni:

Si necessiteu algun d'aquests convenis podeu sol·licitar-ne una còpia al Gabinet de Comunicació. Tel. 972419841 o a/e: relacions.institucionals@udg.edu

Els convenis signats abans del 2000 podeu consultar-los a la Secretaria General. Tel. 972 418003 o a/e: secre.general@udg.edu

Convenis

Convenis registrats durant l'any 2016

Data Signatura: 2016-11-04
Codi:
Nom:
Contingut: Promoure la creació d'un centre mixt sense personalitat jurídica pròpia que s'integri dintre de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-11-03
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laboració entre CAT112, la UdG i societat Telefónica Solucines...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-19
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-10-03
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de actividades solidarias y de cooperación
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-29
Codi:
Nom:
Contingut: Publicació d'arxius
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-22
Codi:
Nom:
Contingut: 'oferiment de promocions i descopmtes de productes i/o serveis destinat al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i als estudiants d la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-22
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-16
Codi:
Nom:
Contingut: Cotutela - doctorant: Juan david González Trujillo
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-14
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-10
Codi:
Nom:
Contingut: Intercanvi d'estudiants
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-02
Codi:
Nom:
Contingut: Doble titulación entre el Máster en Turisme Cultural de la Universitat de Girona y la Maestría en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas de la Universidad Tecnológica de Bolivar
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-09-02
Codi:
Nom:
Contingut: Doble titulación entre el Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universitat de Girona y la Maestría en Dirección de Empresas y organizaciones Turísticas de la Universidad Tecnológica de Bolivar
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-29
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de actividades solidarias y de cooperación
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-26
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-14
Codi:
Nom:
Contingut: Erasmus+ Joint Master in Medical Imaging and Applications (MAIA) Memorandum of Agreement
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-14
Codi:
Nom:
Contingut: Regular la Col·laboració
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-08
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-05
Codi:
Nom:
Contingut: línea de finançament AGAUR per a estudis Curs - 2016 - 2017
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-07-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-29
Codi:
Nom:
Contingut: Doble titulación entre el Grado de Enfermaría de la Universitat de Girona y la licenciatura de enfermería y título profesional de enfermera/o de la Universidadf Andrés Bello
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-28
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-22
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-22
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-22
Codi:
Nom:
Contingut: Creació d'una convocatòria d'ajuts de matrícula del màster d'advocacia
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-21
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-14
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laborar en activitats de recerca
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-14
Codi:
Nom:
Contingut: Ajuntament de Blanes per a la realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-10
Codi:
Nom:
Contingut: Dues matrícules del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme i del Màster en Turisme Cultural
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-10
Codi:
Nom:
Contingut: Conveni de renovaió de la Càtedra "Manel Xifra Boada"
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Certificació dels informes de reconeixement de l'activitat docent (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-06
Codi:
Nom:
Contingut: Adscripció de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-03
Codi:
Nom:
Contingut: Adscripció
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-02
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-01
Codi:
Nom:
Contingut: Impulsar i facilitar la formació continuada dels professionals sanitaris en l'àmbit de la salut pública.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-31
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-31
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-31
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-31
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-31
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-28
Codi:
Nom:
Contingut: realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-26
Codi:
Nom:
Contingut: La UdG cedeix els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-26
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-26
Codi:
Nom:
Contingut: Intercambio de estudiantes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-24
Codi:
Nom:
Contingut: Colaborar en actividades de formación de personal docente,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-23
Codi:
Nom:
Contingut: Formació en centres de treball - Marc Escobar Palaudarias
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-23
Codi:
Nom:
Contingut: Desenvolupament de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-23
Codi:
Nom:
Contingut: Desenvolupament de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Desenvolupament de projectes de recerca
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-18
Codi:
Nom:
Contingut: Memorandum
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-17
Codi:
Nom:
Contingut: Proyecto Recursos educativos para la sensibilizacón, el Empoderamiento y el diseño de intervenciones en contextos de violencia contra las mujeres
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-13
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-13
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques curriculars - Ariadna Delgado Bermúdez
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-12
Codi:
Nom:
Contingut: Establir el marc de col·laboració entre la UdG i SCAF
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Stage entre l'Écola polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier - estudiant Thibaut Sanche
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-10
Codi:
Nom:
Contingut: Establir les bases de col·laboració entre les dues parts compareixents per d'establir eines i sistemes comuns de treball que permetin ajudar a complir els respectius objectius marcats.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Doble titulación entre el máster en Catálisis Avanzada y Medelización melecular
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Convenció per la cotutela de la Tesi de M. Gonzalez Larrache, Eztebe
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-06
Codi:
Nom:
Contingut: Convenio marco
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-06
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laboració
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-06
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-04
Codi:
Nom:
Contingut: Memorandum
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-02
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-02
Codi:
Nom:
Contingut: Master in Global Rule of Law and Constitucional Democrazy
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-28
Codi:
Nom:
Contingut: Organització i la realització de les proves d'accés a la universitat (PAU) del 2016.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-28
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-26
Codi:
Nom:
Contingut: Programa interuniversitario de doble titulación entre el Máster Ciencia y Tecnologia del Agua de la Universitat de Girona y la Maestría en Ingenieria del Agua y la Energía,
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-24
Codi:
Nom:
Contingut: Por el que se acuerda el programa conjunto de formación de personal investigador e intercambio de profesores, firmado el 30 de junio de 2015
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-22
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-19
Codi:
Nom:
Contingut: Addenda al Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Banc Sabadell
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-17
Codi:
Nom:
Contingut: Deixar sense efecte la clàusula segona de l'acord de 12 desembre de 2011 (modificada per l'acord de 17 de juny de 2014).
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-15
Codi:
Nom:
Contingut: Renocació patrocini
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-13
Codi:
Nom:
Contingut: Oferiment de promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-12
Codi:
Nom:
Contingut: Establir bases de col·laboració
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-11
Codi:
Nom:
Contingut: Desarrollo del TransCurso diseñado e impartido por Fundación EDEX desde 2012, y otras actividades de formación que puedan derivarse y certificar dicha formación que puedan derivarse y certificar dicha formación, de manera conjunta, a las personas que cumplan los correspondientes requisitios.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-08
Codi:
Nom:
Contingut: Guardonats 2016
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-08
Codi:
Nom:
Contingut: Establecer la participación de ambas en materia de educación-empleo a través de programas de cooperación educativa
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-06
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-06
Codi:
Nom:
Contingut: Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho y la Universidad de Girona
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-31
Codi:
Nom:
Contingut: Marc general de col·laboració i per la realitzció i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: realización de prácticas académicas externas
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Regular las condiciones en las que la UNIVERSIDAD llevará a cabo actos de reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras impresas o susceptibles de serlo,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Tesis
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Crear una borsa d'ajuts econòmics per a la realització de l'estudi de grau en medicina
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Afavorir que els estudiants puguin realitzar el Grau en Medicina de la Universitat de Girona, creant una borsa d'ajuts econòmics per a la realització d'aquest estudi. Per part de la facultat de Medicina, de la Universitat de Girona, l'objectiu és col·laborar en el procés d'aquesta convocatòria.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-23
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-23
Codi:
Nom:
Contingut: Reconocimiento u homologación de estudios entre el máster de Catálisis Avanzada y Modelización molecular d
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-23
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-16
Codi:
Nom:
Contingut: Para la participación de estudiantes universitarios con discapacidad en la realización de prácticas académicas externas
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-14
Codi:
Nom:
Contingut: realtizació del Projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització conjunta del màster universitari en Identitat Europea Medieval
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-14
Codi:
Nom:
Contingut: Intercambio de estudiantes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: subvención nº COMM/MAD/ED/2016 ES140 entre la Universitat de Girona i la Comisión Europea
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Congrés Cracs
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Congrés dels Cracs
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-04
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-04
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-01
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-01
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-29
Codi:
Nom:
Contingut: promover cursos de verano,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-26
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Oferiment de Promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador (PDI), al personal d'administració i serveis (PAS) i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Assignació temporal de professorat
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Formació de llengües Modernes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Addenda número 39 entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, corresponent al primer pagament, del segon semestre, del curs 2015-2016
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-23
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-22
Codi:
Nom:
Contingut: Intercanvi d'estudiants, professors,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-22
Codi:
Nom:
Contingut: cooperation between the parties in education, scientific research and cultural spheres.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-19
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-18
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-15
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-14
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-09
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Pferiment de promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-03
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-02
Codi:
Nom:
Contingut: Desadscripció de l'escola universitària de turisme de Terrassa de la Universitat de Girona
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realización conjunta del Máster Universitario de Gestión Cultura
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Creació de l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental amb l'objectiu bàsic d'intercanviar experiències i coordinar actuacions en relació amb la docència, recerca, transferència de coneixement, per tal de millorar en els àmbits anteriorment esmentats.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Intercambio de estudiantes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de prácticas académicas externs
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-22
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-21
Codi:
Nom:
Contingut: Integrated System of landscape between geo-economy, antrhorpization, environment and development.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-21
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laboració en l'organtizació d'accions així com en la seva difusió per tal que els ciutadans de Palafrugell coneguin els serveis i les oportunitats de la Unió Europea.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Establecer bases de una mutua cooperación entre las partes para la realitzación de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Practiques acadèmiques
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-15
Codi:
Nom:
Contingut: Producció i explotació de cursos oberts massius i en línia (MOOC) en tècniques culinàries i gastronomia
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-15
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Participar en el progreso y desarrollo de la sociedad y en la mejora del sistema educativo, promover actividades de extensión universitaria y el intercambio de conocimientos e informaciones con otras instituciones.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de prácticas académicas externas
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: Definir las bases de la colaboración entre la UdG y PLACO a lo largo de la realitzación del mencionado concurso, desde la participación de los alumnos de dicha universidad.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de les pràctiques acadèmiques externes d'estudiants del màster interuniversitari en joventut i societat
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-10
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de prácticas académicas externas
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de la Firts Lego League Girona 2015
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-07
Codi:
Nom:
Contingut: Relització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-02
Codi:
Nom:
Contingut: Autorització per a realitzar tasques de gestió del dr. Sergi Sabater Cortés
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-02
Codi:
Nom:
Contingut: Adscripció de l'activitat de recerca del Dr. Sergi Sabater Cortés
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-01
Codi:
Nom:
Contingut: finançament de les despeses comunitàries dels espais de la UdG, al Parc
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-12-15
Codi:
Nom:
Contingut: Curso Cocina al vacío de El Celler de Can Roca"
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-10-21
Codi:
Nom:
Contingut: Creació Grup Operatiu
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-09-16
Codi:
Nom:
Contingut: Assignació temporal de professorat
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-07-25
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-05-26
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Establecer un programa de actuación conjunto entre las partes firmantes, con la finalidad de que los estudiantes que accedan al mismo puedan obtener una titulación oficial por parte de cada una de las Universidades
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2014-03-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats: