Consell de Direcció

Registre de convenis

Contacte

Secretaria General
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982/419510
Fax 972 418031
secretari.general@udg.edu

Personal

Marta Pibernat, Sònia Marín i Josep Rossell 
 

Registre de convenis


Relació de convenis que s’han registrat a la Universitat de Girona a partir de la circular del 20 de desembre de 1999 de TRAMITACIÓ DELS CONVENIS A SIGNAR per la Universitat de Girona amb altres institucions o empreses.

Seleccioneu l'any de signatura del conveni:

Si necessiteu algun d'aquests convenis podeu sol·licitar-ne una còpia al Gabinet de Comunicació. Tel. 972419841 o a/e: relacions.institucionals@udg.edu

Els convenis signats abans del 2000 podeu consultar-los a la Secretaria General. Tel. 972 418003 o a/e: secre.general@udg.edu

Convenis

Convenis registrats durant l'any 2017

Data Signatura: 2017-01-31
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Prisma
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-16
Codi:
Nom:
Contingut: conveni marc de cooperació educativa realització de pràctiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-16
Codi:
Nom:
Contingut: conveni marc de cooperació educativa realització de pràctiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-16
Codi:
Nom:
Contingut: conveni marc de cooperació educativa realització de pràctiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-16
Codi:
Nom:
Contingut: conveni marc de cooperació educativa realització de pràctiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-16
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb col.legi de periodistes de Catalunya
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-13
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Automatismes Girona SL
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-13
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Fundació Privada Arqueològica Clos
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Museu Etnològic del Montseny
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2017-01-10
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Sixtemia Mobile Studio SL
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-12-02
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes PGA Golf Catalunya SA
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-11-24
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes amb Organización y Habilidades Multimedia SL
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: relaització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats: