Consell de Direcció

Registre de convenis

Contacte

Secretaria General
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982/419510
Fax 972 418031
secretari.general@udg.edu

Personal

Marta Pibernat, Sònia Marín i Josep Rossell 
 

Registre de convenis


Relació de convenis que s’han registrat a la Universitat de Girona a partir de la circular del 20 de desembre de 1999 de TRAMITACIÓ DELS CONVENIS A SIGNAR per la Universitat de Girona amb altres institucions o empreses.

Seleccioneu l'any de signatura del conveni:

Si necessiteu algun d'aquests convenis podeu sol·licitar-ne una còpia al Gabinet de Comunicació. Tel. 972419841 o a/e: relacions.institucionals@udg.edu

Els convenis signats abans del 2000 podeu consultar-los a la Secretaria General. Tel. 972 418003 o a/e: secre.general@udg.edu

Convenis

Convenis registrats durant l'any 2016

Data Signatura: 2016-06-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-15
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-14
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laborar en activitats de recerca
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-06-14
Codi:
Nom:
Contingut: Ajuntament de Blanes per a la realització del projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-26
Codi:
Nom:
Contingut: La UdG cedeix els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-24
Codi:
Nom:
Contingut: Colaborar en actividades de formación de personal docente,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-23
Codi:
Nom:
Contingut: Formació en centres de treball - Marc Escobar Palaudarias
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-18
Codi:
Nom:
Contingut: Memorandum
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-17
Codi:
Nom:
Contingut: Proyecto Recursos educativos para la sensibilizacón, el Empoderamiento y el diseño de intervenciones en contextos de violencia contra las mujeres
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-12
Codi:
Nom:
Contingut: Establir el marc de col·laboració entre la UdG i SCAF
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Stage entre l'Écola polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier - estudiant Thibaut Sanche
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-09
Codi:
Nom:
Contingut: Doble titulación entre el máster en Catálisis Avanzada y Medelización melecular
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-06
Codi:
Nom:
Contingut: Convenio marco
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-05-06
Codi:
Nom:
Contingut: Col·laboració
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-26
Codi:
Nom:
Contingut: Programa interuniversitario de doble titulación entre el Máster Ciencia y Tecnologia del Agua de la Universitat de Girona y la Maestría en Ingenieria del Agua y la Energía,
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-24
Codi:
Nom:
Contingut: Por el que se acuerda el programa conjunto de formación de personal investigador e intercambio de profesores, firmado el 30 de junio de 2015
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització d'activitats solidàries i de cooperació
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-13
Codi:
Nom:
Contingut: Oferiment de promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-08
Codi:
Nom:
Contingut: Guardonats 2016
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-07
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-06
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-06
Codi:
Nom:
Contingut: Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho y la Universidad de Girona
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-04-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-30
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Crear una borsa d'ajuts econòmics per a la realització de l'estudi de grau en medicina
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-29
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-23
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-23
Codi:
Nom:
Contingut: Reconocimiento u homologación de estudios entre el máster de Catálisis Avanzada y Modelización molecular d
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-21
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Projecte Rossinyol
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-17
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-16
Codi:
Nom:
Contingut: Para la participación de estudiantes universitarios con discapacidad en la realización de prácticas académicas externas
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: subvención nº COMM/MAD/ED/2016 ES140 entre la Universitat de Girona i la Comisión Europea
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització del Congrés Cracs
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-07
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-04
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-04
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-01
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-03-01
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-29
Codi:
Nom:
Contingut: promover cursos de verano,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-26
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Oferiment de Promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador (PDI), al personal d'administració i serveis (PAS) i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Assignació temporal de professorat
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-25
Codi:
Nom:
Contingut: Formació de llengües Modernes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-24
Codi:
Nom:
Contingut: Addenda número 39 entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, corresponent al primer pagament, del segon semestre, del curs 2015-2016
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-23
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-22
Codi:
Nom:
Contingut: Intercanvi d'estudiants, professors,...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-19
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-18
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-16
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-15
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-14
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-10
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-09
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-09
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-08
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Pferiment de promocions i descomptes de productes i serveis destinat al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i estudiants de la UdG
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-05
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-04
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-03
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-02-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Creació de l'Agrupació d'Universitats del Mediterrani Occidental amb l'objectiu bàsic d'intercanviar experiències i coordinar actuacions en relació amb la docència, recerca, transferència de coneixement, per tal de millorar en els àmbits anteriorment esmentats.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-29
Codi:
Nom:
Contingut: Intercambio de estudiantes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realización de prácticas académicas externs
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-27
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-25
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-22
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques curriculars
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-20
Codi:
Nom:
Contingut: Establecer bases de una mutua cooperación entre las partes para la realitzación de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión de la cultura...
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Practiques acadèmiques
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-19
Codi:
Nom:
Contingut: Pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-18
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-15
Codi:
Nom:
Contingut: Producció i explotació de cursos oberts massius i en línia (MOOC) en tècniques culinàries i gastronomia
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-15
Codi:
Nom:
Contingut: pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-14
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Participar en el progreso y desarrollo de la sociedad y en la mejora del sistema educativo, promover actividades de extensión universitaria y el intercambio de conocimientos e informaciones con otras instituciones.
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-12
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-11
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2016-01-01
Codi:
Nom:
Contingut: Realització de pràctiques acadèmiques externes
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-12-15
Codi:
Nom:
Contingut: Curso Cocina al vacío de El Celler de Can Roca"
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-09-16
Codi:
Nom:
Contingut: Assignació temporal de professorat
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-07-25
Codi:
Nom:
Contingut:
Signants/Entitats:
Data Signatura: 2015-04-27
Codi:
Nom:
Contingut: Establecer un programa de actuación conjunto entre las partes firmantes, con la finalidad de que los estudiantes que accedan al mismo puedan obtener una titulación oficial por parte de cada una de las Universidades
Signants/Entitats: