Grups de recerca > Psicologia de la salut > Publicacions > Recerca en docència en Psicologia de la Salut
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Psicologia de la salut

Recerca en docència en Psicologia de la Salut

Publicacions

Cañabate, D., Gras, M.E., Serra, T. i Colomer, J. (2021). Cooperative approaches and academix motivation towards enhancing pre-service teachers' achievement. Education Sciences, 11, 705. doi: 10.3390/educsci11110705. FI = 1,03. Educational Research Q2. Rang: 250/724. 

Colomer, J., Serra, T.,  Gras, M.E. i Cañabate, D. (2021). Longitudinal self-directed competence development of university students through self-reflection. Reflective Practice, 22 (5), doi: org/10.1080/14623943.2021.1964947 SJR Phyilosophy Q1 FI (2020): 0,494

Font-Mayolas, S.; Gómez Lima, A.B.; Planes Pedra, M., i Gras Pérez, M.E. (2018). Formació de formadors en Psicologia de la salut. Revista CIDUI. Barcelona.

Raurell-Torreda, M; Olivet-Pujol, J; Romero-Collado, A; Malagon-Aguilera, MC; Patiño-Maso, J; Baltasar-Bague, A. (2015). Case-Based Learning and Simulation: Useful Tools to Enhance Nurses' Education? Nonrandomized Controlled Trial. Journal of Nursing Scholarship, 47(1), 34-42.[ FI (2015):2,128, Q1, Nursing Social Science, rang:6/114]  

Cañabate, D., Aymerich, M., Falgàs, M. i Gras, M.E. (2014), Metodologías docentes. Motivación y aprendizaje percibidos por los estudiantes universitarios. Educar, 50 (2), 427-441.

Raurell-Torreda, M; Olivet-Pujol, J; Romero-Collado, A; Bonmatí-Tomàs, A;  Baltasar-Bague, A. ; Patiño-Maso, J (2014). Prueba de evaluación de la competencia objetiva estructurada (ECOE) en el 4º curso del Grado de Enfermería. Àgora d'Infermeria, 18.1 (37), 5-7.

Planes, M. (2013). Manual de pràctiques en Psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitària. iSBN: 978-84-9984-190-8

Patiño-Maso, J. i Baltasar-Bague, A. (coord.) (2013). Guía Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Infermeria. Girona: Documenta Universitaria.

Patiño-Maso, J; Baltasar-Bague, A.; Raurell-Torreda, M; Mateu-Figueras, G; Ribas-Cano, R (2013). Reorientació PAT: curs acadèmic 12.13. (pp. 25-31) Dins J. Patiño-Masó i A. Baltasar-Bagué (coord.) Guía Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Infermeria. Girona: Documenta Universitaria.

Patiño-Maso, J; Baltasar-Bague, A.; Raurell-Torreda, M; Mateu-Figueras, G; Ribas-Cano, R (2013). Continguts PAT per a cursos acadèmics. (pp. 31-40) Dins J. Patiño-Masó i A. Baltasar-Bagué (coord.) Guía Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Infermeria. Girona: Documenta Universitaria.

Font-Mayolas, S. (2012). Entrenament en solució de problemes. A C. Rostán i P. Albertín (Coords.). Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI). Manual de l'estudiant (pp. 36-43). Girona: Documenta Universitaria. ISBN: 978-84-9984-083-3. Dipòsit Legal: GI-1.914-2012

Font-Mayolas, S. (2011). Cuestionario de personalidad PAI. A R. Fernández-Ballesteros (Dir.). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos (CD-Rom, Sección 3, Apartado 3.5., pp. 1-8). Madrid: Pirámide.

Font-Mayolas, S. (2011). Tria de perspectiva teòrica i justificació en estudiants de final de carrera de psicologia. Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 7, 26-31.

Cunill, M. (2010). Metodologia qualitativa. Dins: C. Fuentes, A. Bonet, Josep-Maria Sirvent i N. Brugada (coord.). Manual d'infermeria intensiva. pp. 457-464. Girona: Documenta Universitaria.

Gras, M.E. (2010). Metodología quantitativa. Dins: C. Fuentes, A. Bonet, Josep-Maria Sirvent i N. Brugada (coord.). Manual d'infermeria intensiva. pp. 449-455. Girona: Documenta Universitaria.

Planes, M. (2010). Tutorització intensiva i avaluació continuada de pràctiques professionalitzadores en Psicologia de la Salut [cd-rom]. Girona: ICE. ISBN 978-84-8458-313-4.

Estebanell, M., Aymerich, M., Ferrés, J. i Patino, F. (2010). Detecció de necessitats de formació del professorat de la UdG Dins International Congress of University Teaching and Innovation. [cd-rom]. Barcelona: CIDUI.

Aymerich, M., Cañabate, D., Falgàs, M. i Gras. M.E. (2010). Which educational methodologies do they motivate and facilitate the university students learning?. Dins International Congress of University Teaching and Innovation. [cd-rom]. Barcelona: CIDUI.

Aymerich, M. i Gras, M.E. (2009). Las metodologías docentes y su valoración por parte de los estudiantes universitarios. Dins: UNIVEST09 Congrés Internacional “Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat” [cd-rom]. Girona: ICE Josep Pallach i Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat de Girona.

Font-Mayolas, S. i Masferrer, L. (2010). Conocimientos y actitudes de estudiantes universitarios respecto al Espacio Europeo de Educación Superior. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), 3 (2), 88-96.

Planes, M. (2009). Psicologia de la salut. Fonaments i tècniques d’avaluació i tractament. Girona: Documenta.

Moral, A.; Pallisera, Y.; Santaló, E.; Gras, M.E.; Villar, E. (2008) Regulació motivacional, satisfacció i rendiment acadèmic dels estudiants de psicologia. Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 4, 49-65.

Manzano, E., Pujol, J., Prior, M., Font-Mayolas, S. i Gras, M.E. (2008). L'exercici de la docència de la psicologia i el burnout. Repte: Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència, 4 (1), 38-48.

Gras, M.E., Salamó, A. i Guich, B. (2008). Modalitat de batxillerat i rendiment en les assignatures metodológiques dels estudiants universitaris de Psicologia. Dins: UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat" [cd-rom]. Girona: Universitat de Girona. ISBN:978-84-8458-274-8.

Font-Mayolas, S. i Gómez, A.B. (2008). Estudi de la relació entre qualificació i autoavaluació: anàlisi dels criteris de valoració de l'estudiant. Dins: UNIVEST08. Congrés Internacional "l'Estudiant, eix del canvi a la universitat" [cd-rom]. Girona: Universitat de Girona. ISBN:978-84-8458-274-8.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Estratègies per a la gestió de l’activitat no presencial i per a l’autoavaluació de competències. Dins Universitat de Girona, Aproximació a l’Espai Europeu d’Educació Superior des de les aules (p. 25-34). Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.

Villar,E., Albertín, P., Aymerich,M., Cabruja,T., Caparrós, B., Rostan, C., Serrat, E. i Viñas, F. (2007). Pràcticum de Psicologia. Fonaments, reflexions i propostes. Girona: Documenta Universitaria.

Villar, E., Serrat, E., Rostan, C., Albertin, P., Aymerich, M. (2007). Proposta d’un model de pràcticum de psicologia. Dins E. Villar, P. Albertín, M. Aymerich, T. Cabruja, B. Caparrós, C. Rostan, E. Serrat i F. Viñas. Pràcticum de Psicologia. Fonaments, reflexions i propostes (p.53-134). Girona: Documenta Universitaria.

Aymerich, M., Caparrós, E. i Rostan, C. (2007). Els àmbits de pràctica professional en els estudis de Psicologia. Present i futur. Dins E. Villar, P. Albertín, M. Aymerich, T. Cabruja, B. Caparrós, C. Rostan, E. Serrat i F. Viñas. Pràcticum de Psicologia. Fonaments, reflexions i propostes (p.135-156). Girona: Documenta Universitaria.

Aymerich, M., Caparrós, B. i Rostan, C. (2007). Los ámbitos de práctica profesional en los estudios de Psicología. Presente y Futuro. Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 3, 44-52.

Villar, E., Viñas, F. Torrent, A., Serrat, E., Rostan, C., Caparrós, B., Cabruja, T., Aymerich, M. i Albertín, P. (2006). La ansiedad de los estudiantes ante el prácticum. ¿Es necesario intervenir? Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 2, 1, 17-32.

Aymerich, M. i Gotzens, C. (1999). Explicaciones del Proceso Docente dirigidas a su Optimización. Dins J. Beltrán i C. Genovard (Dir). Psicología de la Instrucción II. Areas Curriculares (pp: 145-168). Madrid: Síntesis.

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Gestión de la actividad no presencial y autoevaluación de competencias. RED-U: Revista electrónica de la Universidad de Murcia, 1, 1-10. Accessible a: http://www.um.es/ojs/index.php/actas-redu/article/view/404

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Ús de minicasos a les classes expositives de Psicologia. Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 1 (3), 24-30. Accessible a: http://psicologia.udg.es/revista/publicacions/03/Cat/03(3)_Cat.pdf

Font-Mayolas, S. i Salamó, A. (2007). Estrategias para la gestión de la actividad no presencial y análisis de incidencias en alumnos de Psicología. Dins: III Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad “Buenas Prácticas Académicas para la Innovación del proceso de Aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior 2007 [cd-rom]. Bilbao: Universitat de Deusto. ISBN:978-84-271-2889-7

Villar, E. i Font-Mayolas, S. (2007). Guia del pla d'acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat de la informació i psicologia. Girona: Documenta Universitaria (UdG Publicacions).

Lorente, F., Font-Mayolas, S. i Villar, E. (2005). La formació en primers auxilis psicològics i emergències en el títol de grau en psicologia. Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 1 (1), 26-37. Accessible a: http://psicologia.udg.es/revista/publicacions/01/Cat/04(1)_Cat.pdf

Font-Mayolas, S. (2005). Anàlisi de l’ús de la tècnica de treball cooperatiu del trencaclosques en alumnes de la llicenciatura de psicologia. Revista d’Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE), 1 (1), 9-17. Accessible a: http://psicologia.udg.es/revista/publicacions/01/Cat/02(1)_Cat.pdf

Domènec, E., Larraburu, I.S., Montcada, A. i Font-Mayolas, S. (2003). Perturbaciones en el desarrollo adolescente: depresiones, trastornos alimenticios, drogadicción, tabaquismo. Dins A. Perinat (coord.), Los adolescentes en el siglo XXI (225-258). Barcelona: UOC.

Rafel, E. i Gras, M.E. (1997). Posició de l’alumne a l’aula i interacció docent: una variable per considerar en l’estudi dels processos d’aprenentatge a la universitat. Dins E. Villar (ed.), Línies de recerca d’innovació docent dins l’àmbit de l’educació superior, aportacions de la Universitat de Girona (183-205). Girona: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) UdG.

Planes, M. (1996). Drets humans i teoria i pràctica de la Psicologia. Dins ICE (ed.), Drets humans i educació (61-66). Girona: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) UdG.

Villar, E., Planes, M., Gras, M.E. i Cornellà, M. (1993). Organització de recerca multidisciplinar amb alumnes en pràctiques. Dins I.C.E. (ed.), L’autònoma i la innovació docent (p. 102 – 106). Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) UAB.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.