Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Formació Clínica Humana. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang. Embaràs i part normal i patològic. Puerperi. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques. Contracepció i fertilització. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions. Medicina. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les situacions de risc vital. Exploració i seguiment de l'embaràs.
Crèdits ECTS:
20
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elena Alvarez Castaño  / DANIEL BADIA JOBAL  / Joaquin Barcelo Obregon  / Maria Pilar Barretina Ginesta  / Maria Dolores Capella Hereu  / Laia Falgueras Verdaguer  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Jose Manuel Fernandez-Real Lemos  / Rafael Fuentes Raspall  / EVA LOPEZ NAVARRO  / GIANNI ENRICO LUCCHETTI D'ANIELLO  / Fernando Perez Bueno  / MONICA SOLER RANZANI  / Ester Vila Camps

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elena Alvarez Castaño  / DANIEL BADIA JOBAL  / Joaquin Barcelo Obregon  / Xavier Castells Cervello  / Laia Falgueras Verdaguer  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Jose Manuel Fernandez-Real Lemos  / MARIA JOSE FERRI IGLESIAS  / Rafael Fuentes Raspall  / EVA LOPEZ NAVARRO  / Maria Silvia Mauri Roca  / Salvador Pedraza Gutierrez  / Fernando Perez Bueno  / Jose Ignacio Rodriguez Hermosa  / Ester Vila Camps

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elena Alvarez Castaño  / DANIEL BADIA JOBAL  / Ana Cristina Borrell Molins  / JOAN DORCA RIBUGENT  / Eduardo Esteve Lafuente  / Laia Falgueras Verdaguer  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Sara Guirao Marin  / ANNA MARIA IGLESIAS MUÑOZ  / EVA LOPEZ NAVARRO  / Maria Rosa Ortiz Duran  / Fernando Perez Bueno  / MONICA RECASENS SALA  / Ester Vila Camps

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Elena Alvarez Castaño  / DANIEL BADIA JOBAL  / Josefa Biarnes Costa  / JOAN DORCA RIBUGENT  / Laia Falgueras Verdaguer  / Maria de Las Mercedes Fernandez Balsells  / Sara Guirao Marin  / EVA LOPEZ NAVARRO  / GIANNI ENRICO LUCCHETTI D'ANIELLO  / Maria Rosa Ortiz Duran  / Fernando Perez Bueno  / ANNA PIBERNAT I TORNABELL  / JOSÉ MARÍA RAMOS MAESO  / Ester Vila Camps

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties

Continguts

1. ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

          1.1. Malalties de la Nutrició

          1.2. Diabetis mellitus i Obesitat

          1.3. Altres tipus de diabetis mellitus

                    1.3.1. Patologia suprarenal i paratiroïde

          1.4. Patologia tiroidea

          1.5. Patologia hipofisaria

2. PATOLOGIA QUIRURGICA ENDOCRINOLÓGICA

          2.1. Patologia Quirúrgica Nutricional

          2.2. Patologia Quirúrgica Tiroïdal i Paratiroïdal.

          2.3. Patologia Quirúrgica Suprarrenal.

3. GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

          3.1. Embriologia del aparell genital femení

          3.2. Anatomia / Histologia aplicada a ginecologia i obstetrícia

          3.3. Hormones esteroïdals des de el punt de vista ginecològic i obstètric

          3.4. Cicle ovàric

4. OBSTETRICIA

          4.1. Gametogènesi, fecundació e implantació

          4.2. Desenvolupament i estructura de la placenta, membranes, líquid amniòtic

          4.3. Diagnòstic de la gestació. Duració de la gestació

          4.4. Modificacions fisiològiques durant la gestació

          4.5. Desenvolupament del fetus

          4.6. Estudi anatòmic-clínic de la pelvis. Estàtica fetal

          4.7. La visita a la embarassada

          4.8. Mètodes de control i diagnòstic durant la gestació. Ecografia, tècniques invasives, aplicació del efecte Doppler, cardiotocografia

          4.9. Definició de part. Inici del part

          4.10. Assistència al part normal

          4.11. Duració del part

          4.12. Inducció al part

          4.13. Part patològic

          4.14. Hemorràgies en el part i postpart

          4.15. Tocúrgia: Raspat uterí, Tècniques d’instrumentació del part, Cesària

          4.16. Analgèsia i anestesia obstètriques

          4.17. Puerperi

          4.18. Patologia del embaràs

          4.19. El fetus com a pacient. Infeccions maternes que poden afectar al fetus, Malatia hemolítica

5. GINECOLOGIA

          5.1. La historia clínica des de el punt de vista ginecològic. Exploració. Definicions.

          5.2. Procediments diagnòstics en ginecologia

          5.3. Determinisme sexual i diferenciació sexual.

          5.4. Pubertat. Menarquia. Patologia de la pubertat.

          5.5. Amenorrea secundària: concepte, classificació i etiologia. Diagnòstic i orientació terapèutica.

          5.6. Hemorràgies uterines (dis)funcionals

          5.7. Virilització i hirsutisme

          5.8. Dolor pelviá relacionat o no amb el cicle.

          5.9. Concepte d’esterilitat i infertilitat.

          5.10. Control de la fertilitat

          5.11. Vulva. Malalties de la vulva: traumatismes, degeneratives i atròfiques

          5.12. Vagina. Malalties de la vagina

          5.13. Vaginitis i vaginosis

          5.14. Malalties de transmisió sexual desde el punt de vista ginecològic

          5.15. Infeccions del tracte genital superior

          5.16. Alteracions funcionals del endometri

          5.17. Patologia benigna del coll, cos de la matriu i endometri

          5.18. Patologia maligna del cos uterí

          5.19. Patologia del endometri maligna

          5.20. Concepte de CIN (Neoplasia Cervical Intraepitelial).

          5.21. Càncer de cérvix invasiu

          5.22. Masses anexials

          5.23. Visió general de la patologia mamària

          5.24. Patologia mamaria benigne

          5.25. Càncer de mama

          5.26. Visió general del tractament oncològic en ginecologia i patologia mamaria

          5.27. Climateri. Menopausa. Patologia del climateri. Processos degeneratius vinculats a la menopausa. Osteoporosi.

          5.28. Patologia del sol pelvià.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 235,00 265,00 500,00
Total 235,00 265,00 500

Bibliografia

 • Harrison's online (1999). . Recuperat , a http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4
 • J. Larry Jameson, MD, PhD (2007). HARRISON Endocrinología. Mc Graw Hill.
 • DeGroot LJ, Jameson JL (2006). Endocrinology (5). Philadelphia: Elsevier. Catàleg
 • BEREK, J. (2008). GINECOLOGIA DE NOVAK (14/2008 ). LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS. Catàleg
 • Gibbs R S, Karlan B Y, Haney A F NYGAARD (2008). DANFORTH’S (TENTH EDITION/ 2008). LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS. Catàleg
 • F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, John C. Hauth, Dwight J. (2010). Williams Obstetrics (Twenty-Third Edition). McGrauHill. Catàleg
 • Leon Speroff, Marc A. Fritz (2006). ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA CLÍNICA Y ESTERILIDAD (7ª Edición en Ingles). Lippincott Williams & Wilkins a Wolters Kluwer bussines. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions ABP (endocrinologia) Avaluació continuada mitjançant qüestionari estàndard. 30
Avaluació final examen tipus test 40 preguntes de 5 opcions 10
Avaluació ABP Examen final basat en casos clínics 10
ABP. Treball sobre sis casos-problema, 3 d'Obstetrícia i 3 de Ginecologia: ABP-1: “Esperances frustrades” ;ABP-2:“Pasada de comptes"; ABP-3:“Fetus amb problemes”;ABP-4:¡Viva san Fermín!;ABP-5:“COMITÉ D’EXPERTS” (La IAAF no vol un altre cas Caster Semeneya);ABP-6:“Massa abdominal en la dona. Diagnòstic diferencial”. Avaluació contínua: 1)Habilitats d'aprenentatge;2) Comunicació; 3)Responsabilitat; 4) Relacions interpersonals
El nivell de suficiència suposa superar QUATRE dels SIS ABP'S
20
Examen problemes ABP: Explicar la resolució de QUATRE PROBLEMES, relacionats amb les temàtiques treballades en els ABP's, SEMINARIS i PRÀCTIQUES. El nivell de suficiència suposa superar DOS dels QUATRE casos problema. 10
Examen tipus TEST: Examen tipus test 40 preguntes de 5 opcions. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i cada resposta errònia restarà 0,25. 20

Qualificació

COMUNICACIÓ AL COS HUMÀ
60% de la nota final:
(a) Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes

40% de la nota final:
(c) Examen tipus test 40 preguntes de 5 opcions (20%)
(d) Examen final basat en casos clínics (20%)

Per poder fer aquestes ponderacions caldrà aprovar amb una nota mínima de 5 punts els apartats (a), (c) i (d) per separat.

Només seran recuperables els apartats (c) i (d).
REPRODUCCIÓ HUMANA I HORMONES SEXUALS
40% de la nota final: Avaluació continuada ABP.
20% de la nota final: examen ABP
40% de la nota final: Examen tipus test de 40 preguntes de 5 opcions.
Cal aprovar cada part per separat per aprovar el mòdul. Només seran recuperables l'examen ABP i l'examen tipus test.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El fet de matricular-se al mòdul implica la obligatorietat d'assistir a les classes ABP

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.