Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Electrotècnia. Motors i màquines. Hidràulica. Càlcul d'estructures i construccions. Regs
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Analitzar les característiques socioculturals del propi àmbit d’actuació professional i personal per tenir-les en compte de manera constructiva.
 • Reconèixer els elements i dominar el funcionament i ús del tractor com a principal màquina agrícola, i de las màquines que realitzen feines agrícoles.
 • Identificar els riscos laborals en el maneig de la maquinària agrícola i veure les mesures de protecció que es poden prendre
 • Calcular els costos d’utilització de la maquinària i determinar el moment idoni per substituir-les, així com saber gestionar un parc de maquinària agrícola.
 • Reconeixer les innovacions tecnologiques que incorporen les màquines agrícoles i analitzar la seva aplicació en el contexte de l'agricultura en el nostre entorn
 • Comunicar de manera efectiva oralment i per escrit les tecnologies en el camp de la mecanització agrària
 • Utilitzar la terminologia en llengua anglesa emprada en el camp de la Mecanització Agrària

Continguts

1. INTRODUCCIÓ (1h)

          1.1. La mecanització agrària

          1.2. Història, evolució i interès

          1.3. Índexs de mecanització

2. El MOTOR DIESEL I EL TRACTOR AGRÍCOLA (11 hores)

          2.1. El motor diesel (5 hores)

                    2.1.1. Principi de funcionament

                    2.1.2. La combustió

                    2.1.3. Parts del motor

                    2.1.4. Característiques del carburant

                    2.1.5. La filtració de l’aire

                    2.1.6. El sistema d’alimentació del combustible

                    2.1.7. La injecció de combustible. Bombes injectores i injectors

                    2.1.8. Sistemes de sobrealimentació

                    2.1.9. Sistema de lubrificació

                    2.1.10. Funcions. Components

                    2.1.11. Tipus d'olis i greixos i característiques

                    2.1.12. Sistema de refrigeració

                    2.1.13. Funcions. Tipus. Components

                    2.1.14. Refrigerants

                    2.1.15. Sistema elèctric

                    2.1.16. Funcions. Components

          2.2. Corbes característiques (3 hores)

                    2.2.1. Parell motor

                    2.2.2. Potència

                    2.2.3. Consum específic

                    2.2.4. Corbes característiques

                    2.2.5. Criteris d'elecció del motor

          2.3. El tractor Agrícola (5 hores)

                    2.3.1. Funcions

                    2.3.2. Tipus

                    2.3.3. Sistemes

                    2.3.4. Direcció: Funcions. Tipus.

                    2.3.5. Frenat: Funcions. Tipus.

                    2.3.6. Elèctric: Funcions. Tipus.

                    2.3.7. Transmissió: Funcions. Tipus. Presa de força.

                    2.3.8. Hidràulic: Funcions. Tipus. Enganxes. Acoblament i desacoblament d'implements

                    2.3.9. Rodament: Pneumàtics. Funcions. Parts. Elecció.

                    2.3.10. Instrumentació i control

                    2.3.11. Potències

                    2.3.12. Criteris d'elecció del tractor

3. SELECCIÓ I SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS (4 hores)

          3.1. Capacitat de treball d'una màquina agrícola (2 hores)

                    3.1.1. Introducció

                    3.1.2. Temps de treball

                    3.1.3. Capacitat de treball. Rendiments

                    3.1.4. Factors que influeixen en la capacitat de treball

                    3.1.5. Factors que contribueixen a millorar la eficiència de camp

          3.2. Selecció de maquinària (2 hores)

                    3.2.1. Criteris de selecció de maquinària

                    3.2.2. Selecció tècnica

                    3.2.3. Tipus de potència Càlcul de necessitats de:

                    3.2.4. potència velocitat

                    3.2.5. Selecció econòmica

                    3.2.6. Propietat, lloguer i contractació

4. MAQUINARIA AGRÍCOLA (13 hores)

          4.1. Anàlisi del conjunt sòl – vehicle (2 hores)

                    4.1.1. Resistència del sòl als esforços.

                    4.1.2. Accions en la interfase sòl - vehicle

                    4.1.3. Dinàmica del tractor

                    4.1.4. Anàlisi del moviment del tractor

                    4.1.5. Reducció de pèrdues per rodament i lliscament

                    4.1.6. Coeficient de tracció

                    4.1.7. Coeficient d'adherència

                    4.1.8. Rendiment a la tracció

                    4.1.9. Components de la potència d'un tractor

                    4.1.10. Compactació del sòl per el tràfic de la maquinària agrícola

          4.2. Maquinària per el treball del sòl (4 hores)

                    4.2.1. Objectius del treball del sòl

                    4.2.2. Comportament dels diferents tipus de sòls

                    4.2.3. Subsolador. Arada de pales . Arada de discos. Xisel.

                    4.2.4. Treball que realitzen

                    4.2.5. Tipus de màquines

                    4.2.6. Funcionament

                    4.2.7. Regulacions

                    4.2.8. Màquines per labors complementàries: Cultivador. Grades. Fresadores. Roleu. Altres

                    4.2.9. Treball que realitzen

                    4.2.10. Tipus de màquines

                    4.2.11. Funcionament

                    4.2.12. Regulacions

                    4.2.13. Màquines integrades

                    4.2.14. Criteris d'elecció

          4.3. Maquinària per a l'adobat (1 hora)

                    4.3.1. Màquines per l'adobat mineral

                    4.3.2. Treball que realitzen

                    4.3.3. Tipus de màquines

                    4.3.4. Funcionament

                    4.3.5. Regulacions

                    4.3.6. Màquines per l'adobat orgànic

                    4.3.7. Treball que realitzen

                    4.3.8. Tipus de màquines: Recollidores i distribuïdores de fems sòlids i líquids

                    4.3.9. Funcionament

                    4.3.10. Regulacions

                    4.3.11. Criteris d'elecció

          4.4. Maquinària per a la sembra (1 hora)

                    4.4.1. Sembradores: a raig, a eixam, a cops, de precisió

                    4.4.2. Treball que realitzen

                    4.4.3. Tipus de màquines

                    4.4.4. Funcionament

                    4.4.5. Regulacions

                    4.4.6. Criteris d'elecció

          4.5. Maquinària per el tractament fitosanitari (2 hores)

                    4.5.1. Característiques de la polvorització

                    4.5.2. Tipus de polvoritzadors

                    4.5.3. Polvoritzadors de tracció mecànica, hidropneumàtics, centrífugs i espolvorejadors

                    4.5.4. Treball que realitzen

                    4.5.5. Tipus de màquines

                    4.5.6. Funcionament

                    4.5.7. Regulacions

                    4.5.8. Criteris d'elecció

          4.6. Maquinària de recol·lecció (3 hores)

                    4.6.1. Recol·lecció de grans: Recol·lectores de cereals

                    4.6.2. Treball que realitzen

                    4.6.3. Tipus de màquines

                    4.6.4. Funcionament. Mecanismes de sega, batre, separació i neteja, accessoris i equipaments especials

                    4.6.5. Regulacions

                    4.6.6. Criteris d'elecció

                    4.6.7. Recol·lecció de farratge: Segadores. Fenificadores. Embaladores. Picadores i ensitjadores

                    4.6.8. Treball que realitzen

                    4.6.9. Tipus de màquines

                    4.6.10. Funcionament

                    4.6.11. Regulacions

                    4.6.12. Criteris d'elecció

                    4.6.13. Maquinaria per a recol·leccions vàries

5. TENDÈNCIES ACTUALS EN LA MECANITZACIÓ (1 hora)

          5.1. Agricultura de precisió (1 hora)

                    5.1.1. Principis bàsics, tecnologia en que es basa, possibilitats actuals i tendències futures.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 4,00 12,00
Debat 2,00 5,00 7,00
Exposició dels estudiants 2,00 17,00 19,00
Resolució d'exercicis 6,00 12,00 18,00
Sessió expositiva 14,00 14,00 28,00
Simulacions 2,00 4,00 6,00
Sortida de camp 8,00 0 8,00
Visionat/audició de documents 3,00 0 3,00
Total 45,00 56,00 101

Bibliografia

 • Arnal Atares, Pedro V, Laguna Blanca, Antonio (1996). Tractores y motores agrícolas (3ª ed. rev. y ampl). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General Técnica Mundi-Prensa.
 • Boto Fidalgo, Juan Antonio López Díez, Javier (2006 ). La Mecanización agraria : principios y aplicaciones (2ª ed. rev. y aum). León: la Universidad. Catàleg
 • Carrero, José María (DL 1997). Maquinaria para tratamientos fitosanitarios, : métodos y aparatos para aplicación de plaguicidas. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica Mundi-Prensa.
 • Cédra, Camille (1997 ). Les Matériels de fertilisation et traitement des cultures . Paris: Cemagref. Catàleg
 • Cédra, Camille (1995 ). Les Matériels de récolte des fourrages, ensilage et distribution . Paris: Cemagref. Catàleg
 • Cédra, Camille (1993 ). Les Matériels de travail du sol, semis et plantation . Paris [etc.]: ITCF [etc.]. Catàleg
 • Laguna Blanca, Antonio (1997). Maquinaria agrícola, : constitución, funcionamiento, regulaciones y cuidados (2ª ed). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Mundi-Prensa.
 • McKyes, Edward (1989). Agricultural engineering soil mechanics. Amsterdam New York: Elsevier.
 • Ortiz-Cañavate Puig-Mauri, Jaime (2003). Las Máquinas agrícolas y su aplicación (6a ed. rev. y ampl). Madrid: Mundi-Prensa.
 • Srivastava, Ajit K (cop. 1993 ). Engineering principles of agricultural machines . [Michigan]: American Society of Agricultural Engineers. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un treball sobre aspectes de la mecanització agrària i presentació en públic del treball Realització d'un treball escrit relacionat amb la temàtica de l'assignatura i presentació oral. 20
Lectura d'articles en llengua anglesa sobre la mecanització a diferents conreus i discussió dels articles a classe.
Caldrà que els estudiants llegeixin l'article n'extreguin preguntes i es fomenti el debat relacionat amb el tema de l'article. Posteriorment a partir de les preguntes elaborades es realitzaran proves sobre l'article.
Es valorarà el plantejament de les preguntes, la participació en el debat i la resposta de les proves. 10
Examen Final Teoria i Problemes 70

Qualificació

Examen final de teoria i problemes(70 % de la nota final)
Exposicio oral i treball(20 % de la nota final)
Problemes i altres activitats d'avaluació durant el curs(10% de la nota final)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a l'examen final.

Assignatures recomanades

 • Fonaments físics de l'enginyeria
 • Producció de gra i farratges

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.