Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Sonia de Caralt Bosch  / Concepció Rodríguez Prieto  / Maria Alba Vergés Guirado  / Lluis Vilar Sais
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat

Continguts

1. Conceptes generals

          1.1. Introducció a la botànica. Límits i diversitat del món vegetal. Visió històrica i concepció actual de la botànica. Les especialitats de la botànica.

          1.2. Sistemàtica i taxonomia. Nomenclatura botànica. Categories taxonòmiques.

          1.3. Nivells morfològics d'organització. Protòfits, tal·lòfits, briòfits i cormòfits.

          1.4. Origen de la vida i dels vegetals. Classificació i filogènia dels diferents grups.

          1.5. Reproducció dels vegetals. Reproducció vegetativa i reproducció sexual. Cicles biològics. Tendències evolutives.

2. Els fongs

          2.1. Introducció als diversos grups. Característiques generals dels fongs. Oomicots (pseudofongs) i Amoebozous (fongs ameboides). Característiques generals, biodiversitat, ecologia i utilitats.

          2.2. Zigomicots, Glomeromicots i Ascomicots. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.3. Basiodiomicots. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.4. Fongs liquenificats. Els components de la simbiosi. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

3. Les algues

          3.1. Què entenem per algues? Biodiversitat. Característiques generals dels diferents grups.

          3.2. Rodòfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.3. Cloròfits i Caròfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.4. Criptòfits, Ocròfits, Haptòfits, Miozous i Euglenozous. Característiques generals, ecologia i utilitats.

4. Hepaticòfits (hepàtiques) i Briòfits (molses). Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

5. Licòfits i Monilòfits. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

6. Espermatòfits

          6.1. Característiques generals. Classificació.

          6.2. Gimnospermes. Característiques generals. Diversitat: les gimnospermes de fulla pinnada (Cicadòpsides) i les de fulla dicòtoma o acicular (Ginkgòpsides i Pinòpsides). Ecologia i utilitats.

          6.3. Angiospermes I. Característiques generals. La flor: el periant, l'androceu i el gineceu. Simetria, diagrames florals i fórmules florals. Inflorescències. La pol·linització

          6.4. Angiospermes II: el fruit. Tipologia dels fruits. Disseminació de fruits i llavors.

          6.5. Angiospermes IIIa: Origen i classificació de les angiospermes. Paleocotiledònies (Anita i Magnòlides), Monocotiledònies (Lílides i Commelínides). Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.6. Angiospermes IIIb: Eucotiledònies basals i Euròsides I i II. Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.7. Angiospermes IIIc: Astèrides basals i Euastèrides I i II. Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 20,00 18,00 0 38,00
Sessió expositiva 32,00 60,00 0 92,00
Sessió participativa 10,00 10,00 0 20,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

 • Aguilella i Palasí, Antoni, Puche Pinazo, Felisa (2004). Diccionari de botànica. València: Universitat de València. Catàleg
 • Díaz González, Tomás E., Fernández-Carvajal Álvarez, Mª. del Carmen, Fernández Prieto, José Antonio (2004). Curso de botánica. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon, ed. (1984). Història natural dels Països Catalans ; [direcció general: Ramon Folch i Guillén. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volums 4,5,6,7 i 15. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1987). La Vegetació dels Països Catalans (2a ed., corr. i ampl.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979). Iniciació a la botànica, : morfologia externa (2a ed. actualitzada a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Hoek, Christian van den, Jahns, Hans Martin, Mann, D. G (1995). Algae, : an introduction to phycology. Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Llistosella i Vidal, Jaume, Sànchez-Cuxart, Antoni (2003). L'Herbari : arbres, arbusts i lianes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Margulis, Lynn (1993). Symbiosis in cell evolution, : microbial communities in the Archean and Proterozoic eons (2nd ed). New York: Freeman. Catàleg
 • Rodríguez-Prieto, C.; Ballesteros, E.; Boisset, F.; Afonso-Carrillo, J. (2013). Guía de las macroalgas y fanerógamas marinas del Mediterráneo occidental. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació parcial I Prova individual on es valorarà l'assoliment dels coneixements.
40
Prova d'avaluació parcial II Prova individual on es valorarà l'assoliment dels coneixements.
40
Exercicis GM1 Prova o treball (individual o en grup). Es valorarà la comprensió i síntesi dels continguts. 10 No
Exercicis GM2 Prova o treball (individual o en grup). Es valorarà la comprensió i síntesi dels continguts. 10 No

Qualificació

Es faran dues proves d'avaluació parcials (40%+40%). La primera durant el període d’avaluacions programades 3 (PAP3) i la segona durant el període d'avaluacions finals. S'haurà de recuperar únicament la/les proves suspeses.

Els exercicics de GM I i II (10%+10%) no són recuperables.

La NOTA FINAL de l'assignatura serà la mitjana ponderada entre totes les activitats avaluables sempre i quan les proves d'avaluació parcial estiguin aprovades.

Si un alumne no realitza una prova d’avaluació obtindrà la qualificació ‘0’ d’aquella prova.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT s’obtindrà en cas de que l’estudiant no realitzi cap de les dues proves d'avaluació continuada de l’assignatura.

Avaluació única:
Es farà un examen únic de tots els contingut de l'assignatura que valdrà un 100% de la nota i serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
La NOTA FINAL de l'assignatura serà la mitjana ponderada entre totes les activitats avaluables sempre i quan les proves d'avaluació parcial estiguin aprovades.

Tutoria

ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ EN BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA
Els dubtes seran resolts presencialment durant la classe o via correu electrònic.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Els dubtes que tingui l'estudiant podran ser resolts tant durant la classe com en l'horari d'atenció a l'estudiant (dilluns de 13 a 14 h) al despatx de la professora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ EN BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA
La via decomunicació serà a través del moodle o el correu electrònic


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
La professora es comunicarà amb els estudiants per Moodle o per correu electrònic enviat a la llista de distribució del Moodle.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura de Pràctiques de Botànica (els estudiants de Biologia) o Pràctiques de Diversitat Vegetal (els estudiants de Ciències Ambientals).

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Tècniques científiques integrades III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Escenari SEMIPRESENCIAL: Classes de teoria on line o en streaming a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor.

Activitats on line: Resolució d'exercicis, problemes i visualització de vídeos.

Escenari TANCAMENT UdG: Classes de teoria on line a partir de power points explicatius.
Tutories on line per aclarir dubtes sobre els continguts de l'assignatura.

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: es proporcionarà el material per a poder seguir l'assignatura on line i es faran tutories de seguiment.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Escenari SEMIPRESENCIAL: Al ser un assignatura sense classes pràctiques, es seguiran fent totes les activitats programades, però en el marc del model proposat pel Deganat de la Facultat de Ciències.
Escenari TANCAMENT UdG: Totes les activitats es faran per videoconferència, però no es modificaran.
Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: Totes les activitats es faran per videoconferència, però no es modificaran.

Modificació de l'avaluació:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Escenari SEMIPRESENCIAL: les proves d'avaluació es faran presencials o on-line (exercicis de GM) i de forma presencial les avaluacions.
Escenari TANCAMENT UdG: les proves d'avaluació es faran on-line
Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: si a la data reservada pels exàmens parcials un estudiant es troba sota confinament o és vulnerable, l'examen es farà presencial el dia de la recuperació, i cas que es suspengués es buscaria una nova data de recuperació.

ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Escenari SEMIPRESENCIAL: Les proves d'avaluació es faran presencials.
Escenari TANCAMENT UdG: Les proves d'avaluació es faran on-line.
Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: si a la data reservada pels exàmens parcials un estudiant es troba sota confinament o és vulnerable, l'examen es farà presencial el dia de la recuperació, i cas que es suspengués es buscaria una nova data de recuperació.Tutoria i comunicació:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Es podrà contactar a través de l'adreça electrònica:
alba.verges@udg.edu; sonia.decaralt@udg.edu; lluis.vilar@udg.edu.

Escenari SEMIPRESENCIAL:
Hores convingudes entre el professor i l’estudiant.

• Escenari TANCAMENT UdG o en cas dels estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: Tutories a hores convingudes de forma regular.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
En cas de TANCAMENT UdG o en el cas dels estudiants VULNERABLES: Els estudiants es podran comunicar amb la professora per videoconferència o per telèfon (699734225) en l'horari d'atenció als estudiants (dilluns de 13 a 14 h). En cas que un estudiant no pugui adaptar-se a aquest horari podrà concertar un altre horari amb la professora.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.