Suport a Persones amb Discapacitat

El Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat es concep com un espai i unes línies d’actuació on la Universitat de Girona ofereix orientació, assessorament i recursos tècnics o acadèmics a les persones amb discapacitat o altres necessitats educatives, en aspectes de participació en tots els àmbits universitaris.  

Més informació