Postura de l’arbre

Durada 3 minuts

Aquesta pràctica es fa dempeus per “parar” amb un canvi postural una rutina d’hores de feina, estudi...i alliberar tensions.