La acción técnica deportiva y su entrenamiento

Autor/a:
Víctor López-Ros; Jordi Sargatal Prat
Col·lecció:
Monografies
Editorial:
Universitat de Girona
Data de publicació:
2019
Tipus:
paper
Idioma / format:
Castellà - anglès - portugués / 23x115 / 136 pàgines
ISBN:
9788484585305
Aquest llibre recull les intervencions de les VII Jornadas de la Cátedra de Deporte y Educación Física, Centro de Estudios Olímpicos de la UdG y V Seminario Internacional de Táctica y Técnica Deportiva. En aquestes pàgines hi ha elements de reflexió teórica, continguts d'estudis científics i pràctiques que permetran ampliar la comprensió de l'acció tècnica i el seu aprenentatge, com també l'ajudaran en la tasca de l'entrenament diari. Aquestes idees i reflexions al voltant de l'acció tècnica i sobretot a l'aprenentatge de la mateixa, han estat desenvolupades per investigadors i tècnics de reconegut prestigi estatal i internacional.
Per compres: Documenta Universitaria. https://www.documentauniversitaria.com/