Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 47Objectius en curs
  • 7Objectius tancats el darrer any
  • 65Accions en curs
  • 68Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: indiquem només aquells continguts que s'incorporen als ja existents 4. La renovació teatral al Renaixement i al Barroc 5. Shakespeare 6. La literatura dramàtica del segle XVIII. Neoclassicismes 7. Preromàntics i romàntics
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Indiquem només aquells temes o apartats que s'anul·len respecte de la proposta del pla d'estudis inicial: 4. La literatura dramática en la Edad Moderna 5.1.-Contexto social y literario. Romanticismo, Realismo y la transformación del Simbolismo. La constitución de la novela decimonónica. 5.2.-Ideología y estética del teatro romántico.Constitución del drama romántico. 6.2.-La antinovela: reacción a la novela clásica.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: A continuació indiquem aquells temes o apartats que s'anul·len respecte de la descripció original: 2. Antropologías socio-culturales. El sincretismo de las culturas africanas y su influencia en la cultura occidental. 2.1.- Trabajo de técnicas en la danza primitiva: la unión de cuerpo, tiempo y espacio. Contingut: I els continguts que s'amplien: 6. La quarta paret. Possibilitats.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001857
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: L'enfocament de l'assignatura canvia, per aquest motiu proposem una descripció nova sencera 1. Concepte general del teatre. Idees generals sobre l'intèrpret i la interpretació. 1.1. El teatre com a vehicle transmissor d'històries 1.2. El teatre és un ritual 1.3. L'actor és instrument i instrumentista 2. Veritat escènica 3. Veritat escènica versus naturalisme 4. Dimensió escènica de la lectura 5. Eines interpretatives 5.1. L'essencial 5.2. La memòria sensitiva i les accions físiques (el mètode Stanislavsky) 5.3. La màscara 5.4. El Clown
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Només indiquem aquells temes o apartats que s'amplien respecte de la descripció original: 1.4. Articulació. Les corbes de la columna vertebral. 6. El mecanisme antigravitatori.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: L'enfocament de l'assignatura canvia, per aquest motiu presentem una descripció dels continguts totalment nova: 1. Training 1.1. autonomia. Rigor. Enfortiment. 2. Punts de vista escènics. 2.1. Temps-tempo, duració, resposta, repetició. 2.2. Espai 2.2.1. Forma: lineal, corbes, rodones, angulars, estacionàries, movibles, cos a l'espai, a l'arquitectura, als altres cossos. 2.2.2. gest: de comportament (privat, públic), expressiu. 2.2.3. arquitectura: sòlida, textura, llum, color, so 2.2.4. relació espaial: distàncies 2.2.5. topografia 3. Antropologia teatral. 3.1. energia extra-quotidiana 3.2. presència. L'ara i l'aquí. 3.3. organicitat. Equilibri Físic, emocional, mental. 3.4. Silencis. Pauses. Transicions 3.5. Ritme 3.6. Centre-desequilibri 3.7. comoditat/risc 4. Moviment expressiu 4.1. Qualitats del moviment 4.2. Respiració/visualització/concentració 4.3. dissociació 4.4. partitures 5. Inspiració i moviment 5.1. Música 5.2. Imatges 5.3. Emocions 5.4. Objectes 5.5. Text 6. Dramatúrgia corporal 6.1. Improvisació grupal. 6.2. Punt de partida-inici-desenvolupament-final 6.3. Formes d'entrar en contacte: compartir, impuls, conduir. Confiança. 6.4. Creativitat. Autenticitat. Motivació 6.5. Composició
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: A continuació indiquem els temes o apartats que s'afegeixen respecte de la descripció inicial 5. La composició 5.1. La improvisació a partir d'una varietat d'estructures, de situacions i d'estímuls. 5.2. Corporalitzar una idea. 5.3. Estratègies per solventar problemes creatius, estratègies per crear noves formes d'expressió de moviment i d'escenificació. 5.4. El llenguatge simbòlic: transformar una idea o vivència en una forma simbòlica a través del moviment, de l'espai i d'objectes. 5.5. Qualitats de moviment. 5.6. Treball individual i en grup. 5.7. Relacionar-se amb l'espai i amb l'altre–altres intèrprets i el públic.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001851
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: A continuació indiquem els temes o apartats que s'anul·len respecte de la descripció inicial 5.- Escenotecnia 5.1.- Aplicaciones y concreciones escenográficas, acústicas y visuales del proceso de montaje del texto escogido.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001861
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Assignatura amb un enfocament totalment nou respecte de la descripció inicial, per aquest motiu presentem el programa sencer 1. Escriure teatre, una qüestió política. Què volem explicar? Cada obra necessita trobar el seu llenguatge estil. Relació de contingut i forma. 2. Teatre derivat de la situació i teatre derivat de la paraula com a generadora d'acció. 3. La paraula: opcions de llengua, musicalitat i teatralitat. Com podem especular formes de teatralitat a través del llenguatge? 4. De la recreació de la ""realitat"": de l'hiperrealisme a la ruptura de cànons realistes. 5. Tipologia de diàlegs i monòlegs. 6. Dosificació i sostracció de la informació. 7. Gènere. 8. Escoltar la veu de cada obra. la configuració del personatges a través de la paraula i la feina d'anàlisi del director / actor per trobar les lògiques de pensament i organització de l'escena. saber trobar la veu i saber-la llegir en la posada en escena. 9. Estructuració de l'obra. Presa de decisions narratives: espai i temps. 10. La creació d'expectatives i d'estats atmosfèrics.
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001862
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Només indiquem aquells temes o apartats que s'amplien respecte de la descripció original: 8. Naixement de l'espectacle cinematogràfic 8.1. La creació del relat cinematogràfic i els orígens del cinema documental 8.2. Primeres poètiques fílmiques europees 8.3. El teatre a dins del cinema 8.4. Recorregut a través de la història de la videodansa
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001862
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Només indiquem aquells temes o apartats que s'anul·len respecte de la descripció original: 1.1. El actor y la cámara
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0001863
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
31-12-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és la següent: BLOC 1: Del mite de l'artista geni al treball cultural: Modernitat, Postmodernitat i paradigmes d'educació-producció artística. BLOC 2: La transformació de l'escena, la crisi de la representació i el gir teatral en les pràctiques artístiques i culturals d'avantguarda. BLOC 3: Contextualització de la creació escènica contemporània: Investigació Basada en les Arts.
Diagnòstic:
La professora presenta la necessitat de modificar el contingut de l'assignatura per re-estructurar-ho en 3 grans blocs.
ACC0001886
Presentació a la Comissió d'Àrees la petició de modificar el contingut de l'assignatura Expressions de la cultura contemporània CODI 3157G03014
Tancada

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
31-12-2020
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
Només es mencionen els nous continguts a continuació: 4. Sortides professionals
Diagnòstic:
La professora presenta la necessitat de modificar el contingut de l'assignatura incorporant un nou punt.
ACC0001890
Presentació a la Comissió d'Àrees la petició de modificar el contingut de l'assignatura Seminaris complementaris CODI 3157G03036
Tancada

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GCAM
Descripció:
El nom actual de la titulació Comunicació Audiovisual, genera confusions als futurs estudiants. En els diferents filtres que tenim creats en els estudis per acompanyar i ajudar els estudiants, com per ejemple entrevistes personals als estudiants de primer, hem detectat aquesta problemàtica.
Diagnòstic:
Els continguts principals des actuals titulacions de comunicació audiovisual de Catalunya són diferents dels principals continguts del nostre Grau. Això comporta que alhora d'escollir preferències en el procés de preinscripció la informació no és clara i coherent.
ACC0002209
Comunicar i explicar el problema de la denominació del Grau en el informe d'acreditació - 0%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
10-09-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
Passar les següent assignatures de 1r a 2n de GAE: - Literatura dramàtica II (8 crèdits) - Àmbit de creació II (10 crèdits) Passar les següents assignatures de 2n a 1r de GAE: - Interpretació dansa (9 crèdits) - Interpretació llenguatges corporals (9 crèdits) Passa de 4r a 3r de GAE: - Gestió i producció teatrals (12 crèdits) A 3r es passen de 5 a 3 optatives A 4r el Treball Final de Grau perd 3 crèdits (passa de 15 a 12 crèdits)
Diagnòstic:
Volem reforçar l'aspecte de la formació en el primer nivell amb la concentració de les assignatures vinculades a les habilitats interpretatives a primer curs i deixar les dues grans assignatures de representació davant de públic a segon. D'aquesta manera a 1r guanyem 18 crèdits molt pràctics, i Àmbit I agafa la funció per la que va ser creada. A 2n tindrem dos àmbits i això ens permet aprofundir en la transversalitat, i així aconseguim l'objectiu del pla d'estudis de treballar al voltant dels àmbits.
Valoració:
S'ha realitzat de manera satisfactòria el canvi del pla d'estudis.
ACC0002586
Aprovar les modificacions del pla d'estudis del GAE en Comissió d'Àrees - 0%
ACC0002587
Demanar al GPA que realitzi els canvis del pla d'estudis del GAE - 0%
ACC0002588
Informar a la comunitat ERAM dels nous canvis del pla d'estudis del GAE - 0%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
28-02-2021
Assoliment:
83%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
El Cap d'Estudis, Francesc Font, considera que hi ha dues assignatures del GCAM les competències de les quals no representen correctament el que l'estudiant aprèn.
Valoració:
Competències modificades
ACC0002289
Modificar les competències de l'assignatura Taller de generació d'idees
Tancada
ACC0002290
Modificar les competències de l'assignatura Metodologies i tècniques creatives
Tancada
ACC0002291
Demanar modificació de competències al GPA - 50%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
31-12-2021
Assoliment:
100%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
(M8-A18) Redacción y desarrollo de textos dramáticos (M8-A19) Interpretación escénica: canto y danza (M8-A22) Producción sonora (M8-A23) Tecnologías multimedia y audiovisuales (M8-A24) Técnicas de iluminación escénica
Diagnòstic:
Fent la revisió de l'acreditació del GAE ens hem adonat que aquestes assignatures optatives no fan falta perquè no es desplegaran.
Valoració:
S'ha realitzat de manera satisfactòria el protocol.
ACC0002792
Eliminar 5 optatives GAE - 100%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
"Literatura Dramática I" CÓDIGO 3157G03001 (eliminar "de los inicios a la Edad Media') "Literatura Dramática II" CÓDIGO 3157G030 (eliminar: "De la edad moderna a nuestros días") "Teorías dramáticas I" CÓDIGO 3157G03003 (eliminar: "Del greco romano al Renacimiento") "Teorías dramáticas II" CÓDIGO 3157G03008 (eliminar: "Del Barroco a nuestros días") "Ámbito de creación I" CÓDIGO 3157G03006 (eliminar: Teatro hasta el siglo XVIII) "Ámbito de creación II" CÓDIGO 3157G03007 (eliminar: Teatro des del siglo XIX hasta nuestros días)
Diagnòstic:
Després de consultar-ho amb els professors i el Cap d'Estudis s'ha arribat a la conclusió que aquestes segons parts del nom de les assignatures creen més confusió que res més, per això s'ha decidit eliminar-les.
Valoració:
S'ha realitzat de manera satisfactoria el protocol.
ACC0002926
Eliminar les segones part del noms de les següents assignatures - 0%

Responsable:
Tècnica qualitat
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Al llarg dels anys implementant el GAE ens hem adonat que aquesta figura no fa falta per tal d'oferir una bona gestió i coordinació del grau, per tant es decideix eliminar-la.
Diagnòstic:
És una figura redundant que no aporta valor afegit.
Valoració:
La Comissió d'Àrees aprova la seva eliminació.

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La proposta de modificació és: Contingut: Es proposa modificar tot el contingut de l'assignatura: 1. Introducció a la creació i a la interpretació audiovisual. 2. Introducció a la tecnologia de la creació audiovisual. 3. La interpretació audiovisual 3.1 Anàlisi del guió audiovisual 3.2 Pràctica interpretativa davant la càmera 4. Rodatge 4.1 Coneixement de l'equip tècnic del rodatge. Assaig. 4.2 Rodatge
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
ACC0002937
Aplicar el protocol de millora de la titulació per canvis en el contingut de les assignatures - 0%

Responsable:
Tècnica qualitat
Data prevista:
30-06-2019
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
Activitats formatives: Anàlisis / estudi de casos, Elaboració individual de treballs, Exposició d'estudiants, Sessió participativa, Sessió pràctica, Treball en equip Hores amb professor: 150h, Hores sense professor: 225h, Total: 375h Sistema d'avaluació: Exercicis avaluables individuals i en grup 90%, Autoavaluació 10%
Diagnòstic:
Aquest curs acadèmic és el primer que hem implementat els quatre cursos del Grau, de la creació inicial del pla d'estudis, on vam escriure unes idees, ara ja tenim una implementació real, això lògicament ha suposat que en alguns casos la realitat ens ha obligat ha realitzar canvis en les assignatures a nivell d'activitats formatives i avaluacions, per això hem decidit en aquest ISC d'obrir diversos objectius de millora que recullen totes les propostes de canvis, aquests canvis els volem realitzar i aprovar al llarg del curs acadèmic 2018/2019. Hem recollit de tots els professors, i tutors de curs les seves propostes.
Valoració:
S'han realitzat els canvis a l'assignatura.

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

Responsable:
Director
Data de tancament:
21-10-2021
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
El curs 21-22 vam programar per primera vegada el curs de primer del DACM, com un curs complet de 20 estudiants. Una vegada finalitzades les matrícules tenim 9 matriculats, això ens permet compartir docència amb assignatures del GCAM, però l'aplicatiu del PGA no permet modificacions, per això decidim obrir aquest OM per deixar-ne constància per futures revisions. Les assignatures són ; 3157G04064 Disseny i creació de so digital de 5 crèdits. Comparteix docència amb 3157G04012 3157G04061 Teoria i tècnica del muntatge de 5 crèdits. Comparteix docència amb 3157G04009. 3157G04069 Fotografia de 4 crèdits. Comparteix docència amb 3157G04017. 3157G04065 Fonaments de la multimèdia de 3 crèdits. Comparteix docència amb 3157G04013 3157G04068 Projecte audiovisual I de 3 crèdits. Comparteix docència amb 3157G04016 3157G04062 Tecnologia audiovisual i del so. Comparteix docència amb 3157G04010
Valoració:
Aquest Om s'ha obert per poder rrecollir informació per propers informes de seguiment i que les diferents persones de coordinació tant del PAS com del PDI en tinguin coneixement.

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001634
Migrar el pla de millora de ERAM
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 0%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 0%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Director
Data prevista:
30-06-2020
Assoliment:
25%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
L'Escola ERAM vol facilitar al màxim l'acreditació dels trams del seu professorat per això vol establir un conveni amb ANECA per tal que aquesta agència pugui acreditar els trams.
Valoració:
.- Curs 19-20 : L'equip de govern d la UDG coneix la ptició d'aneca. El vicerector de recerca ha parlat amb aneca per conèixer quins tràmits necessiten, estem a l'espera que el vicerector ens expliqui les properes pases a realitzar.
ACC0001919
Aprovació autorització consell de govern - 50%
ACC0001920
Signar conveni amb aneca - 0%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Director
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Cada any realitzem millores en els espais que volem reflexar en aquest OM a partir de les diferents accions de millora que executem.
Diagnòstic:
En les diferents reunions de coordinació detectem millores a realitzar que implementem en diferents accions
Valoració:
Curs 2019-2020 .- Per a millorar el sistema de aules virtuals, s'han equipat les aules T1, T2, T3 i P2 amb un nou sistema que permet als estudiants tenir la sensació que estant físicament a l'aula. Hem instal·lat pantalles noves que permeten al professor visualitzar de manera senzilla els estudiants connectats de forma virtual, micròfons que permeten sentir tant a l'estudiant de casa, com el de l'aula, com al professor en temps real com si estiguessin físicament. Hem comprat taules de só, i un sistema de vídeo trucada per zoom, els resultats han estat molt bons i la satisfacció alta. .- Hem treballat amb millorar la insonorització del sostre del plató P3 i de les aules P5 i P6, millorant la sonoritat.
ACC0002241
Millores realitzades en el curs acadèmic 2019/2020
Tancada

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Director
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
L'índex de resposta de les enquestes de professorat del GAE en algunes assignatures és baix o molt baix i no permet resultats fiables
ACC0001921
Els professors i tutors d'estudi han de treballar amb els estudiants per incrementar el % de resposta - 0%

Responsable:
Director
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
La taxa de graduació és significativament baixa La primera és que una part important dels estudiants del GAE han decidit fer intercanvis internacionals al segon semestre de quart curs i prefereixen deixar la presentació del TFG o de les pràctiques per el t+1, la segona és que altres estudiants utilitzen el segon semestre de quart per a realitzar les pràctiques i per tant deixen el TFG per t+1, la tercera és que altres estudiants tenen tots els estudis acabats però no tenen acreditat l'idioma.
ACC0001923
Reunir als professors responsables d'assignatures de quart, amb el tutor, analitzar la situació i fer propostes per solventar aquesta situació. - 100%
ACC0001924
Introduir classes d'anglès extracurriculars dins la mateixa escola i compatible amb els horaris dels estudiants.
Tancada
ACC0001926
La coordinadora dels TFG implementarà sessions informatives del TFG
Tancada
ACC0001927
Valorar els resultats de les accions implementades. Setembre 2022 - 0%

Responsable:
Director
Data prevista:
01-03-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GAE
Descripció:
Tenim una taxa d'abandonament de primer curs superior a la mitjana de la resta d'estudis a partir d'una enquesta que fem al moment de demanar la baixa hem detectat que una de les causes és la diferència entre el que s'imaginen que faran dins el Grau i el que realment fan, per aquest motiu volem ajustar el missatge de comunicació.
Valoració:
Febrer 2021 - Tot i ser un any anòmal amb la situació covid, el número d'estudiants de primer de GAE, és estable i al contrari aquest any fins i tot la taxa d'abandonament és inferior a la mitjana universitaria.
ACC0001939
Contactar amb una agència de comunicació i que ens prepari el relat i el tó que hauríem d'utilitzar per a comunicar el GAE. Any acadèmic 2019/2020
Tancada
ACC0001940
Implementar les accions i el relat proposat a les accions de comunicació. Gener - Març 2021. - 50%
ACC0001941
Comprobar que la taxa d'abandonament disminueix. Any 2021-2022 - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.