Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

UdG Qualitat

Pla de millora

A continuació trobareu el pla de millora de l'escola, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Escola Universitària Mediterrani


  • 32Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 74Accions en curs
  • 65Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió. Aquesta competència resta lligada al debat més general sobre les competències transversals del model docent UdGXXI.
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

Responsable:
Coordinador del Grau en Turisme
Data de tancament:
04-04-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GTUR
Descripció:
La modificació se centra en dos aspectes que afecten al nostre Grau: la petició de l'agència d'avaluació per a l'acreditació de detallar els nivells de planificació i la inclusió de mencions.
Diagnòstic:
Els dos aspectes han sigut introduïts a la memòria que ja ha sigut aprovada pel Consell d'estudis, la Junta de la Facultat i la Comissió Docència UdG . Resta pendent la seva remissió a l'AQU i la posterior alta en el registre.
Valoració:
La memòria segueix el seu tràmit ordinari una vegada aprovada el novembre de 2020 pel Consell d'estudis i la Junta de la Facultat. S'ha de destacar que la declaració de l'Estat d'alarma, i la conseqüent suspensió de tràmits administratius, va impedir la seva aprovació en termes de normalitat el passat curs acadèmic.
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002378
Aprovació Consell d'estudis i Junta Facultat (i centres adscrits)
Tancada
FT
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Directora
Data de tancament:
09-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMK
Descripció:
En el darrer seguiment dels estudis fet, hem vist la necessitat d'incloure formació en la vessant de marca personal i influencer marketing: com construir la propia marca amb objectius professionals i gestió d'influencers. Aquesta optativa de 6ECTS que es farà en el segon semestre, serà molt interessant per a tots els estudiants que vulguin treballar en agències i fer feines de PR Digital. Així mateix, pot ser molt interessant per a tots aquells estudiants que tinguin alguna mena de relació o interès amb el món influencer (instagrammers, youtubers o nous moderadors que sembla que poden potenciar-se gràcies a Clubhouse). Per últim, tos aprendran a millora la reputació pensant estratègies de marca personal.
Valoració:
La primera edició de l'assignaura ha estat en el curs 21/22. S'han matriculat i avaluat un total de 47 estudiants. El grau de satisfaccció amb l'assignatura i amb la docent ha estat de 4,25 sobre 5. Considerem que són molt bons resultats.
ACC0002462
Programar l'assginatura al GPA UdG
Tancada
ACC0002463
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de l'assignatura.
Tancada
ACC0002464
Estudiants matriculats i avaluats en la nova optativa
Tancada

Responsable:
Directora
Data de tancament:
04-04-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Valoració:
AQU ha valorat favorablement la modificació del Grau en Turisme. Aquest nou itinerari es comçarà a impartir a l'EUM a partir del curs 2022/23
ACC0002377
Redactar la memòria de modificació
Tancada
FT
ACC0002466
Aprovació de la memòria de modificació pels òrgans de govern del centre
Tancada
ACC0002467
Aprovació de la memòria de modificació per la UdG
Tancada
UdG
ACC0002468
Inscripció de la memòria de modificació al RUCT
Tancada
UdG

Responsable:
Directora
Data de tancament:
24-02-2022
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
GLOEMP
Descripció:
El curs 19/20 va ser l'any d'implantació d'aquest estudi. En aquest primer curs només vam cobrir el 22% de les places ofertades. S'ha de tenir molt present que va ser el primer any d'aquest grau, que a més és bastant diferent d'altres graus que s'estan ofertant de la branca d'estudis socio jurídics. Per altra banda, hem comprovat que els estudiants de batxillerat desconeixen de què tracta la logística.
Valoració:
Gràcies a totes les accions que s'han dut a terme s'ha incrementart el nombre d'estudiants de nou accés en el Grau en Logística Empresarial: curs 19/20 =22% curs 20/21= 36% curs 21/22: 60% Tenint en compte l'increment d'estudiants de nou accés, és evident que les accions empreses han estat ben planficades i executades.
ACC0002472
Nova web de l'EUM
Tancada
ACC0002473
Nova planificació de les campanyes publicitàries - 100%
ACC0002474
Creació de nous catàlegs
Tancada
ACC0002475
Noves beques - 100%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
02-06-2022
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMK
Descripció:
En el darrer seguiment dels estudis fet, hem vist la necessitat d'incloure formació en la vessant de la publicitat i les relations públiques. Per aquest motiu volem obrir 5 noves optatives: Assignatura 1: Branding i Reputación digital (6 ECTS) Assignatura 2: Companyes Publictàries (3 ECTS) Assignatura 3: Creativitat Digital (6ECTS) Assignatura 4: Introducció al Disseny Gràfic (6ECTS) Assignatura 5: Màrqueting d'Esdeveniments (6ECTS)
ACC0002931
Programar les noves assigantures al GPA
Tancada
ACC0002933
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de les diferents assignatures - 0%
ACC0002934
Estudiants matriculats i avaluats de les noves optatives - 0%

Responsable:
Directora
Data prevista:
10-09-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
Estem vivint una època en la que els estudis de turisme han perdut interès per els estudiants de nou accés. La crisi de la COVID-19 ha colpejat especialment a tot el sector turístic, però a demés ja veníem d'una devaluació del sector (turisme incívic, contaminació dels creuers i del sector aeri, limitació hotelera a Barcelona, baixa retribució del personal, etc.) i la pandèmia ha intensificat aquesta situació de crisi. Per aquest motiu cal que incrementar els punts de captació de nous estudiants
ACC0002981
Nou sistema d'orientació acadèmica i captació - 40%
ACC0002982
Accions comercials a per a captar alumnes d'altres àmbits geogràfics - 0%

Responsable:
Directora
Data prevista:
22-12-2023
Assoliment:
13%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
Com a centre adscrit a la Universitat de Girona tots aquells processos, protocols i polítques de caràcter transversal de la UdG també són d'aplicació i adaptació a l'EU Mediterrani.
ACC0002985
Contactar amb la Delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere. - 20%
ACC0002987
Adaptar el Pla d'Igualtat de la UdG - 20%
ACC0002993
Crear la Delegació de l'Àrea d'Igualtat a la web de l'EU Mediterrani - 0%

Responsable:
Directora
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
El Doble Grau en Turisme i Màrqueting està implantat des del curs 2015/2016. En febrer 2022 AQU ha aprovat la modificació del Grau en Turisme. Per aquest motiu hem d'ntroduïr les modificacions en el conjunt de crèdits del Grau en Turisme que conformen el Doble Grau
ACC0003086
Preparar i enviar la documentació del projecte formatiu del Doble Grau en Turisme i Màrqueting
Tancada
ACC0003087
Aprovació del Projecte formatiu de Doble Grau en Turisme i Màrqueting per part de la Comissió de Programació d'Estudis - 0%

Responsable:
Directora
Assoliment:
6%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GTUR MEDITERRANI
Descripció:
Volem ampliar l'optativat del Grau en Turisme programant les següents assignatures obligatòries del Grau en Màrqueting de cara a la convalidació del Doble Grau en Turisme i Màrqueting. Les assignatures que s'han de programar són les següents: - Comportament de compra del consumidor (6ECTS) - Comportament de compra de les organitzacions (6ECTS) - Estadística I (6ECTS) - Estadística II (6ECTS) - Publicitat, promoció i relacions públiques (6ECTS)
ACC0003092
Programar les noves assigntures al GPA - 20%
ACC0003093
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de les diferents assignatures - 0%
ACC0003094
Estudiants ambriculats i avaluats de les noves optatives - 0%

Responsable:
Directora
Assoliment:
6%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GMK
Descripció:
Volem ampliar l'optativat del Grau en Màrqueting programant les següents assignatures obligatòries del Grau en Turisme de cara a la convalidació del Doble Grau en Turisme i Màrqueting. Les assignatures que s'han de programar són les següents: - Introducció al turisme (6 ECTS) - Dimensió socio-cultural del turisme (6ECTS) - Dimensió territorial del turisme (6ECTS) - Habilitats informaciones i comunicativas (6ECTS) - Tipologies I estratègies de destinations touristiques (6ECTS)
ACC0003098
Estudiants matriculats i avaluats de les noves optatives - 0%
ACC0003099
Programar les noves assignatures al GPA - 20%
ACC0003100
Contractar al PDI que farà la programació, docència i avaluació de les diferents assignatures. - 0%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla de llengües al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 0%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
18-02-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
El curs 2021-2022 s'ha implementat una primera edició amb una participació superior al 40%. s'han difós els resultats entre direccions de centres i departament, administracions i caps de servei i se n'ha fet publicitat a la web
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
06-05-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
S'ha fet un nou manual, política, pla i revisat tots els processos transversals de la UdG
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents
Tancada
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures
Tancada
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat
Tancada
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG
Tancada
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI
Tancada
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web
Tancada
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
10-09-2021
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
La participació dels estudiants en les enquestes és bastant baixa i per aquesta raó en forces casos els resultats obtinguts no són signficatius. Cal treballar per a que els estudiants participin activament.
Valoració:
Febrer 2022: en el seguiment realizat s'ha pogut comprovar com el rati de respostes està molt lluny del nivell que volem aconseguir. Per aquest motiu s'ha de seguir treballant. En el seguiment del curs 21/22 podrem fer de nou el seguiment d'aquest objectiu.
ACC0002206
Comunicar activament als estudiants la importància de participar en l'avaluació de la seva satisfacció amb l'actuació docent - 50%
ACC0002207
Enviar recordatoris de participació - 50%
ACC0002208
Utilitzar les xarxes socials per motivar la participació dels estudiants - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'ha digitalitzat i executat el primer any satisfactòriament
ACC0002815
Desenvolupar al SN
Tancada
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2022
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
15-12-2022
Assoliment:
33%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial - 0%
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 - 0%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 - 0%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 - 0%
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
15-11-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 0%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 0%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 0%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2022
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 0%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Directora
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
26%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
L'EUM té acreditat el sistema de qualitat per AENOR sota la norma ISO:9001. La voluntat de la Direcció d'EUM és passar d'acreditar titulacions a acreditar-se instucionalment i per aquest motiu ha d'acreditar el SIGQ per AQU i el sistema AUDIT
ACC0003026
UDG acreditar els processos transversals del SGIQ UdG - 60%
ACC0003027
Adaptar el SGIQ EUM al sistema AUDIT - 20%
ACC0003028
Acreditar el SGIQ per AQU - 0%

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Directora
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
ACC0003088
Contactar amb l'ICE i presentar el projecte el GID Idiomes EUM - 30%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Directora
Data de tancament:
20-06-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
GMK, GTUR MEDITERRANI, GLOEMP
Descripció:
Tenir un coneixement en profunditat dels nostres estudiants, de forma que puguem oferir-lis el millor servei
Diagnòstic:
Durant el segon semestre del curs 19/20 que hem tingut la pandèmia de la COVID, ens hem adonat que els estudiants no valoren tota la feina que fan el PDI i PAS de l'EUM. Per aquest motiu, creiem que hem de conèixer millor l'experiència d'estudiar a l'EUM des de la persepctiva dels estudiants.
Valoració:
S'ha fet l'estudi per conèixer millor l'experiència d'estudiar a l'EUM des de la perspectiva dels estudiants i s'han previst un seguit d'accions de millora que de moment no s'han pogut portar a terme perquè les accions eren activitats de caràcter presencial i ara que la docència és 100% virtual no és possible portar a terme les accions. Així doncs esperem portar a terme les accions durant el curs 21-22, quan esperem que poguem tornar a la normalitat, gràcies a les vacunes. 20/06/22: En el seguiment de les accions portades a terme s'ha comprovat que la participació dels alumnes ha estat satisfactòria i el nivell de satisfacció dels alumnes participants ha estat molt alta. Així doncs, estem molt satisfets amb el resultat obtingut i seguriem treballant en aquesta línia.
ACC0001638
Contractar la consultora externa que farà l'estudi
Tancada
ACC0001637
Fer un estudi sobre l'experiència del estudiant a l'EUM
Tancada
ACC0001639
Portar a terme les accions de millora necessàries
Tancada
ACC0001641
Analitzar els nous ítems en el proper informe de seguiment.
Tancada

Responsable:
Directora
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
En el seguiment del curs 2019/2020 el grau de satisfacció dels graduats amb la biblioteca va ser de 4,81 mentres que en l'anterior curs havia obtingut un resultat de 6,96. Considerem que aquesta davallada en la valoració té una correlació directa amb el COVID-19 i el confinament que s'ha aplicat a les universitats.
ACC0002469
Creació de la "biblioteca digital"
Tancada
ACC0002470
Promocionar el servei de biblioteca a les xarxes socials - 20%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Directora
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
GLOEMP, GTUR MEDITERRANI, GMK
Descripció:
En el qüestionari que fem als graduats no s'incorporen el ítems "Estructura i aprenentatge", "Impacte personal als estudiants" i "Serveis i equipaments". Tampoc s'incorporen indicadors sobre "Satisfacció amb la formació tòerica i satisfacció amb la formació pràctica". També cal refer algunes preguntes que es fan. Tenint en compte que aquesta és una dada a analitzar, s'obre una acció de millora per incorporar aquests ítems en el nostre qüestionari.
Valoració:
FEB2020: en el seguiment s'ha pogut comprovar com ja s'han incorporat els nous ítems al qüestionari "Enquesta d'Inserció Laboral" (EIL20). Aquesta enquesta es començarà a aplicar als graduats del curs 19/20 i podrem analitzar les dades en el proper informe de seguiment.
ACC0001818
Passar un qüestionari als graduats 36 mesos desprès de graduar-se - 100%
ACC0001826
Administració de l'enquesta - 0%
ACC0002249
Incorporar els nous ítems al qüestionari Enquesta d'Inserció Laboral (EIL/20) - 100%
ACC0002250
Utilitzar la nova versió del qüestionari Enquesta d' i Inserció Laboral (EIL/20) en la propera edició. - 100%
ACC0002251
Analitzar els nous ítems en el proper informe de seguiment. - 0%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.