Serveis Tècnics de Recerca

Informació a l'usuari

Tauler d'anuncis

- Instal·lació d'un nou equip: MALDI-TOF autoflex maX de Bruker.

 

P91121-110937_w

 

- Publicació de l’article: "Factors triggering queen executions in the Argentine ant"(Scientific Reports, 2019,  doi.org/10.1038/s41598-019-46972-5) per part dels investigadors de la Universitat de Girona Sílvia Abril i Crisanto Gómez. Part de l’estudi s’ha realitzat utilitzant tècniques  cromatogràfiques dels Serveis Tècnics de Recerca. Concretament, l’estudi del perfil d’hidrocarburs cuticulars (CHC) de reines de formiga Argentina mitjançant GC-FID/GC-MS: Exemple del perfil CHC d’una reina que ha sobreviscut (a) i d’una reina executada (b). Les fletxes indiquen 5,11-diMeC29 i 5,11-diMeC33, respectivament.La comunicació química té un paper important en la reproducció i cohesió social de les colònies d’insectes socials.  Molts estudis indiquen que els hidrocarburs cuticulars (CHC) són els principals compostos químics que codifiquen l'estat reproductiu dels seus individus. La formiga argentina es troba catalogada com a una de les 100 pitjors espècies invasores del món. Aquesta espècie presenta nombroses reines a l’interior de cada niu, i curiosament, cada primavera les obreres n’executen aproximadament el 90%. En aquest cas, entre altres factors, han estudiat la diferència en el perfil CHC de reines de formiga argentina que havien estat eliminades per les obreres  en comparació amb les que havien sobreviscut en nius artificials al laboratori, mitjançant GC-FID i GC-MS. Aquestes tècniques han permès identificar i quantificar per primera vegada els compostos presents en el perfil CHC de reines eliminades de  formiga argentina i establir que el perfil CHC d’aquestes reines presenta una menor presència de certs hidrocarburs relacionats amb la seva productivitat. Aquests resultats suggereixen que les obreres seleccionen les reines que seran eliminades en funció del seu perfil de CHC.

Normes generals d'accés i seguretat de les instal·lacions