Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster en Psicologia Sanitària

Màster interuniversitari en Psicologia General Sanitària

El màster té com a objectiu principal preparar els estudiants com a psicòlegs de l’àmbit de la salut i habilitar-los per l’exercici regulat de la professió reconeguda com a psicòleg general sanitari. El títol permet exercir l’activitat professional pel seu compte (i registrar el centre de psicologia com a centre sanitari) o aliena. Entre les activitats professionals del psicòleg general sanitari hi figura la de realitzar avaluacions i intervencions psicològiques així com activitats de recerca dins el camp de la psicologia de la salut, sempre que aquestes activitats no siguin les pròpies d’altres professionals sanitaris.