Màster en advocacia

Màster en Advocacia

Màster en Advocacia

El màster té dos objectius essencials. D’una banda, preparar els estudiants formant-los en les diferents competències i habilitats que els seran indispensables per a l’exercici de la professió d’advocat. De l’altra, preparar-los per superar la prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió.