Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Informació de noves recerques

Reutilització de dades

La reutilització de dades es preveu a la llei: (LOPDGDD) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , pel tractament de dades de salut, a la disposició addicional 17.2c, i a la disposició transitòria sisena de la llei (aquesta última en relació a les dades recollides abans de l’entrada en vigor de la LOPDGDD). Es basa en el Reglament General de Protección de dades (RGPD): Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, segons l’article 9.2j que permet utilitzar les dades amb finalitats compatibles incloent la recerca en el termes de l’article 89 del RGPD, que a la seva vegada es remet a la legislació de cada país. Es tracta d’un cas d’ús secundari de dades amb finalitats de recerca compatible amb el RGPD.

Per a poder basar-se en aquest supòsit, caldrà donar compliment al deure d’informació del titular de les dades, segons l’article 13 del RGPD i disposar de l’informe favorable del Comitè d’Ètica corresponent.

Comité de Bioética. (2020). Informe del Comité de Bioética de España sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia de covid-19, de 28 de abril de 2020