Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Composició

Membres

El Consell de Govern de la UdG (sessió 6/13 de 31/10/13) acorda la creació del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la UdG. Atès l’acord esmentat, i especialment l’art. 2.1 que determina la composició del Comitè, després de consultar els degans i directors de centre, departament i institut, el vicerector de Recerca elabora una relació de possibles membres que sotmet a valoració del Consell de Direcció.

I segons resolució del rector, de 20 de maig del 2020, de nomenament dels membres vocals del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de la Universitat de Girona (UdG).

El Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca està format pels següents membres:

a) Vicerector/a responsable de la Recerca, que presideix el Comitè. 

Dra. Maria Pla de Solà Morales
PRESIDENTA

b) Un membre de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica que actua com a secretari/ària. 

Sr. Pere Condom Vila 
SECRETARI

c) Vocals: membres del PDI de la UdG dels àmbits/especialitats següents:

i. Dos membres de l’àmbit de les ciències experimentals
Dra. Maria Vilanova Brugues VOCAL
Dr. Lluís Bañeras Vives VOCAL

ii. Un membre de l’àmbit tecnològic
Dra. Anna Bonaterra Carreras VOCAL

iii. Dos membres de l’àmbit de salut 
Dra. Anna Bonmati Tomas VOCAL
Dr. Enric Verdú Navarro VOCAL

iv. Dos membres de l’àmbit de les ciències socials
Dr. Albert Ruda Gonzalez VOCAL
Dra. Montserrat Planes Pedra VOCAL

v. Un membre de l’àmbit d’humanitats 
Dra. Anna Quintanas Feixas VOCAL

vi. Un membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària
Dr. Joan Canimas Brugue VOCAL i SECRETARI TÈCNIC del Comitè

d) Convidats (si s’escau)

i. Els investigadors principals dels projectes de recerca que s’avaluen o persona idònia del grup en qui deleguin

ii. Un tècnic especialista en protecció de dades

iii. Un membre de l’Oficina de Salut Laboral, per a temes relacionats amb bioseguretat