Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Internacional

Salut i assegurances

Cobertura sanitària i d’assistència en viatge

La Universitat de Girona entén que la cobertura sanitària i d’assistència en viatge dels estudiants de mobilitat i intercanvi serà un requisit indispensable pels estudiants que participen en aquests programes, tant estudiants de la UdG que marxen fora (outgoing) com estudiants de fora que vénen a la UdG (incoming), hauran de tenir contractada una assegurança que cobreixi aquests aspectes.

Aquest requisit no serà necessari pels estudiants nacionals que es mouen en el marc de programes de mobilitat i/o intercanvi nacionals (p. e. SICUE o DRAC) perquè s'entén que queden coberts per la Seguretat Social.

ASSEGURANÇA DE MOBILITAT DE LA UdG

LA TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE)

De forma complementària a l'assegurança mèdica i d'assistència en viatge requerida per la UdG, segons el país de destí de la mobilitat hi ha la possibilitat de demanar també la Targeta Sanitària Europea (TSE).

Només les persones que estan cobertes pel Sistema de Seguretat Social poden gaudir de la TSE o Tarja Sanitària Europea. Per altres sistemes públics o privats (MUFACE ISFAS...) hauran d’adreçar-se a les seves Entitats. Per desplaçaments a països fora de la Unió Europea que tenen conveni de SS, s’ha de fer el corresponent formulari de dret a l’assistència sanitària (per exemple Andorra).

Als països de la Unió Europea els estudiants estan coberts sanitàriament amb la Targeta Sanitària Europea (TSE), aquesta targeta s'ha de demanar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social abans de marxar. Es recomana als estudiants que van a països no comunitaris que contractin una assegurança mèdica privada. A més a més, per als països que no són de la Unió Europea, és convenient demanar informació a l'ambaixada o al consolat sobre els requisits d'entrada al país, visats i permisos de residència.

Per saber-ne més, llegiu Què és l'assistència sanitària de la Seguretat Social? 

Sol·licitar la TSE

La primera vegada que es demana la TSE cal presentar la següent documentació (originals o fotocòpies compulsades per organisme oficial o notari).

  • DNI o NIE del titular de la SS (pare,mare, tutor...) i dels fills/es si tenen 14 anys o més.
  • Llibre de família o certificat de naixement literal o acreditació de parentiu o tutela.
  • Certificat de convivència o empadronament de l’Ajuntament de residència on constin el titular (pare,mare,tutor/a…) i el beneficiari (fill/a, cònjuge, parella de fet...).
  • També cal presentar la sol·licitud per a la inclusió de beneficiaris signada pel titular (si no fa el tràmit en persona es pot descarregar de la web www.seg-social.es  on també hi trobarà la informació necessària)

Les TSE no es fan a l’instant: un cop demanades arriben al domicili del titular, per correu ordinari, en una setmana aproximadament. El Certificat Provisional Substitutori (per si s’ha de viatjar abans de rebre la TSE) i els formularis (països fora de l’UE) només es poden obtenir en les oficines de l'INSS. 

Renovació de la TSE

Per renovar la TSE en els desplaçaments a l’estranger, no cal adreçar-se a les oficines de l’INSS sinó que es poden demanar per telèfon al 901 16 65 65 o bé per internet (www.seg-social.es  ).

Si no es pot fer (hi ha alguna incidència, s’ha perdut, s’ha d’incloure algun beneficiari o bé s’ha canviat d’adreça), haurà de dirigir-se a alguna de les oficines presentant la mateixa documentació que si es tractés d’una TSE inicial*, mitjançant el telèfon 901 10 65 70 o bé per internet (www.seg-social.es ). Cal demanar sempre CITA PRÈVIA. Per saber-ne més,seguiu aquest enllaç  . 

Xarxa de centres d'atenció i informació (CAISS)

Població Adreça Telèfon
Blanes C/ Girona  
Figueres C/ Tramuntana, 2  972 500365
La Bisbal Av. Prat de la Riba, 25  972 640086
Olot Pg. de Barcelona, s/n  972 260184 
Puigcerdà  Av. de Lanós, 19  972 140816
Ripoll C/ Macià Bonaplata, 8 972 700168
St. Feliu de Guíxols C/ Major, 12 972 320144
Sta. Coloma de Farners Mn. Cinto Verdaguer, 27 972 841198
Girona C/ Santa Eugènia, 40 972 226222
Servei gratuït d’informació i atenció telefònica 900166565

Estades a la Unió Europea

Estudiants: per poder fer ús de la cobertura bàsica que teniu com a estudiants matriculats  a la UdG (menors de 28 anys) cal que sol·liciteu la targeta sanitària europea (TSE) a qualsevol dels centres comarcals de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Informeu-vos allà de l’abast d’aquesta cobertura, especialment si aneu a algun dels països de fora de la Unió Europea. Recordeu que la TSE només és un complement, el requisit indispensable és contractar l'Assegurança de Mobilitat de la UdG.

PDI i PAS: heu d'utilitzar també la targeta sanitària europea per tal de comptar durant l'estada amb la cobertura de la Seguretat Social.

Països americans amb conveni bilateral amb l'Estat espanyol:
Equador, Perú, Paraguai, Xile i Brasil

Si la persona interessada està donada d’alta a la Seguretat Social com a treballador (amb cartilla pròpia), haurà d’anar a sol·licitar la cobertura per al país corresponent. En el supòsit que la persona interessada causi baixa a la SS en marxar (plegui de la feina), aquesta cobertura només li durarà 3 mesos: passat aquest temps, el pare o mare poden perllongar la cobertura anant a la SS i sol·licitant que el fill o filla passi a ser beneficiari de la seva cartilla.

Si la persona interessada figura com a beneficiari en la cartilla del pare, mare o tutor, haurà d’anar a la SS i sol·licitar la cobertura per al país corresponent a partir del número de cartilla en què figuri.

A través de l’assegurança escolar  (inclosa en la matrícula obligatòriament per als menors de 28 anys) no es pot obtenir cobertura per a cap país americà.

Per a la resta de països del continent americà (sense conveni bilateral amb la Seguretat Social), és requisit indispensable contractar l'Assegurança de Mobilitat de la UdG .

Resta de països

Per a països de fora de la Unió Europea o sense conveni bilateral amb l'Estat és requisit indispensable contractar l'Assegurança de Mobilitat de la UdG .

ALTRES ASSEGURANCES DE LA UdG

Vacunes i medicaments

Podeu trobar informació sobre les vacunes necessàries i altres aspectes sanitaris del vostre país de destí al web del Ministerio de Sanidad y Consumo . Consulteu-les encara que aneu a un país desenvolupat, ja que es poden donar situacions puntuals de risc sanitari i la informació del Ministerio està puntualment actualitzada.  A més hi trobareu recomanacions sobre salut i higiene que us seran de gran utilitat.

En cas d'estar seguint un tractament mèdic, heu de preveure la quantitat de medicació que us heu d'endur i informar-vos de si el seu ús en el país de destí pot ser problemàtic.