Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Internacional

Tràmits 2018-2020

Programa Erasmus+ d'estudis a Països Associats

TRÀMITS DELS ESTUDIANTS AMB PLAÇA ACCEPTADA i RESOLTA

Un cop l'estudiant hagi acceptat la plaça i s'hagi publicat la resolució definitiva de places de la convocatòria Erasmus+ d'estudis a Països Associats, haurà de fer els tràmits següents:

1. ABANS D'INICIAR LA MOBILITAT

  • Acord d'estudis (Learning Agreement for Studies). Els responsables de mobilitat del centre UdG  on l'estudiant cursa els estudis seran els encarregats de preparar aquest document amb la col·laboració de la universitat de destí i de l’estudiant. Cal que aquest document estigui signat per totes les parts abans de l’inici de la mobilitat.
  • Contractació de l'assegurança de mobilitat internacional obligatòria. Els estudiants que participin en un programa de mobilitat internacional de la UdG hauran de contractar l'Assegurança de Mobilitat obligatòria de la UdG , que inclou les cobertures mèdica, responsabilitat civil i d'accidents, així com l'assistència en viatge. 
  • Convenio de subvención Erasmus+ Educación Superior para estudios (2018). L’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) serà l'encarregada preparar el conveni oficial de subvenció amb les dades facilitades per l’alumne, i ho farà signar pel participant  i pel representant institucional de la UdG. Aquest document haurà d’estar signat per totes les parts abans de començar la mobilitat. Per tal de poder redactar el Convenio de Subvención, l’estudiant haurà de pujar al MOBOUT un rebut, extracte bancari recent o document de titularitat on aparegui el logo del banc, el número IBAN i el nom de l'estudiant, conforme és el titular del compte.

2. UN COP INICIADA LA MOBILITAT

  • Document d'incorporació. Quan l'estudiant comenci els estudis a la universitat de destí, durant la primera setmana haurà de pujar al MOBOUT una còpia del document d'incorporació  omplert i signat per la universitat de destí conforme ja ha començat el període d'estudis segons el termini acordat. El document estarà disponible al MOBOUT abans de l'inici de la mobilitat.

Un cop l’ORE rebi la certificació d’arribada, sempre i quan el participant hagi acomplert tots els tràmits de l'apartat "Abans d'iniciar la mobilitat", es procedirà a fer el primer pagament, que consisteix en el 70% del total de l'ajut segons els mesos de la plaça.

En el cas de que hi hagi algun canvi o imprevist, en relació a l'estada prevista al Learning Agreement  i el Convenio de Subvención signats abans de marxar, caldrà que el participant n'informi per escrit el més aviat possible al seu centre UdG.

3. UN COP FINALITZADA LA MOBILITAT

Un cop finalitzada l'estada, en el termini màxim de 30 dies (mai més tard del 31 de juliol de 2019), cal que l’estudiant faci els següents tràmits per a justificar la seva estada:

  • Certificat d'estada (original). Cal que l'estudiant presenti el document original amb tots els apartats omplerts i signat per la universitat de destí.
  • Qüestionari UE (online). Un cop l'estudiant hagi finalitzat l'estada, rebrà automàticament un email enviat per la Comissió Europea demanant-li que respongui un qüestionari sobre la seva estada. Atenció: cal vigilar perquè el remitent del missatge és replies-will-be-discarded@ec.europe.eu i sovint va a parar a l'spam.

Un cop realitzats aquests tràmits, es procedirà a fer el pagament restant de l'ajut segons l'estada real que consti al certificat d'estada. En cas d'estudiants que hagin ampliat la seva estada segons allò previst inicialment, només podran rebre l'ajut corresponent a tota l'estada si la UdG disposa de fons sobrants al final de la convocatòria.

El centre UdG farà el reconeixement acadèmic de la mobilitat segons el certificat de notes que emeti la universitat de destí. Igualment, atorgarà 1,5 ECTS de reconeixement acadèmic per mes complet d'estada a l'estranger a tots aquells estudiants de grau participants en el programa de mobilitat Erasmus , fins a un màxim de 6 ECTS (per totes les mobilitats que puguin realitzar durant els seus estudis).