"Becas Santander Iberoamérica Grado"

Beques

Informació general

Objecte

El programa "Becas Santander Iberoamérica Grado España" és un projecte de cinc anys de durada, que es prorroga anualment mitjançant el "documento de Adhesión al programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades", amb el qual es pretén reforçar la mobilitat i intercanvi d'estudiants entre universitats iberoamericanes, condició necessària per avançar cap a la construcció d'un espai iberoamericà del coneixement social responsable.

Característiques de les beques

La Universitat de Girona (UdG) disposa de 14 beques per a estudiants que estiguin matriculats a la UdG en estudis de grau. És imprescindible tenir atorgada una plaça dins de la mobilitat internacional PROMETEU 2019/2020 i que la universitat de destí sigui participant en el programa de Becas Santander Iberoamérica Grado. 

L'import unitari de les beques per a tots els estudiants beneficiaris d'aquestes, sense distinció de país, serà de 3.000 euros o l'import equivalent en dòlars nord-americans en la data de lliurament.

Sol·licitud

Cal fer-la al web www.becas-santander.com

Termini

Fins al 30 d'abril de 2019

Procediment d'atorgament de les beques

Entre tots els estudiants que hagin obtingut una plaça de mobilitat PROMETEU 2019/2020 i que també hagin entrat la seva sol·licitud a la plataforma del “Banco Santander”, l’Oficina de Relacions Exteriors atorgarà els ajuts als 14 millors expedients.

Abans del 31 de maig de 2019 l’Oficina de Relacions Exteriors distribuirà les beques. Es consideraran  en llista d’espera aquells possibles  beneficiaris que hagin quedat fora del nombre de beques atorgades.

Procediment d'acceptació de les beques

Un cop resolta la convocatòria, els beneficiaris hauran de formalitzar l’acceptació a través de la pàgina web www.becas-santander.com