Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Química Computacional i Catàlisi

Grups de recerca

Llistat de Grups de recerca que formen l'Institut de Química Computacional i Catàlisi

Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

Codi del grup:
GRCT0090
Investigador/s principal/s:
Doctor  MIQUEL SOLA I PUIG  ¸  Doctora  ANNA ROGLANS RIBAS
Telèfon:
972418357
Correu:
sec.iqcc@udg.edu
Plana web:
http://iqcc.udg.edu/wordpress/

El grup DiMoCat és un grup de recerca interdisciplinari format per dos subgrups: un de l’àmbit de la química orgànica i l’altre del de la química física. El subgrup orgànic dirigeix la seva recerca a la formació d’enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom emprant sistemes catalítics basats en metalls de transició. L’objectiu és dissenyar noves reaccions que mostrin característiques de selectivitat, sintetitzar noves molècules amb valor afegit, i/o inventar processos mediambientalment benignes que puguin representar alternatives més sostenibles que les actuals. La comprensió mecanística de tots aquests processos fa imprescindible l’ús de càlculs computacionals i aquests són realitzats pel subgrup teòric. El subgrup teòric, a part de treballar en l’estudi computacional dels mecanismes de les reaccions estudiades pel grup experimental, treballa en el desenvolupament metodològic i aplicació d’eines desenvolupades per estudiar l’enllaç químic, la deslocalització electrònica, l’aromaticitat, i les propietats òptiques no lineals.

Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular

Codi del grup:
GRCT0092
Investigador/s principal/s:
Doctor  LUIS BLANCAFORT SAN JOSE  ¸  Doctor  MARCEL SWART
Telèfon:
972418357
Correu:
sec.iqcc@udg.edu
Plana web:
http://iqcc.udg.edu/wordpress/

Dins de l'IQCC, el QTMEM agrupa als químics computacionals orientats cap al desenvolupament metodològic i l'aplicació dels nous mètodes a problemes químics rellevants dins dels àmbits de la ciència de la vida, la tecnologia i l’energia. Les principals línies de recerca són:

  • Simulació i control d'estats excitats i transferència de càrrega en biomolècules i materials
    moleculars
  • Modelatge multiescalar en (bio)química
  • Disseny d'enzims: explorar la base molecular de la biocatàlisi
  • Nous mètodes per a la química quàntica
  • Fonaments matemàtics de la química quàntica i la semblança

El grup és membre de la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional de Catalunya i està associat a tres projectes del Plan Nacional I+D [CTQ2014-59212-P ("SpinEnzymeCat", Osuna, Swart), CTQ2015-70851-ERC ("SpinStateCat-EurExc", Swart), CTQ2015-69363-P (“Computació de l’estat excitat: d’espectres moleculars a sistemes multicromofòrics”, Blancafort)], un ajut Marie Curie (MSCA-IF-2014-661160, Feixas) i una ERC-Starting (ERC-2015-StG-679001, Osuna).

Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)

Codi del grup:
GRCT0095
Investigador/s principal/s:
Doctor  MIGUEL COSTAS SALGUEIRO  ¸  Doctor  XAVIER RIBAS SALAMAÑA
Telèfon:
972418356
Correu:
sec.iqcc@udg.edu
Plana web:
http://iqcc.udg.edu/wordpress/

El grup de recerca QBIS-CAT va ser creat al 2005 pel Dr. Miquel Costas i el Dr. Xavi Ribas. Actualment està format per tres IP's sènior (la Dr. Anna Company va incorporar-se com a group leader al 2011). La recerca al QBIS-CAT té com a objectiu la preparació i estudi de molècules rellevants en Química Inorgànica Biològica, Catàlisi i Química Supramolecular. Això es tradueix en quatre línies de recerca principals: a) Catàlisi bioinspirada d'oxidació d'enllaços C-H i C=C amb metalls de la primera sèrie de transició, b) Funcionalització C-X i C-H sostenible mitjançant metalls de la primera sèrie de transició, c) Catàlisi per a la producció d'energia i d) nanocaixes supramoleculars per química en espais confinats.