Grup de recerca de Ecologia Microbiana Molecular

Grup d'Ecologia Microbiana Molecular

Molecular Microbial Ecology (gEMM)

Grup d'Ecologia Microbiana Molecular

Molecular Microbial Ecology (gEMM)

Grup d'Ecologia Microbiana i Molecular

Microbial and Molecular Ecolgy (gEMM)

Ecologia Microbiana i Molecular (gEMM)

Grup de recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

El grup d’Ecologia Microbiana Molecular (gEMM) estudia l’ecologia i la fisiologia dels microorganismes de sistemes aquàtics, centrant-se en; el paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics del C, N i S; en aquells organismes amb potencial per a aplicacions biotecnològiques; i en la caracterització dels gens de resistència antibiòtica (resistoma bacterià).

El gEMM forma part de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA).