Grup de recerca de Ecologia Microbiana Molecular

Grup d'Ecologia Microbiana Molecular (gEMM)

Molecular Microbial Ecology (gEMM)

Grup d'Ecologia Microbiana Molecular

Molecular Microbial Ecology (gEMM)

Grup d'Ecologia Microbiana Molecular (gEMM)

Molecular Microbial Ecology (gEMM)

Grup de recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

El grup d’Ecologia Microbiana Molecular (gEMM) estudia l’ecologia i la fisiologia dels microorganismes de sistemes aquàtics, centrant-se en; el paper dels microorganismes en els cicles biogeoquímics del C, N i S; en aquells organismes amb potencial per a aplicacions biotecnològiques; i en la caracterització dels gens de resistència antibiòtica (resistoma bacterià).

El gEMM forma part de l’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA).