Grup de Recerca en Ciència Política

Àrea de Ciència Política

Grup de Recerca en Ciència Política

El Grup de Recerca en Ciència Política agrupa a professors i investigadors de la Universitat de Girona, juntament amb col·laboradors externs, que cooperen i fan recerca en l'àmbit de la ciència política. El grup de recerca es troba vinculat íntimament amb l'Àrea de Ciència Política, responsable del Grau en Ciència Política de la UdG