Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari

Àrea de Dret Financer i Tributari

Grup de Recerca en Dret Financer i Tributari

El grup de recerca sobre “Anàlisi del Dret Públic: especial referència al Dret Financer i Tributari” agrupa a diferents professors i professores de la Universitat de Girona i a col·laboradors i col·laboradores externs/es que fan recerca en aquest àmbit. Aquesta web, a més de contenir la informació sobre la docència que imparteix l’àrea, compila totes les publicacions, els projectes de recerca i els contractes de recerca efectuats amb diferents administracions públiques per part dels membres del grup. Us convidem a entrar-hi i restem a la vostra disposició per si voleu contactar amb nosaltres.