Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Enginyeria Biomèdica

Formació Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 C 1primer semestre CAcatalà
EB 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 C 2segon semestre CAcatalà
EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 C 1primer semestre CAcatalà
EB 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

Bbàsica 6 C 2segon semestre CAcatalà
EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 EB 1primer semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

Bbàsica 6 EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Anatomofisiologia 1 (3105G15001)

Fonaments de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.

Bbàsica 6 EB 1primer semestre CAcatalà

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

Introducció a l'enginyeria biomèdica centrada en la resolució dels problemes concrets d'enginyeria que es plantegen a l'àmbit de la medicina. Conèixer les seves aplicacions en el món sanitari tant des d’un punt de vista assistencial, recerca i innovació.

OBobligatòria 3 EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Anatomofisiologia 2 (3105G15004)

Complements de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Complements de Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.

OBobligatòria 3 EB 2segon semestre CAcatalà
ET 2segon semestre CAcatalà

Formació Bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 EB 1primer semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

OBobligatòria 9 EB 1primer semestre CAcatalà

Intel·ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre CAcatalà

Electrònica i Instrumentació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria de circuits (3105G03012)

Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals

OBobligatòria 6 EB 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.

OBobligatòria 6 EB 1primer semestre CAcatalà

Electrònica analògica (3105G03022)

Electrònica Analògica.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre ENanglès

Suport al Diagnòstic i la Teràpia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Imatges i senyals biomèdiques (3105G15005)

Fonaments de la generació de senyals en biomedicina i, en particular, de les que condueixen a imatges de suport al diagnòstic. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB 2segon semestre ENanglès

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

Principis de la mecànica. Estàtica i cinemàtica del solid rígid. Concepte, contextualització i classificació dels biomaterials. Presentació de casos i exemples de motivació i aplicació.

OBobligatòria 6 EB Aanual NDno definit

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

Anàlisi del cos humà segons els òrgans. Funcionalitat del cos. Biomecànica òssia i muscular.

OBobligatòria 5 EB 2segon semestre CAcatalà