Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Grau en Enginyeria Mecànica

Fonaments de matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de ciència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 B 1primer semestre CAcatalà

Organització i gestió d'empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 B 1primer semestre CAcatalà

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia elèctrica (3105G00016)

Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria de màquines (3105G04016)

Estàtica, cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid i aplicacions fonamentals a l'enginyeria. Anàlisi cinemàtic i dinàmic de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de resistència de materials (3105G04017)

Conceptes i lleis fonamentals de la resistència de materials

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria gràfica i disseny

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria gràfica i disseny (3105G04022)

Normativa específica del dibuix industrial apliacada al disseny i dibuix de peces i components mecànics. Aplicacions assistides per ordinador.

OBobligatòria 8 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Elasticitat i resistència de materials (3105G04025)

Elasticitat i Resistència de Materials

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de materials (3105G04028)

Comportament en servei dels materials. Selecció de materials i processos

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Càlcul i disseny de màquines

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Càlcul de mecanismes (3105G04029)

Anàlisi de mecanismes i màquines. Sistemes de transmissió. Modelització dinàmica. Vibracions i soroll

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 B 1primer semestre NDno definit

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Electrònica i control (3105G00017)

Sistemes de mesura i control

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Control de sistemes mecànics (3105G04014)

Automatització Industrial. Control de sistemes mecànics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G00014)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 B 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria tèrmica i de fluids

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria tèrmica (3105G04023)

Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes i màquines fluïdomecàniques (3105G04024)

Màquines hidràuliques. Aerogeneradors. Projectes d'instal·lacions fluidomecàniques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Estructures i resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures (3105G04026)

Càlcul d'estructures

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció i instal·lacions industrials (3105G04027)

Concepció i projecte de plantes industrials industrials i disseny de les seves instal·lacions.Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Càlcul i disseny de màquines

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Càlcul de màquines (3105G04030)

Càlcul, construcció i assaig de màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Processos de fabricació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processos de fabricació 1 (3105G04031)

Sistemes i processos de fabricació de ferritja: tradicionals i no convencionals. Metrologia, qualitat i rugositat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Processos de fabricació 2 (3105G04032)

Sistemes i processos de fabricació de conformació tradicionals i no convencionals. Planificació de processos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3105G04021)

Metodologia, organització i gestió de projectes

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives generals i pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3105G04033)

Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà
SD 2segon semestre NDno definit

Optatives de màquines

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de mecanismes (3105G04034)

Mecanismes: Creativitat i síntesi de solucions. Geometria. Moviment. Transmissió de forces.

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Disseny de màquines (3105G04035)

Disseny de conjunts mecànics. Selecció dels materials i dels elements. Càlculs, simulacions i proves experimentals en disseny de màquines.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies avançades de fabricació (3105G04036)

Tecnologies modernes de fabricació. Sistemes de control numèric. Màquines eina de control numèric. Sistemes de fabricació integrats i flexibles.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny de producte (3105G04037)

Mètodes, processos i tècniques per al disseny i desenvolupament de nous productes industrials

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Elements de màquines (3105G04043)

Disseny i càlcul d'elements de màquines

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives de construcció industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de formigó (3105G04038)

Càlcul d'estructures de formigó

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures metàl·liques (3105G04039)

Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ampliació d'instal·lacions industrials (3105G04040)

Concepció i projecte de plantes industrials i disseny de les seves instal·lacions. Integració de les instal·lacions a l'edificació, al procés, a la construcció i a l'urbanisme. Normativa.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

Introducció a la climatització. Descripció d'elements d'instal·lacions. Paràmetres característics de l'envolupant tèrmica. Càlcul de càrregues tèrmiques. Estudi de l'aire humit i Psicrometria. Càlcul d'instal·lacions de calefacció. càlcul d'instal·lacions d'aire condicionat i climatització. Eficiència energètica.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Proveïment i depuració d'aigües (3105G04044)

Disseny d’instal•lacions de tractament d’aigües potables i les seves xarxes de distribució. Disseny de xarxes de recollida d’aigües residuals i de les instal•lacions de depuració.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3105G04042)

Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències adquirides a la titulació

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit
SD 2segon semestre NDno definit