Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi general del Dret mercantil, des de la perspectiva de la regulació de la competència fins l'estudi Del dret concursal, passant per l'estudi de conceptes i disciplines com la regulació de les marques, les patents i altres invencions o innovacions empresarials o el Dret de societats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Teodora Jacquet Yeste
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives

Continguts

1. Lliçó 1. L'empresa i l'empresari

          1.1. El Dret Mercantil

          1.2. L'empresa i l'empresari

          1.3. El Registre Mercantil

          1.4. La disciplina comptable

2. Lliçó 2. Dret de la competència

          2.1. Defensa de la competència

          2.2. Repressió de la competència deslleial

3. Lliçó 3. Propietat industrial

          3.1. Protecció de les invencions

          3.2. Protecció dels signes distintius

4. Lliçó 4. Societats de capital. La societat anònima

          4.1. Constitució

          4.2. Capital i accions

          4.3. Òrgans socials

          4.4. Modificació d'estatuts

          4.5. Dissolució, liquidació i extinció

5. Lliçó 5. La societat de responsabilitat limitada

          5.1. Constitució

          5.2. Capital i participacions

          5.3. Òrgans socials

          5.4. Modificació d'estatuts

          5.5. Dissolució, liquidació i extinció

          5.6. Societat limitada Nova Empresa

6. Lliçó 6. Dret concursal

          6.1. La declaració de concurs i els seus efectes

          6.2. El conveni concursal i la liquidació

          6.3. Conclusió del concurs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 68,00 4,00 78,00
Resolució d'exercicis 2,00 16,00 2,00 20,00
Sessió participativa 40,00 10,00 2,00 52,00
Total 48,00 94,00 8,00 150

Bibliografia

 • Sánchez-Calero Guilarte, Juan. (2015). Instituciones de derecho mercantil (37a ed. (10a ed. en Aranzadi)). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando. (2019). Principios de derecho mercantil (Vigésima cuarta edición (15ª en Aranzadi), 2019). Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi SAU, a http://proview.thomsonreuters.com/title.html?titleKey=aranz/monografias/146375526/v24&sponsor=0000027040-IP Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio. Rojo Fernández-Río, Ángel. Uría, Rodrigo. Aparicio González, María Luisa. (2014). Lecciones de derecho mercantil (12ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Jiménez Sánchez, Guillermo J.. Díaz Moreno, Alberto. (2013). Derecho mercantil (15ª ed. actualizada ; 2ª ed. en Marcial Pons). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives En l'avaluació continuada de l'assignatura l'assistència de l'estudiant a classe és obligatòria. Així mateix es tindrà en compte la seva actitud i participació en ella. 0 No
Prova pràctica L'estudiant haurà de superar una prova consistent en la resolució de diverses preguntes de natura bàsica o fonamental sobre un o diversos supòsits de fet on hauran de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant el curs. 20
Prova teòrica 1 L'estudiant haurà de superar una prova de control de coneixements en la que haurà de respondre a diverses preguntes teòriques. 40
Prova teòrica 2 L'estudiant haurà de superar una prova de control de coneixements en la que haurà de respondre a diverses preguntes teòriques 40

Qualificació

Tot seguit es detallen per separat les informacions corresponents a, en primer lloc, l'assignatura obligatòria "Dret mercantil" de segon semestre de segon curs de CIF i, a continuació l'assignatura optativa de primer semestre anomenada "Dret mercantil" pels i les estudiants grau ADE/ECO i "Dret de societats" pels i les estudiants del grau de CIF.

Dret mercantil (CIF, obligatòria segon semestre)

L'avaluació continuada de l'assignatura exigeix l'assistència com a mínim a un 80% de les classes i tindrà en compte la participació i actitud de l'estudiant a les mateixes, per exemple a efectes de fer arrodoniments de notes frontereres. Aquesta avaluació continuada es basarà en la realització obligatòria de tres activitats per part dels estudiants. Aquestes activitats consisteixen, per una banda, en dues proves de coneixement teòric, realitzades, la primera, a mig semestre i l'altra a final del període lectiu, que tenen per finalitat avaluar l'adquisició dels coneixements teòrics treballats a classe al llarg de l'assignatura, i per l'altra, en una prova pràctica en la qual s'hauran de respondre diverses preguntes sobre un o diversos supòsits de fet plantejats que busca avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits. Aquesta prova es realitzarà cojuntament amb la segona prova teòrica.

Els estudiants que assisteixin a un mínim del 80% de les classes, hi mostrin una participació activa, interessada i d'esforç i que realitzin les dues proves teòriques i la prova pràctica i les superin aprovaran l'assignatura amb la qualificació corresponent a la ponderació, segons els percentatges establerts, de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats avaluables.

En cas de no aconseguir l'aprovat amb l'avaluació continuada o de no seguir-la triant per tant l'avaluació única, l'estudiant que vulgui superar l'assignatura haurà de presentar-se a l'examen final de recuperació previst en el calendari acadèmic.

Dret mercantil d' ADE/ECO i Dret de societats de CIF (optativa primer semestre)

L'avaluació continuada de l'assignatura exigeix l'assistència com a mínim a un 80% de les classes i tindrà en compte la participació i actitud de l'estudiant a les mateixes, per exemple a efectes de fer arrodoniments de notes frontereres. Aquesta avaluació continuada es basarà en la realització obligatòria de tres activitats per part dels estudiants. Aquestes activitats consisteixen, per una banda, en dues proves de coneixement teòric, realitzades, la primera, a mig semestre i l'altra a final del període lectiu, que tenen per finalitat avaluar l'adquisició dels coneixements teòrics treballats a classe al llarg de l'assignatura, i per l'altra, en una prova pràctica en la qual s'hauran de respondre diverses preguntes sobre un o diversos supòsits de fet plantejats que busca avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits. Aquesta prova es realitzarà cojuntament amb la segona prova teòrica.

Els estudiants que assisteixin a un mínim del 80% de les classes, hi mostrin una participació activa, interessada i d'esforç i que realitzin les dues proves teòriques i la prova pràctica i les superin aprovaran l'assignatura amb la qualificació corresponent a la ponderació, segons els percentatges establerts, de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats avaluables.

En cas de no aconseguir l'aprovat amb l'avaluació continuada o de no seguir-la triant per tant l'avaluació única, l'estudiant que vulgui superar l'assignatura haurà de presentar-se a l'examen final de recuperació previst en el calendari acadèmic.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'alguna de les proves teòriques o de la prova pràctica comportarà la consideració de l'estudiant com a no presentat.

Avaluació única:
L'estudiant que des de l'inici de curs renunciï al model d'avaluació continuada o triant aquest sistema no hagi complert els requisits mínims establerts per superar l'assignatura a través de l'avaluació continuada o superat les activitats i condicions que la integren d'acord amb les ponderacions de nota indicades, disposarà a mode d'avaluació única de la possibilitat d'acreditar l'adquisició dels coneixements necessaris per superar l'assignatura a través de realització d'un examen final en la data corresponent del calendari acadèmic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al llarg de tota la durada de l'assignatura els i les estudiants de l'assignatura disposaran de l'acompanyament i tutorització del professor/a. En aquest sentit, aquesta tutorització es podrà desenvolupar de manera individual o col·lectiva per canals presencials o virtuals en funció de cada cas sent recomanable que l'estudiant interessat en fer ús d'aquest dret contacti prèviament amb el professor/a corresponent a fi de mostrar-li el seu interès per ser dur a terme una tutoria específica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En funció de cada cas, en el marc de les classes o fora d'elles, el professor/a atendrà durant tot el semestre als i les estudiants i interaccionarà amb ells i elles fent ús dels canals presencials o virtuals disponibles sempre des d'un punt de vista pro-actiu i col·laboratiu.

Assignatures recomanades

 • Dret de l'empresa (introducció al dret)
 • Introducció al dret
 • Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades
 • Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Tot seguit es detallen per separat les informacions corresponents a, en primer lloc, l'assignatura obligatòria "Dret mercantil" de segon semestre de segon curs de CIF i, a continuació l'assignatura optativa de primer semestre anomenada "Dret mercantil" pels i les estudiants grau ADE/ECO i "Dret de societats" pels i les estudiants del grau de CIF.

"Dret mercantil" (CIF, obligatòria segon semestre)

El fet de que l'assignatura es desenvolupi en el segon semestre genera esperances de que les afectacions de la pandèmia hagin desaparegut o disminuït. Ara bé, en cas de que al final, producte de l'estat d'excepcionalitat decretat a la nostra universitat, no sigui possible el desenvolupament de les classes presencialment en els horaris ordinaris previstos, aquestes es realitzaran en directe de manera semivirtual o, alternativament, de manera virtual en els horaris COVID aprovats en aquest sentit pel nostre centre en relació a classes de natura virtual.


"Dret mercantil" d' ADE/ECO i "Dret de societats" de CIF (optativa primer semestre)

En cas de que producte de l'estat d'excepcionalitat decretat a la nostra universitat, no sigui possible el desenvolupament de les classes presencialment en els horaris ordinaris previstos, aquestes es realitzaran en directe de manera semivirtual o, alternativament, de manera virtual en els horaris COVID aprovats en aquest sentit pel nostre centre en relació a classes de natura virtual.

Modificació de l'avaluació:
Tot seguit es detallen per separat les informacions corresponents a, en primer lloc, l'assignatura obligatòria "Dret mercantil" de segon semestre de segon curs de CIF i, a continuació l'assignatura optativa de primer semestre Dret mercantil del grau ADE/ECO, Dret mercantil.


"Dret mercantil" (CIF, obligatòria segon semestre)

En cas de que es produeixi una virtualització o semivirtualització de les classes de l'assignatura s'intentarà dur a terme de manera presencial les activitats d'avaluació. Si no fos possible, i tot i que no es canviarà el model d'activitats d'avaluació basat, per exemple en el que es refereix a l'avaluacio continuada, en la realització de 2 proves de control teòric i 1 de caràcter pràctic, la modalitat concreta d'aquestes proves s'haurà d'adaptar a l'escenari de virtualització o semivirtualització corresponent.


"Dret mercantil" d' ADE/ECO i "Dret de societats" de CIF (optativa primer semestre)

En cas de que es produeixi una virtualització o semivirtualització de les classes de l'assignatura s'intentarà dur a terme de manera presencial les activitats d'avaluació. Si no fos possible, i tot i que no es canviarà el model d'activitats d'avaluació basat, per exemple en el que es refereix a l'avaluacio continuada, en la realització de 2 proves de control teòric i 1 de caràcter pràctic, la modalitat concreta d'aquestes proves s'haurà d'adaptar a l'escenari de virtualització o semivirtualització corresponent.Tutoria i comunicació:
Si no fos possible vehicular la comunicació a través de fórmules fonamentalment presencials, a partir de les eines actualment existents que van des del correu electrònic fins a la possibilitat de dur a terme de manera senzilla i simple una videoconferència en diferents formats, tant a través de l'aula com fora d'ella, de manera conjunta o personalitzada, seguiran perfectament actius els canals de comunicació, acompanyament i tutorització entre professor i els i les estudiants del seu grup sense que això quedi afectat per la necessària observació de les recomanacions en matèria de distància de seguretat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.