Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Aina Carrasco Gifre  / Cristina Sanchez Miret
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Aina Carrasco Gifre
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Roger Campdepadros Cullell  / Jordi Merino Noé
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Roger Campdepadros Cullell  / Jordi Merino Noé
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Ciència i sociologia: L'anàlisi de la realitat social. Conceptes bàsics i principals perspectives teòriques

2. La interacció social: institucions socials, agents socialitzadors, normes socials. Rols i estructura social

3. Societat, economia, empresa i treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 2,00 1,00 4,00
Debat 1,50 0 1,50 3,00
Exposició dels estudiants 3,00 6,00 3,00 12,00
Prova d'avaluació 2,00 32,00 0 34,00
Sessió participativa 13,50 32,00 13,50 59,00
Tasques i qüestionaris formatius 3,00 0 3,00 6,00
Treball en equip 1,00 30,00 1,00 32,00
Total 25,00 102,00 23,00 150

Bibliografia

 • Álvarez-Uría, Fernando (cop. 2004 ). Sociología, capitalismo y democracia : génesis e institucionalización de la sociología en Occidente . Madrid: Morata. Catàleg
 • Aron, Raymond. (1994). Les Etapes del pensament sociològic. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (cop. 1994 ). Pensando sociológicamente . Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2014 ). ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (1997). Modernización reflexiva :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2003). La Individualización :. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich. (2006). La Sociedad del riesgo :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L.. (1988). La Construcció social de la realitat :. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Berger, Peter L. (1992 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (3ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1994 ). Per a una sociología reflexiva . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (cop. 2003 ). Las Estructuras sociales de la economía . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Castells, Manuel. (2012). Redes de indignación y esperanza :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castells, Manuel. (2000). La Era de la información (2ª ed). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Durkheim, Émile. (1982). La División del trabajo social. Madrid: Akal. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni Cardús i Ros, Salvador (1999 ). La Mirada del sociòleg : què és, què fa, què diu la sociologia . Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001 ). Teoría sociológica contemporánea . Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony. (2001). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gómez, Jesús. (2004). El Amor en la sociedad del riesgo :. Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Habermas, Jürgen. (2010). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Harris, Marvin. (1989). Bueno para comer :. Madrid: Ediciones del Prado. Catàleg
 • Macionis, John J (2007 ). Sociología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Marx, Karl. (1993). Manuscritos :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Merton, Robert K.. (2002). Teoría y estructura sociales (4a ed.). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Mills, C. Wright. (1961). La Imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Portes, Alejandro (cop. 2013 ). Sociología económica : una investigación sistemática . Madrid: CIS ;. Catàleg
 • Ritzer, George. (1995). Teoria sociológica clásica. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ritzer, George. (1993). Teoria sociológica contemporanea (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar. (2007). India contemporánea :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar. (2007). Identidad y violencia :. Buenos Aires: Katz. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (cop. 2012 ). El precio de la desigualdad : el 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita . Tres Cantos: Taurus. Catàleg
 • Touraine, Alain. (1997). ¿Podremos vivir juntos? :. Madrid: PPC. Catàleg
 • Weber, Max. (1967). El Político y el científico. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Weber, Max. (1979). La ética protestante y el espíritu del capitalismo (5ª ed.). Barcelona: Península. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes on s'explicaran els continguts de l'assignatura. A partir del punt 2 del tema 1 es farà servir el mètode de classe inversa. L'assistència al 80% de les classes és obligatòria per fer l'avaluació continuada 0 No
Treball en grup. Resolució d'un Challenge S'haurà de realitzar un treball en grup al llarg del semestre que consistirà en donar resposta a un repte social, polític, econòmic. Es realitzarà un mínim de dues tutories o check-points d'obligada assistència per part de tots els membres del grup. 20 No
Exposició del treball en grup, de la resolució del challenge El treball en grup de resolució del challenge s'haurà de presentar i defensar a classe per part de tots els membres del grup. La professora podrà realitzar preguntes. Es valorarà la claredat i capacitat expositiva. 20 No
Examen S'avaluarà el nivell de comprensió de la matèria,
la reflexió sobre els coneixements, l'adquisició de la terminologia sociològica, la claredat i la coherència en l'exposició
60

Qualificació

Avaluació continuada:

Vol del compromís del seguiment regular de les classes i de les tasques per part de l'alumne.

L'assistència presencial ha de ser d'un mínim del 80%.

Treball en grup - resolució d'un challenge:
El challenge s'ha d'entregar en la data prevista que posarà la professora.
El dia de l'exposició oral del challenge l'assistència és obligatòria. L'exposició oral valdrà un 20% de la nota, i el contingut del treball escrit un altre 20%.

L'examen valdrà el 60%.

La nota final serà la mitjana ponderada d'aquestes parts (treball en grup, exposició oral del treball i examen). Per a poder fer mitjana s'ha de treure almenys un 4 de l'examen. Per aprovar l'avaluació continuada almenys s'ha de treure un 5 de promig de totes les parts.


Aspectes que es tenen en compte en l'avaluació de totes les activitats:

-No només els coneixements adquirits, sinó també la capacitat d'explicació i d'argumentació d'aquests coneixements de manera oral i escrita
-La capacitat d'interrelacionar els coneixements de les diferents fonts d'informació treballades
-L'aproximació crítica, la incorporació del llenguatge i del pensament sociològic als raonaments
-La capacitat de debatre i treballar en grup
- La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet alguna de les activitats d'avaluació o no haver assistit al 80% de les classes

Avaluació única:
Per a l'avaluació única no és obligatòria l'assistència ni l'entrega de treballs o pràctiques i la nota de l'assignatura depèn exclusivament de la nota que s'assoleixi en l'examen final.

La tria d'aquesta opció s'ha de comunicar dins del període establert per la Facultat. Si no es comunica el contrari, l'opció per defecte serà la d'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories presencials i tutories virtuals grupals de dos tipus, 1) per fer el seguiment del treball de grup, 2) per dubtes i preguntes. Aquestes tutories seran setmanals i el calendari s'establirà la primera setmana del curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El Moodle serà la plataforma que organitzarà tota la comunicació i interacció entre la professora i l'estudiantat.

De cara a tenir una bona comunicació és important llegir bé els textos i documents que expliquen el funcionament de l'assignatura i de les diferents activitats, siguin o no d'avaluació.

Els dubtes, preguntes, comentaris i intervencions que puguin anar apareixent es podran plantejar:

. A les classes: intervenint directament les persones que assisteixin presencialment, i a través del xat de la plataforma a través de la qual s'estigui retransmetent les persones que assisteixin virtualment.

. Al Fòrum de l'assignatura habilitat al Moodle. Allà es podran plantejar dubtes, preguntes i comentaris, que podran ser contestats tant pel professor com per qualsevol dels i les alumnes, i la ressolució dels quals servirà a tothom.

La comunicació i interacció professora-alumnat NO es farà per correu electrònic.

Observacions

S'espera dels estudiants que assisteixen a classe i que facin totes les lectures, vegin tots els vídeos i facin tots els exercicis que es recomanarà per a cada sessió. D'altra manera és molt difícil seguir les sessions, doncs l'examen es basarà en els continguts de tots aquests materials. A més els estudiants poden ampliar coneixements a partir de la bibliografia recomenada i de la bibliografia específica i complementària que es proporcionarà a cada tema.

La classe inversa: A les classes teòriques es farà servir a partir del tema 2 el mètode de classe inversa que consisteix en pautar la feina a partir de la revisió prèvia del material per part de l'alumnat, i a la classe utilitzar el grups d'iguals i el professor per tal d'aclarir els dubtes i els punts més importants, i aplicar aquest coneixement de manera pràctica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que, seguint indicacions de les autoritats sanitàries, haguem de reduir l'aforament de les aules, es farà classe presencial amb una part del grup-classe mentre l'altra part la seguirà en streaming des de fora de l'aula, alternant cada setmana els grups presencial i virtual.

Arribat aquest cas, es facilitarà material escrit i audiovisual a tot l'alumnat amb antel.lació suficient perquè s'ho puguin mirar abans de la corresponent sessió. A les classes presencials es reforçarà la teoria, s'adreçaran els dubtes i qüestions que hagin sorgit amb l'estudi previ del material, i es realitzaran dinàmiques, debats i pràctiques, per tal de posar en pràctica i donar aplicació als conceptes, teories i idees revisades. S'habilitarà una via d'interacció online, per a què l'estudiant que estigui fora de l'aula pugui fer intervencions o preguntes.

En cas de tancament de la universitat a causa de rebrot de l'epidèmia, totes les activitats presencials passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència, principalment a través de Blackboard Collaborate.

Modificació de l'avaluació:
En cas que seguint indicacions de les autoritats sanitàries, haguem de reduir l'aforament o de fer tota la docència online, totes les activitats d'avaluació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i avaluació.

Tutoria i comunicació:
En cas que seguint indicacions de les autoritats sanitàries, haguem de reduir l'aforament o de fer tota l'activitat online, totes les tutories i comunicació passaran a fer-se online a través de les diferents plataformes i medis informàtics habilitats per a la docència i comunicació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.