Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
011 Les bases del disseny S'expliciten les vertents pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria. 011 Definició i límits del disseny 012 Història del disseny 013 Àmbits i tipologia del disseny 014 Tipografia 015 Metodologia: procés projectual 016 Anàlisi del disseny
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CARALT GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI CARALT GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Competències

 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia
 • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Definició del disseny

          1.1. Què és el disseny?

          1.2. Definicions de disseny

          1.3. Límits del disseny

2. Teoria del disseny

          2.1. El disseny: transformador social o dinamitzador econòmic?

          2.2. Disseny i tecnologia

          2.3. Disseny i cultura

          2.4. Disseny i comunicació gràfica

          2.5. El paper de disseny en la societat de consum

          2.6. Disseny: art, ofici, cultura o publicitat?

3. Història del disseny

          3.1. De l'artesania al disseny

          3.2. La Revolució Industrial i el moviment "Arts and Crafts"

          3.3. L'Escola Bauhaus

          3.4. L'agitació avantguardista d'entreguerres

          3.5. Els anys 60

          3.6. La postmodernitat

          3.7. Formalisme i funcionalisme

4. Àmbits del disseny

          4.1. Disseny editorial

          4.2. Disseny publicitari

          4.3. Disseny d'identitat

          4.4. Disseny transmèdia

          4.5. Disseny audiovisual

          4.6. Disseny ambiental o entorn

          4.7. Disseny de senyalètica

          4.8. Disseny d'embalatge

5. Elements bàsics del disseny

          5.1. Tipografia

          5.2. Teoria del color

          5.3. La imatge

          5.4. Retícula i composició visual

          5.5. Percepció visual

6. Gramàtica i retòrica del disseny

          6.1. La sintaxi de la imatge

          6.2. Retòrica i discurs

7. Metodologia de la projecció

          7.1. Mètodes d'anàlisi

          7.2. Heurística i pensament creatiu

8. Anàlisi i crítica del disseny

          8.1. Casos d'estudi i rúbrica

          8.2. Debat

9. Dibuix d’objectes vectorials

          9.1. Creació i edició de traçats

          9.2. Vectorització d'imatges

          9.3. Efectes en traçats

          9.4. Simplificació de formes

10. Color

          10.1. Cartes de color

          10.2. Perfils de color

11. Edició de text

          11.1. Ús de la tipografia com a eina de disseny

          11.2. Inserció de text en documents gràfics

12. Tractament de la imatge

          12.1. Capes, fusió, filtres, text i formes bàsiques

          12.2. Accions i eines automatizades

          12.3. Retoc i fotomuntatge

          12.4. Guardar web/impremta

13. Workshop de disseny de personatges en 2D

14. Workshop en Lettering

15. Workshop de cartellisme

16. Workshop de logotips

17. Workshop en branding i gràfica corportiva

18. Workshop disseny de patterns i estampats

19. Workshop de postproducció fotogràfica

20. Workshop de retrat il·lustrat

21. Workshop de packaging

22. Workshop de preimpressió

23. Workshop de papiroflèxia

24. Workshop de disseny gràfic d'interfície d'usuari

25. Workshop de direcció d'art

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 3 5 8
Anàlisi / estudi de casos 6 9 15
Classes expositives 10 15 25
Debat 3 3 6
Elaboració de treballs 15 25 40
Exposició dels estudiants 6 9 15
Lectura / comentari de textos 7 10 17
Prova d'avaluació 2 8 10
Resolució d'exercicis 30 45 75
Tutories 8 6 14
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Arnheim, Rudolph (2002). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Alianza Forma.
 • Alberts, Joseph (2003). La interacción del color. Madrid: Alianza Forma.
 • Cross,S.; Foraste,A;Masgrau, M. (2009). ¡Buena idea!. RBA.
 • Chaves, Norberto (1990). La Imagen corporativa : teoría y metodología de la identificación institucional (2a). Barcelona: Gustavo Gili.
 • Chaves, Norberto (2001). El oficio de diseñar. Gustavo Gili.
 • Heller, Eva (2004). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentiminentos y la razón. Gustavo Gili.
 • Jardí, Enric (2007). Veintidós consejos sobre tipografía : que algunos diseñadores jamás revelarán. Barcelona: Actar.
 • Lupton, Ellen; Cole Jeniffer (2009). Diseño gráfico. Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Pelta, Raquel (2004). Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico. Barcelona: Paidós Diseño.
 • Rom, Josep (2005). Els fonaments del disseny gràfic. Procés projectual i metodologia. Trípodos.
 • Wong, Wicius (2005). Fundamentos del diseño. Editorial Gustavo Gili.
 • Wong, Wucius (2001). Principios del diseño en color : diseñar con colores. Gustavo Gili.
 • Kane, John (2006). Manual de tipografía. Gustavo Gili.
 • MMarcos, Alfonso ; Pilar Martín Martín (2000). Colorimetría. Gustavo Gili.
 • Young, J. W. (1982). Una técnica para producir ideas. Madrid: Eresma.
 • Zimmermann, Y. (1998). Del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Gràffica. Gràffica.info. Recuperat, a http://graffica.info/
 • Pinterest - Jordi Caralt perfil. Recuperat , a https://es.pinterest.com/jordicaralt/
 • Satué, E. (1997). El diseño gráfico en España. Madrid: Alianza Editorial.
 • Evening, Martin (2007). Photoshop CC 2014 para fotógrafos. Anaya Multimedia.
 • Adobe press (2013). Illustrator CC. Anaya Multimedia.
 • Glaser, Milton (2017). Conversaciones con Peter Mayer . Gustavo Gili.
 • Rodríguez Valero, Daniel (2016). Manual de Tipografía Digital. Campgrafic.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Laboratori pràctic S'avaluarà la resolució de les proves pràctiques, la qualitat dels continguts i la correcta execució de la gramàtica i la retòrica del disseny. 25
Treballs de disseny gràfic L'estudiant posarà en pràctica els coneixements dels continguts relacionats amb el treball i també aquells continguts previs, aconseguint així una avaluació incremental. 30
Coavaluació L'alumne s'autoavalua a ell i a la resta dels seus companys/es. 5
Examen final Es posarà en pràctica la capacitat i el coneixement a nivell individual.

No s'acceptaran com a part integrant de cap càlcul de mitja aquells exàmens amb una nota per sota de de 4. Així caldrà superar aquesta nota mínima per a optar a un aprovat.
40

Qualificació

55 % Pràctiques en laboratori i elaboració de treballs de disseny
40 % Examen final
5 % Coavaluació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no participin a la meitat de les proves avaluables poden ser classificats com a No Presentat.

Observacions

És responsabilitat de l'alumne obtenir la llicència educativa del programari d'Adobe necessàri (Photoshop i Illustrator) per seguir el desenvolupament del curs. En cas contrari, podrà fer ús dels ordinadors de laboratori de l'ERAM.

Assignatures recomanades

 • Creació d'empreses
 • Cultura i pensament
 • Direcció de projectes transmèdia
 • Disseny interactiu
 • Estètica i teoria de l'art
 • Fonaments de la multimèdia
 • Fotografia
 • Fotografia creativa
 • Màrqueting
 • Projecte creatiu
 • Projecte transmèdia: Eines
 • Projecte transmèdia: Expressió
 • Projecte transmèdia: idea
 • Projectes de disseny gràfic
 • Seminaris complementaris
 • Taller de generació d'idees
 • Teoria i anàlisi de la imatge