Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IMMA PRIETO CARRILLO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia

Continguts

1. 1. Introducció: L'estètica neoclàssica i el llegat de la Il·lustració. L'antiguitat clàssica: el concepte d'imitació en Winckelmann. Pintura: David i Ingres. 2. Romanticisme: L'estetica del Sturm und Drang. La filosofia en l'idealisme alemanys: Schelling i Hegel. Una nova mirada a l'història. La naturalesa romàntica: el paisatge, les ruïnes i el laberint; els espais de l'abisme, la nit i les tenebres. Romanticisme(s): alemany (Friedrich), anglès (Constable), francès (Géricault i Delacroix). Goya. Blake. 3. Realisme: El realisme com a actitud crítica. Positivisme. El compromís històric: Saint Simon i Proudhon. Baudelaire i la modernitat. Pintura: Corot i el paisatgisme, Courbert i Millet. El naixement de la fotografia 4. Impressionisme i Post-Impressionisme. Objectivitat i percepció. Dissolució de la forma: la llum i el color. Noves teories. L'art i la vida quotidiana. Protagonisme de l'instant. Impressionisme: Manet, Monet, Pissaro, Renoir i Degas. Post-Impresionisme: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec i Seurat. 5. Simbolisme i la fi de segle: Pessimisme i dedadència en la fi de segle. Pintura simbolista a frança: Moreau, Redon, Puvis. La secessió vienesa: Klimt, Schiele, Kokoschka. Edward Munch i Rodin. 6. Primeres avantguardes: 6.1. El Fauvisme: Violència cromàtica. EL color i l'emoció. Matisse, Vlaminck i Derain. Marquet i Van Dongen 6.2. L'Expressionisme Alemany: Els grups Die Brücke (Kirchner, Müller, Nolde) i Der Blaue Reiter (Kandinsky, Marc, Macke, Münter). Inicis de l'abstracció: Kandinsky. 6.3. El Cubisme. L'herència de Cézanne. Les teories de Gleizes i Metzinger. Picasso i Braque. Gris, Léger i Delaunay. El naixement del collage. 6.4. El futurisme. Els manifestos de Marinetti. El culte a la màquina i l'elogi de la guerra. Dinamisme i velocitat. La metròpoli. Pintors del futurisme italià: Severini, Boccioni, Russolo, Marinetti, Balla. El vorticisme anglès. La pintura metafísica. 7. Segones avantguardes: 7.1. L'avantguarda russa: Tradició realista i l'avantguarda. Raionisme: Larionov i Gontxarova. Cubofuturisme. Suprematisme: Malevitx. Art i revolució. Constructivisme: Tatlin, Rodtxenco, Gabo i Pevsner. El Lissitky. 7.2. Neoplasticisme i abstracció geomètrica. Mondrian i la utopia neoplàstica. De Stijl. 7.3. La Bauhaus. Ensenyamça experimental de l'art i la formulació del disseny contemporani. Funcionalisme i racionalisme arquitectònic. Le Corbussier, Mies Van der Rohe. 7.4. Dadaisme. Tristan Tzara i els manifestos. El “Cabaret Voltaire”: art i provocació (Tzara, Ball, Janco, Huelsenbeck i Arp). Actitud i acció dadà, el nihilisme de la tendència i la noció d'anti-art. Intervenció de l'atzar: Arp, Picabia i Man Ray. El fotomuntatge com a eina política: Hausmann i Höch. La figura de Duchamp: els ready made. 7.5. Surrealisme: Dadà com a punt de partida. Breton i el manifestos. Vies d'actuació: automatisme i via onírica. Masson, Ernst, Magritte, Tanguy, Miró i Dalí. Arp i Giacometti. Expansió vers els Estats Units.

2. 1. Introducció: L'estètica neoclàssica i el llegat de la Il·lustració. L'antiguitat clàssica: el concepte d'imitació en Winckelmann. Pintura: David i Ingres. 2. Romanticisme: L'estetica del Sturm und Drang. La filosofia en l'idealisme alemanys: Schelling i Hegel. Una nova mirada a l'història. La naturalesa romàntica: el paisatge, les ruïnes i el laberint; els espais de l'abisme, la nit i les tenebres. Romanticisme(s): alemany (Friedrich), anglès (Constable), francès (Géricault i Delacroix). Goya. Blake. 3. Realisme: El realisme com a actitud crítica. Positivisme. El compromís històric: Saint Simon i Proudhon. Baudelaire i la modernitat. Pintura: Corot i el paisatgisme, Courbert i Millet. El naixement de la fotografia 4. Impressionisme i Post-Impressionisme. Objectivitat i percepció. Dissolució de la forma: la llum i el color. Noves teories. L'art i la vida quotidiana. Protagonisme de l'instant. Impressionisme: Manet, Monet, Pissaro, Renoir i Degas. Post-Impresionisme: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec i Seurat. 5. Simbolisme i la fi de segle: Pessimisme i dedadència en la fi de segle. Pintura simbolista a frança: Moreau, Redon, Puvis. La secessió vienesa: Klimt, Schiele, Kokoschka. Edward Munch i Rodin. 6. Primeres avantguardes: 6.1. El Fauvisme: Violència cromàtica. EL color i l'emoció. Matisse, Vlaminck i Derain. Marquet i Van Dongen 6.2. L'Expressionisme Alemany: Els grups Die Brücke (Kirchner, Müller, Nolde) i Der Blaue Reiter (Kandinsky, Marc, Macke, Münter). Inicis de l'abstracció: Kandinsky. 6.3. El Cubisme. L'herència de Cézanne. Les teories de Gleizes i Metzinger. Picasso i Braque. Gris, Léger i Delaunay. El naixement del collage. 6.4. El futurisme. Els manifestos de Marinetti. El culte a la màquina i l'elogi de la guerra. Dinamisme i velocitat. La metròpoli. Pintors del futurisme italià: Severini, Boccioni, Russolo, Marinetti, Balla. El vorticisme anglès. La pintura metafísica. 7. Segones avantguardes: 7.1. L'avantguarda russa: Tradició realista i l'avantguarda. Raionisme: Larionov i Gontxarova. Cubofuturisme. Suprematisme: Malevitx. Art i revolució. Constructivisme: Tatlin, Rodtxenco, Gabo i Pevsner. El Lissitky. 7.2. Neoplasticisme i abstracció geomètrica. Mondrian i la utopia neoplàstica. De Stijl. 7.3. La Bauhaus. Ensenyamça experimental de l'art i la formulació del disseny contemporani. Funcionalisme i racionalisme arquitectònic. Le Corbussier, Mies Van der Rohe. 7.4. Dadaisme. Tristan Tzara i els manifestos. El “Cabaret Voltaire”: art i provocació (Tzara, Ball, Janco, Huelsenbeck i Arp). Actitud i acció dadà, el nihilisme de la tendència i la noció d'anti-art. Intervenció de l'atzar: Arp, Picabia i Man Ray. El fotomuntatge com a eina política: Hausmann i Höch. La figura de Duchamp: els ready made. 7.5. Surrealisme: Dadà com a punt de partida. Breton i el manifestos. Vies d'actuació: automatisme i via onírica. Masson, Ernst, Magritte, Tanguy, Miró i Dalí. Arp i Giacometti. Expansió vers els Estats Units.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 80 100
Total 20 80 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Lliurables: Durant el curs es faran ressenyes mensuals sobre alguna de les categories estètiques treballades,sobre alguna obra d'art vista a classe o sobre alguna de les exposicions programades. o 0 10
  Prova final: a on els estudiants hauran de demostrar que han assolit els coneixements treballats a partir d'una pregunta del temari i l'anàlisi d'una obra d'art. o 3 0
  Treball final: Es lliurarà un treball final, el tema del qual haurà de ser algun del continguts que marca el temari. o 0 20
  Mitjançant el visionat d'obres d'art aprendre a analitzar les obres, emmarcant-les en el seu context històric i social, i en el context de l'artista. Aprendre a mirar una obra d'art, identificar simbologies i realitzar una lectura relacinal. 15 15
  Activitats complementàries: Es passaran textos i documents escrits pels propis artistes o crítiques d'art de l'època, així com pel·lícules i documents audiovisuals. També es programaran 2 o 3 sortides a exposicions. 12 25
  Total 30 70
  Totes les competencias estan relacionades. 100

  Qualificació

  Assolir les coneixements de la matèria. Capacitats de reflexionar daban la imatge.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Estudiant suspès. Amb la qualificació mínima.