Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Erosió i desertització de sòls. Qualitat de sòls. Contaminació de sòls i aigües. Tècniques d'anàlisi, depuració i control de sòls.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GIOVANNI PARDINI

Altres Competències

 • Donar coneixements especifics del sòl per a que l’alumne sigui capaç d'avaluar-ne l'estat de conservació.
 • Detectar els principals problemes de degradació física i química del sòl.
 • Identificar les fonts de contaminació i proposar solucions concretes per a la recuperació de sòls degradats i contaminats aixi com per a aigües subterrànies.

Continguts

1. El sòl com a recurs natural: Concepte, definició, factors i processos de formació.

2. Els components del sòl, principals característiques i propietats.

3. L'estudi del sòl "in situ". El perfil, el pedió.

4. Bases generals de classificació de sòls (Soil Taxonomy System, World Reference Base for Soil Resources - FAO)

5. La utilització del sòl i la seva problemàtica. Qualitat del sòl

6. Principals processos de degradació del sòl: processos físics, químics i biològics.

7. Degradació física: Compacitat i segellament. L'erosió.

8. Degradació química: Pèrdua de nutrients. Contaminació per sals solubles. Salinitat i sodicitat. L' acidificació del sòl. Les plujes àcides i el seu efecte sobre el sòl.

9. Degradació biològica: Variacions en la matèria orgànica. Els organismes del sòl. Alteracions en els principals cicles biogeoquímics.

10. Concepte de contaminació del sòl. Origen i naturalesa de la contaminació del sòl. Processos d'acumulació, transport i pèrdues de contaminants del sòl. Contaminació del sòl i impacte ambiental

11. Contaminació per compostos orgànics de l’agricultura: fitosanitaris, fertilitzants, residus orgànics, purins. Contaminants orgànics industrials.

12. Contaminació per compostos inorgànics: fertilitzants. Els metalls pesants: procedència, dinàmica en el sòl, factors reguladors.

13. Contaminació per activitats mineres. Tipus d’activitats, impactes, restauració.

14. El sòl com a sistema de reciclatge, esmorteïdor, depurador

15. Transport de contaminants en aigües subterrànies.Llei de Darcy. Gradient hidràulic. Conductivitat hidràulica. Transport de contaminants: advecció, difusió, dispersió. Control de plomalls de contaminació.

16. Tractament de sòls contaminats. Tecnologies de confinament. Tractaments físico-químics: Sistema d'extracció al buit, Rentat de sòls, Stripping, Detoxificació, immobilització. Tractaments tèrmics. Tractaments biològics.

17. Tractament d'aigües subterrànies: bombeix i tractament, tecnologies in-situ.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Brady, Nyle C., Weil, Ray R. (cop. 2002). The Nature and properties of soils (13th ed.). Upper Saddle River: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Doran, John W., Jones, Alice J., , (1996). Methods for assessing soil quality. Madison: Soil Science Society of America. Catàleg
 • LaGrega, Michael D, Buckingham, Phillip L, Evans, Jeffrey C (1996). Gestión de residuos tóxicos, : tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Methods for assessment of soil degradation (1998). Boca Raton [etc.]: CRC Press. Catàleg
 • Pichtel, John, 1957- (cop. 2005). Waste management practices : municipal, hazardous, andindustrial. Boca Raton: Taylor & Francis. Catàleg
 • Porta Casanellas, Jaume, López-Acevedo Reguerín, Marta, Roquero de Laburu, Carlos (1994). Edafología : para la agricultura y el medio ambiente. Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Soil sampling and methods of analysis (1993). Boca Raton [etc.]: Lewis. Catàleg
 • Sparks, Donald L. (cop. 1995). Environmental soil chemistry. San Diego [etc.]: Academic Press. Catàleg
 • Wilhite, Donald A. (cop. 2005). Drought and water crises : science, technology, and management issues. Boca Raton: Taylor & Francis. Catàleg
 • Yaron, B., Calvet, R., Prost, R. (1996). Soil pollution : processes and dynamics. Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Brady, Nyle C., Weil, Ray R. (cop. 2002). The Nature and properties of soils (13th ed.). Upper Saddle River: Prentice-Hall International. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Sortida de camp: Estudi del sòl in situ. Identificació de processos de degradació i contaminació del sòl. Reconeixement i anàlisi d'un cas concret.
Pràctiques de laboratori:
1. Caracterització d'un sòl a partir del contingut en matèria orgànica, pH i salinitat.
2. Tractament d'un sòl contaminat mitjançant aereació in-situ.
Tipus d'exàmens:
Avaluació dels coneixements teòrico-pràtics mitjançant una prova global de tipus resposta múltiple o resposta breu (80%)i presentació d’un informe sobre les pràctiques realitzades (20%).Cadascuna de les parts s'han d'aprovar per separat.

Observacions

Es recomana cursar l'assignatura d'Edafologia (referència 3105ea0003) com a lliure elecció.