Tercera llengua

Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió 2/10, de 25 de febrer de 2010 (PDF), i modificada pel Consell de Govern en la sessió 6/2014, de 10 de juliol de 2014 (eBOU-652 ); en la sessió 5/2015, de 25 de juny de 2015 (eBOU-789 ), i en la sessió 3/2016, de 12 de maig de 2016 (e-BOU-883 )

Requeriment del nivell B2 d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau

En la sessió 3/16, de 12 de maig de 2016, el Consell de Govern de la Universitat de Girona va acordar incorporar l’exigència del nivell B2 o superior a tots els graus de la UdG a partir del curs 2016-2017. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-883)

La mesura s’està incorporant de manera progressiva a les memòries dels estudis i afectarà els estudiants que iniciïn els seus estudis un cop la memòria ja hagi fet la modificació pertinent i inclogui el requisit.

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els requisits de tercera llengua en un estudi en particular cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.

Procediment d'acreditació de coneixement d’una tercera llengua als estudis de grau

En la sessió 6/2014, de 10 de juliol de 2014, el Consell de Govern de la Universitat de Girona va modificar la normativa existent sobre la tercera llengua. En aquesta modificació es recullen les diferents vies per a l’acreditació de l’assoliment del nivell. Vegeu el text íntegre de l'acord (eBOU-652)

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els requisits de tercera llengua en un estudi en particular cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent.