Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Requisits previs a l'homologació de títols

Normativa referent a la realització i superació dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/08, de 28 de febrer de 2008 (ACORD)

Quan un estudiant amb estudis estrangers sol·licita al Ministeri d’Educació i Ciència l’homologació del seu títol i aquest no és totalment equivalent a cap títol de l’Estat espanyol, la resolució del Ministeri pot condicionar l’homologació a la superació d’una prova d’aptitud, la realització d’un període de pràctiques, la realització d’un projecte o treball o l’assistència a cursos tutelats. Aquests requisits formatius complementaris es poden realitzar en qualsevol universitat de l’Estat espanyol que tingui totalment implantats els estudis oficials del títol objecte de l’homologació.

En cas d’optar per la Universitat de Girona, la persona interessada ha de presentar una sol·licitud al centre docent corresponent, acompanyada de la resolució dictada per l’òrgan corresponent del MEC i fer efectiu el pagament de les taxes establertes per a la realització de la prova de conjunt, que es publiquen anualment al DOGC.

Els informes que emetran els comitès tècnics determinaran la forma o formes mitjançant les quals es podran superar els requisits formatius complementaris. No correspon triar entre les 4 fórmules previstes a l’interessat. Serà la corresponent resolució dictada a la vista dels informes del comitè tècnic la que especificarà la manera de superar els requisits formatius complementaris.

Ara bé, si la resolució permet més d’un mecanisme per superar els requisits formatius complementaris, correspondrà a l’interessat elegir-lo. Aquesta opció es podrà modificar lliurament en el curs acadèmic següent, però no afectarà el termini màxim de 4 anys que té l’estudiant per superar els requisits formatius complementaris.(*)

L’estudiant que decideixi superar els requisits formatius complementaris a la UdG s’haurà d’ajustar a la forma de superar-los que aquesta tingui establerta d’acord amb la legislació vigent.

Els requisits formatius complementaris s’han de superar en un termini de 4 anys a comptar des de la notificació de la resolució. En cas contrari, l’homologació condicionada perd la seva eficàcia sense perjudici que a partir d’aquest moment l’interessat pugui sol·licitar la convalidació del seu títol per estudis parcials.

Els requisits formatius complementaris podran consistir en:

Prova d'aptitud

En general, les proves d’aptitud s’organitzaran amb els exàmens finals de les assignatures que corresponen a les matèries troncals que consten a la resolució.

No obstant això, les persones que hagin de superar una prova d’aptitud podran matricular-se en les assignatures corresponents amb les mateixes condicions que els estudiant de les titulacions que les contenen, compartint els sistemes d’avaluació i les mateixes convocatòries per superar-les.

Excepcionalment, els centres docents podran organitzar proves d’aptitud que abastin la totalitat de les matèries objecte de superació.

En tots els casos, per celebrar les proves d’aptitud s’hauran de convocar, almenys, dues convocatòries anuals. El calendari acadèmic de cada curs contemplarà els períodes en què els centres docents els hauran d’organitzar. Els centres docents, si no ho han fet abans, publicaran amb l’antelació mínima de 30 dies naturals que estableix l’ordre ECI/1519/2006 les dates de realització de cada una de les proves amb interessats inscrits.

Prèvia convocatòria de les proves d’aptitud, s’haurà de publicar, a l’inici de cada curs acadèmic, un programa únic per a cada una de les matèries troncals o continguts formatius comuns susceptibles d’integrar el contingut de les esmentades proves. Els centres docents podran configurar-los a partir dels programes publicats de les assignatures corresponents.

El degà o director del centre docent constituirà el corresponent tribunal qualificador per a cada una de les titulacions que hi hagi peticions per fer la prova.

En cas que el sistema utilitzat hagi estat el de suma d’assignatures el tribunal tindrà la responsabilitat de determinar una qualificació única a partir de les qualificacions atorgades pels professors responsables de cada assignatura.

En cas que es tracti d’una única prova que abasti totes les matèries el tribunal l’avaluarà i la qualificarà.

En tots dos casos les qualificacions finals només podran ser apte o no apte.

El tribunal estarà constituït per cinc professors doctors que imparteixin docència en les matèries incloses en les proves d’aptitud.

A la finalització de cada convocatòria, s’haurà de fer pública una relació nominal amb les qualificacions obtingudes pels interessats en els taulers d’anuncis dels centres on s’hagin celebrat les proves, a partir de les quals els interessats podran formular les reclamacions segons el procediment previst en la Instrucció del secretari general de la UdG 5/2005, de 29 de novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions acadèmiques  .

Període de pràctiques

La realització d’un període de pràctiques té com a objectiu aconseguir que el titulat estranger obtingui una formació integral que harmonitzi els coneixements acadèmics amb els aspectes pràctics de l’entorn professional relacionat amb el títol espanyol pel qual ha demanat l’homologació. Aquest es desenvoluparà d’acord amb un programa, la durada, l’ avaluació i demés condicions del qual determinarà el centre docent que imparteixi la titulació objecte d’homologació. En tot cas el període de pràctiques no pot tenir una durada superior a 500 hores. Excepcionalment, a requeriment de la resolució del ministeri, es podrà superar aquest límit.

El període de pràctiques es pot realitzar en un centre que no sigui propi de la universitat, però en aquest cas caldrà que el centre estigui acreditat per a la docència. En els centres assistencials l’acreditació la farà l’autoritat sanitària competent. Per als altres casos, l’acreditació dels centres correspondrà a la universitat d’acord amb les normes i criteris objectius que prèviament establirà i publicarà.

L’assignació prèvia del responsable del període de pràctiques, el seguiment i la valoració d’aquest període correspondrà el degà o director del centre docent que pertoqui; aquest nomenarà un tutor entre els professors de la universitat amb la mateixa formació de grau que la del titulat estranger.

La realització del període de pràctiques no implicarà cap relació contractual entre l’entitat o institució en les quals es portin a terme i el titulat estranger, ni es podrà crear durant aquest període cap relació laboral entre ells.

El període de pràctiques finalitzarà amb la confecció d’una memòria o treball que haurà de realitzar el titulat estranger i que valorarà el tutor amb la qualificació d’apte o no apte. Els interessats podran formular les reclamacions segons el procediment previst en la Instrucció del secretari general de la UdG 5/2005, de 29 de novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions acadèmiques  .

Realització d'un projecte o treball

La superació dels requisits formatius complementaris també es podrà portar a terme mitjançant la realització d’un projecte o treball que integri els continguts formatius comuns del títol espanyol pels quals s’han detectat deficiències. Aquest projecte o treball es desenvoluparà sota la tutela de la universitat a la qual lliurament s’hagi dirigit l’interessat i que tingui totalment implantats els estudis espanyols que porten a l’obtenció del títol que es refereixi l’homologació.

Mentre la universitat no estableixi una regulació específica per a aquesta mena de projectes s’aplicaran les normes vigents per a la realització del treball o projecte final de carrera.

El projecte o treball s’haurà d’iniciar i acabar en un mateix curs acadèmic. La valoració serà d’apte o no apte.

A la finalització de cada curs acadèmic s’haurà de fer pública una relació nominal amb les qualificacions obtingudes pels interessats. A partir de les publicacions d’aquestes relacions, els interessats podran formular les reclamacions segons el procediment previst en la Instrucció del secretari general de la UdG 5/2005, de 29 de novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions acadèmiques  .

Assistència a cursos tutelats

La universitat podrà organitzar cursos tutelats de caràcter individual o col·lectiu, que integrin els continguts formatius comuns en funció dels quals s’hagi condicionat l’obtenció de l’homologació d’un títol estranger.

Per regla general els cursos tutelats seran les assignatures dels plans d’estudis que corresponguin a les matèries objectes de superació.

La matrícula i la realització d’aquests cursos es farà d’acord amb les normes de la universitat. Quan es tracti d’assignatures s’estarà a la norma general tant pel que fa el procediment com als preus de matrícula.

En cap cas la durada dels cursos tutelats serà superior a la d’un curs acadèmic.

A la finalització del curs acadèmic s’haurà de fer pública una relació nominal amb les qualificacions obtingudes pels interessats. Aquestes podran ser apte o no apte. A partir de les publicacions d’aquestes relacions, els interessats podran formular les reclamacions segons el procediment previst en la Instrucció del secretari general de la UdG 5/2005, de 29 de novembre de 2005, sobre els procediments d’accés, formalització, tramesa, custòdia i modificació de les actes de qualificacions acadèmiques  .

Les matèries superades pel titulat estranger en finalitzar el curs no podran tornar a formar part del contingut d’un nou curs tutelat en la mateixa o una altra universitat.

D'aplicació general

Quan l’estudiant opti per superar els requisits formatius en aquesta universitat s’haurà d’inscriure a la secretaria del centre docent que li pertoqui, en el termini establert en el calendari acadèmic administratiu.

En cas que l’estudiant procedeixi d’una altra universitat, la UdG considerarà les matèries que constin com a superades en el certificat expedit per la universitat de procedència. A aquests efectes la UdG actuarà com si es tractés d’un trasllat d’expedient.

Una vegada realitzats els requisits formatius complementaris, caldrà elaborar l’acta amb la qualificació corresponent.

L’acta de constitució del tribunal i l’acta de qualificació, juntament amb l’expedient acadèmic de l’estudiant, s’hauran de trametre al Negociat de Títols, de la Secció de Gestió Acadèmica, del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, el qual farà els tràmits pertinents amb la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del MEC per a l’expedició de la credencial d’homologació.


(*) La disposició addicional vuitena del RD 1393/2007, de 29 d’octubre , el qual regula l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix el següent:

"1. El termini de 4 anys per la superació dels requisits formatius complementaris s’aplicarà a tots els expedients tramitats d’acord amb el RD 285/2004, sobre els quals no s’hagi dictat resolució en la data d’entrada en vigor del RD 1393/2007 (29/10/2007), amb independència de la data d’iniciació de l’expedient.

"2. En les resolucions d’homologació, condicionades a la superació dels requisits formatius complementaris, resoltes abans de l’entrada en vigor del RD 1393/2007, si el termini de 2 anys per a la superació dels requisits formatius complementaris no ha vençut el dia de l’entrada en vigor del RD esmentat, es considerarà prorrogat fins a 4 anys, a comptar des de la notificació de la resolució. En cas que el termini de 2 anys ja hagi vençut abans de l’entrada en vigor del RD 1393/2007, caldrà concedir un nou termini complementari de 2 anys per a la superació dels requisits formatius complementaris, a comptar des de l’entrada en vigor del RD esmentat".

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.