Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Assignatura centrada en l’anàlisi i la producció dels discursos generats al voltant del fet artístic en la contemporaneïtat. A partir de la fonamentació teòrica i de la lectura i el comentari de textos, s’estableixen les principals perspectives sobre les quals s’ha escrit i s’escriu la Història de l’Art. Amb aquestes premisses, es plantegen i es practiquen els principals tipus de discursos i metodologies amb els quals s’intenta explicar l’art i la seva història.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Pere Parramon Rubio
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE43- Emprar els procediments propis de les tècniques historiogràfiques i de les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina

Continguts

1. LA HISTÒRIA, L’ART, LA CONTEMPORANEÏTAT

          1.1. Enfocaments sobre l’obra d’art: historiar, interpretar, callar

          1.2. Metodologies: des de Winckelmann a l’art líquid

          1.3. Perspectives temporals i culturals

          1.4. Perspectives simbòliques i iconogràfiques

          1.5. Perspectives socials i polítiques

          1.6. Perspectives postcolonials

          1.7. Perspectives de gènere i LGBTIQ+

2. DISCURSOS AL VOLTANT DE L’ART

          2.1. Textos científics

          2.2. Crítica d’art

          2.3. Comissariats d’exposicions

          2.4. Gèneres periodístics

          2.5. Inventaris, catàlegs i guies artístiques

3. TREBALL INDIVIDUAL, GRUPAL I RETORN

          3.1. Com elaborar discursos a partir del fenomen artístic

          3.2. Guies d’aprofundiment quant al treball productiu

          3.3. Guies d’aprofundiment quant al treball analític

          3.4. Guies d’aprofundiment quant al treball individual i en grup

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 4,00 42,00 8,00 54,00
Lectura / comentari de textos 4,00 56,00 14,00 74,00
Sessió expositiva 22,00 0 0 22,00
Total 30,00 98,00 22,00 150

Bibliografia

 • Barasch, Moshe (1991 ). Teorías del arte : de Platón a Winckelmann . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1998 ). Modern theories of art.. New York: New York University Press. Recuperat 05-07-2012, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=72234 Catàleg
 • Baxandall, Michael (1989 ). Modelos de intención : sobre la explicación histórica de los cuadros . Madrid: Hermann Blume. Catàleg
 • Arnaldo, Javier, 1959- Bozal, Valeriano (cop. 1996 ). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas . Madrid: Visor. Catàleg
 • Mitchell, W. J. Thomas (2009 ). Teoría de la imagen : ensayos sobre representación verbaly visual . Tres Cantos, Madrid: Akal. Catàleg
 • Novalis Arnaldo, Javier, 1959- (1994 ). Fragmentos para una teoría romántica del arte (2ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Adams, Laurie Schneider (1996 ). The Methodologies of art : an introduction . Boulder [etc.]: Icon. Catàleg
 • Pächt, Otto (1986 ). Historia del arte y metodología . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Faxedas, M. Lluïsa (Maria Lluïsa) (DL 2009 ). Feminisme i història de l'art . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Fernie, Eric (1995 ). Art history and its methods : a critical anthology . Londres: Phaidon. Catàleg
 • Johnson, W. McAllister (1990 ). Art history : its use and abuse . Toronto [etc.]: University of Toronto Press. Catàleg
 • Murray, Chris (2006 ). Pensadores clave sobre el arte : el siglo XX . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Kultermann, Udo (cop. 1996 ). Historia de la historia del arte : el camino de una ciencia . Madrid: Akal. Catàleg
 • Harris, Jonathan (2001 ). The new art history. London, New York: Routledge. Recuperat 05-07-2012, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=73809 Catàleg
 • The Art of art history (1998 ). Oxford: Oxford University Press. Recuperat 02-10-2012, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=22953 Catàleg
 • O'Doherty, Brian (2011 ). Dentro del cubo blanco : la ideología del espacio expositivo . Murcia: CENDEAC. Catàleg
 • Shone, Richard Stonard, John-Paul (2013 ). The Books that shaped art history : from Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss . London: Thames & Hudson. Catàleg
 • Altshuler, Bruce (2008- ). Salon to biennial : exhibitions that made art history . London: Phaidon. Catàleg
 • Biennials and beyond: exhibitions that made art history, 1962-2002 . Vol. , (2013 ). London: New York : Phaidon. Catàleg
 • Berger, John. (1975). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Bosch, Eulàlia. (1998). El Plaer de mirar :. Barcelona: Actar. Catàleg
 • Calvino, Italo. (2000). Lliçons americanes :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Chipp, Herschel B.. (1995). Teorías del arte contemporáneo :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Freedberg, David. (1992). El Poder de las imágenes. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Llena, Antoni. (1999). La Gana de l'artista :. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Ramírez, Juan Antonio. (1996). Cómo escribir sobre arte y arquitectura :. Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Guasch, Anna Maria. (1997). El Arte del siglo XX en sus exposiciones :. Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes teòriques. Assistència i participació en les classes presencials i telemàtiques. Assistència obligatòria (llevat de causes justificades i degudament comunicades) i participació activa (respectuosa, resolutiva davant de la interpel·lació, i proactiva, crítica i dialogant a partir dels coneixements i suggeriments exposats pel professor i els companys). 5 No
Comentari en grup de textos a classe a partir de la seva lectura prèvia i individual (un text per persona a partir de cada una de les cinc perspectives tractades al Bloc 1: 5% el text de cada perspectiva, fent un total de 25 %). Compliment dels termes i terminis plantejats, capacitat de comprensió, de síntesi i de raonament crític, claredat expositiva i destreses comunicatives en l’argumentació i contraposició d’idees fonamentades en paradigmes de pensament identificables. 25 No
Treball individual d’anàlisi (lectura i comentari escrit i oral d'un text assignat). Compliment dels termes i terminis plantejats, capacitat de comprensió, de síntesi i de raonament crític, claredat expositiva, correcció lingüística, identificació dels principis teòrics i metodològics que sustenten un discurs artístic. 30
Treball individual de producció (redacció consensuada amb el professor d’un dels tipus de texts examinats al bloc “Discursos al voltant de l’art” i aplicant una de les perspectives metodològiques exposades al bloc “La història, l’art, la contemporaneïtat”) i posterior anàlisi grupal. Compliment dels termes i terminis plantejats, capacitat de comprensió, de síntesi i de raonament crític, claredat expositiva, correcció lingüística, adequació al tipus de discurs, coherència en l’aplicació de la perspectiva metodològica, i destreses comunicatives en l’argumentació i contraposició d’idees fonamentades en paradigmes de pensament identificables. 40

Qualificació

Aquesta assignatura consta d'una part teòrica (centrada en les classes expositives i la lectura i comentari de textos) i una part pràctica (centrada en el desenvolupament de treballs proposats pel professor). Els elements per a la qualificació i els percentatges en les qualificacions seran els següents:

• assistència a classes i participació activa dels estudiants: 5%.
• lectura i comentari de textos a classe: 25% (5 textos, 5% cadascun).
• treball d’anàlisi: 30%.
• treball de producció: 40%.

Per fer la mitjana de les qualificacions caldrà que tant el treball d’anàlisis com el de producció estiguin aprovats amb un mínim de 5.0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que no s'ha presentat l'estudiant que no entregui els dos treballs individuals requerits (el d’anàlisi i el de producció).

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:

1. L’entrega en la data que es fixi d’un treball individual d’anàlisis que ponderarà en un 40%; aquest treball serà recuperable en la data que es programi en el seu moment per a l’avaluació continuada.
2. L’entrega en la data que es fixi d’un treball individual de producció que ponderarà en un 60%; aquest treball serà recuperable en la data que es programi en el seu moment per a l’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Mitjançant el correu electrònic directe del professor es poden concertar trobades per fer tutories. Els missatges per correu s’atendran en horari laboral ordinari.

Si és possible fer tutories presencials, l’horari serà els dilluns de 17.15 a 18.15 h; en aquest horari, no caldrà demanar cita prèvia.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe presencial es donaran totes les instruccions per al seguiment de l’assignatura; d’aquelles més importants es farà una entrada al fòrum de l’assignatura a Moodle per a què en quedi constància.

També es comunicaran informacions importants per correu electrònic si és necessari. Les consultes per correu s’atendran en horari laboral ordinari.

Assignatures recomanades

 • Art contemporani I
 • Art contemporani II
 • Art i cinema
 • Art i gènere
 • Crítica d'art
 • Cultura visual: del gravat al net-art
 • Darreres tendències de l'art contemporani
 • Història de les idees estètiques
 • Història i teoria del cinema
 • Música i arts escèniques
 • Músiques del món contemporani
 • Teoria de l'art
 • Tradició i modernitat en l'art contemporani

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l’assignatura s’adapta tant a un escenari de presencialitat total, com a un de presencialitat i virtualitat compartides.

En cas que s’hagi de passar a un escenari de virtualitat total, les classes es faran mitjançant Google Meet (o plataforma que es decideixi), respectant el calendari i l’horari previstos, amb el benentès que part de les sessions podran ser en directe i altres gravades.

En tots els casos, l’entorn virtual d’aprenentatge necessari per a seguir l’assignatura és el Moodle de la UdG.

Modificació de l'avaluació:
L’avaluació no canviarà en cas de pas a una situació de total virtualitat, però s’adaptarà a les circumstàncies pel que fa als formats de realització i lliurament de les activitats avaluadores.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’alumnat es farà tal com es defineix a la pestanya “Tutoria i Comunicació”, substituint, és clar, les tutories presencials per tutories virtuals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.