Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi general de la Història de l'Art de l'època del Renaixement, especialment centrada en Itàlia, el focus d'irradiació de la revolució renaixentista però atenta als efectes que provocà en altres centres de l'avantguarda artística europea.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc Miralpeix Vilamala
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. L'ÈPOCA DEL RENAIXEMENT. 1. "Renaixement": el llegat historiogràfic. 2.L’Humanisme i la reforma de les arts. 2.1.Recuperació de la "Naturalesa". 2.2. Rinascita dell’antichità. 2.3."Liberalitat" de les arts.

2. EL QUATRE-CENTS A FLORÈNCIA I ALS CENTRES ITALIANS. A. La pintura: visió natural, representació òptica, narració convincent. B. L’escultura: "modernitat" i "antiguitat". C. L’arquitectura: el nou llenguatge "antic". D. L’estil "dolç" de la segona meitat del segle. La irrupció d’altres centres: arquitectura i arts figuratives a Milà, Venècia, Màntua, Ferrara, Urbino, Roma, Nàpols...

3. EL CINC-CENTS A ITÀLIA. A. L’època dels genis: la terza maniera. A.1. Leonardo, o "les meravelloses obres de la natura i de l’home" .A.2. Bramante, o "el gran imitador dels antics" .A.3.Rafael, o "la poesia muda" .A.4. Miquel Àngel, o "el vencedor de la naturalesa i dels antics". B. L'alternativa veneciana. C. Maniera i Tardomaniera.

4. L’EXPANSIÓ DEL MODEL "RENAIXENTISTA" A EUROPA. A. Irradiació d’un nou sistema artístic (viatges d'obres i d'artistes, tractadística, el gravat internacional...) i modalitats de recepció. Exemples de les arts "renaixentistes" a Espanya, França, Països Baixos i Alemanya, Anglaterra...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 10,00 25,00 0 35,00
Lectura / comentari de textos 1,00 40,00 5,00 46,00
Prova d'avaluació 8,00 6,00 0 14,00
Sessió expositiva 15,00 0 15,00 30,00
Tutories de grup 2,00 3,00 1,00 6,00
Visionat/audició de documents 5,00 9,00 5,00 19,00
Total 41,00 83,00 26,00 150

Bibliografia

 • Storia dell'arte italiana (1979-1983 ). Torino: Einaudi. Catàleg
 • Argan, Giulio Carlo (DL 1992 ). El Arte moderno . Madrid: Akal. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1991 ). Teorías del arte : de Platón a Winckelmann . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Baxandall, Michael (1996 ). Giotto y los oradores : la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composiciónpictórica : 1350-1450 . Madrid: Visor.
 • Baxandall, Michael (2000 ). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1988 ). Historia de la arquitectura del Renacimiento : la arquitectura clásica : del siglo XV al siglo XVIII (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1985 ). Teoría de las artes en Italia : 1450-1600 (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Burke, Peter (1993 ). El Renacimiento . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 1989 ). Bramante . Milano: Electa. Catàleg
 • Borsi, Franco (1973 ). Leon Battista Alberti : opera completa . Milano: Electa. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 2006 ). Alberti : une biographie intellectuelle . Paris: Hazan. Catàleg
 • Branca, Vittore (1983 ). Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia . Firenze: Olschki. Catàleg
 • Chastel, André (1991 ). Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • CHASTEL, André (1966). El Gran taller de Italia : 1460-1500. Aguilar. Catàleg
 • Chastel, André (2000). L'art français. Temps modernes 1430-1620. Flammarion.
 • Chipps Smith, Jeffrey (2102). Dürer. Phaidon.
 • Chipps Smith, Jeffrey (2004). The Northern Renaissance. Phaidon. Catàleg
 • Cole, Alison (1995). Art of the Italian Renaissance Courts. Everyman Art Library. Catàleg
 • Danesi Squarzina, Silvia (1989 ). Roma, centro ideale della cultura dell'Antico nei secoli XV e XVI : da Martino V al Sacco di Roma, 1417-1527 . Milano: Electa. Catàleg
 • Franklin, David (cop. 2001 ). Painting in renaissance Florence : 1500-1550 . New Haven [etc.]: Yale University Press. Catàleg
 • Garriga, Joaquim (1983 ). Renacimiento en Europa . Barcelona: Gili. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1983 ). Imágenes simbólicas : estudios sobre el arte del Renacimiento . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (2000 ). El Legado de Apeles . Madrid: Debate. Catàleg
 • Gouwens, Kenneth (2004 ). The Italian Renaissance : the essential sources . Malden, Mass.: Blackwell Publishing. Catàleg
 • Hale, J.R (cop. 1996 ). La Civilización del Renacimiento en Europa, 1450-1620 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (DL 1999 ). Arquitectura en Italia : 1400-1600 (3a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Harbison, Craig (1995). The Art of the Northern Renaissance. Everyman Art Library.
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (cop. 1974 ). La Época de los genios : renacimiento italiano 1500-1540 . Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Kraye, Jill (1996 ). The Cambridge companion to Renaissance humanism . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Kristeller, Paul Oskar (1986 ). El Pensamiento renacentista y las artes : colección de ensayos . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Lee, Rensselaer W (1982 ). Ut pictura poesis : la teoría humanística de la pintura . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Mariacher, Giovanni (1987 ). La Scultura del Cinquecento . Torino: UTET. Catàleg
 • Marías, Fernando (DL 1990 ). La Difusión del Renacimiento . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Marías, Fernando (1989 ). El Largo siglo XVI : los usos artísticos del Renacimientoespañol . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Murray, Linda (1995 ). El Alto renacimiento y el manierismo : Italia, el norte yEspaña : 1500-1600 . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Murray, Peter (1995 ). El Arte del Renacimiento (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Destino [etc.]. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1999 ). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1885). Estudios sobre iconología. Alianza. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1989). Vida y arte de Alberto Durero. Alianza. Catàleg
 • PARTRIDGE, Loren (2007). El Renacimiento en Roma . Madrid: Akal.
 • Pommier, Édouard (2007). L'invenzione dell'arte nell'Italia del Rinascimento. Einaudi. Catàleg
 • Pope-Hennessy, John (1989 ). La Escultura italiana en el renacimiento ([3ª ed.]). Madrid: Nerea. Catàleg
 • Rico, Francisco (2002 ). El Sueño del humanismo : de Erasmo a Petrarca (Nueva ed., correg. y aum.). Barcelona: Destino. Catàleg
 • SHEARMAN, John (1984). Manierismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Summerson, John (1984 ). El Lenguaje clásico de la arquitectura : de L.B. Alberti a Le Corbusier (5a ed. ampl.). Barcelona: GG. Catàleg
 • De Tolnay, Charles (1985 ). Miguel Angel : escultor, pintor y arquitecto . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Turner, A. Richard (1997). The Renaissance in Florence. Everyman Art Library.
 • Vasari, Giorgio (cop. 1991 ). Le Vite de' piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri : nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550 . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Welch, Evelyn (1997). Art and Society in Italy 1350-1500. Oxford University Press.
 • Wilde, Johannes (1988 ). La Pintura veneciana : de Bellini a Ticiano . Madrid: Nerea. Catàleg
 • Wind, Edgar (1972). Los misterios paganos del Renacimiento. Barral Editores. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions teòriques d'aula sobre els temes del programa La prova escrita consistirà en el comentari d'un seguit d'enunciats relatius a conceptes i obres abordats en el programa. Es tindrà en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expresar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la seva capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. 50
Estudis monogràfics. L'alumne haurà de preparar estudis sobre 8 conjunts/obres emblemàtiques de l'art de l'època del Renaixement a Itàlia. A l'avaluació se li demanarà que n'exposi un per escrit (a escollir entre tres propostes del professor)
Obres:
1. El cicle de frescos de la capella Brancacci.
2. La Porta del Paradís del Baptisteri de Florència
3. El cicle de les històries de la Vera Creu de San Francesco d'Arezzo
4. Els frescos de Rafael a l'estança de la Segnatura
5. El cicle pictòric de volta de la capella Sixtina
6. La "Primavera" i el "Naixement de Venus" de Sandro Botticelli
7. La "Tempesta" de Giorgione
8. "Bacus i Ariadna", Tiziano
30 No
Visionat d'imatges Identificació d'imatges. Es proposarà una pregunta de resposta molt breu a propòsit d'una obra del programa o d'alguna comparació entre obres del programa. Pot ser relativa a la simple identificació de l'autor, a la situació cronològica de l'obra, al seu promotor, a la identificació temàtica, etc. 20 No

Qualificació

Es tindran en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expressar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. Es demanarà que l'alumne demostri haver llegit i entès les lectures que se li suggeriran. Les tres activitats d'avaluació són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran NO PRESENTATS els alumnes que no hagin realitzat cap de les proves d'avaluació.

Avaluació única:
Un únic examen escrit sobre el conjunt dels continguts del programa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'efectuarà en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura, per correu-e, sessions programades de Google Meet o Moodle

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà virtualment mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona

Observacions

Lectures recomanades:

Moshe Barasch: Teorías del Arte. de Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991
John Pope-Hennessy: La escultura italiana del Renacimiento, Nerea, Madrid, 1989.
Peter Murray: Architettura del Rinascimento, Electa, Milano, 1978.
Peter i Linda Murray: El arte del Renacimiento (capítols sobre la pintura), Destino, Barcelona, 1991
Linda Murray: El alto renacimiento y el manierismo (capítols sobre la pintura), Destino, Barcelona, 1995.

Manual:
Víctor Nieto Alcaide, Arte del Renacimiento, historia 16, 1996
o bé
John T. Paoletti, Gary M. Radke, El arte en la Italia del Renacimiento
https://books.google.es/books?id=MwB6eav6EH0C&pg=PA28&dq=Arte+del+Renacimiento&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwivrp68t6zqAhUilosKHZkxBOUQ6wEwAnoECAIQAQ#v=onepage&q=Arte%20del%20Renacimiento&f=false

Assignatures recomanades

 • Art Barroc
 • Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 • Art i artistes a l'Europa Moderna
 • Història de la filosofia moderna I
 • Història de la filosofia moderna II
 • Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana
 • Història moderna

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es faran les activitats de manera virtual, amb sessions on-line o gravades i amb materials de suport en els mateixos dies i hores que es farien presencialment

Modificació de l'avaluació:
Les activitats avaluatives seran les mateixes que en el format presencial. Només canviarà el sistema, que passarà a realitzar-se a través de la programació de Moodle en un temps i una hora concrets.

Tutoria i comunicació:
Fer un seguiment programat de les lliçons i acompanyar-les de lectures, ja siguin de la bibliografia, dels manuals suggerits o de materials complementaris com ara articles o capítols de llibre escollits o recomanats.

Tutories per email, per fòrum assignatura (Col·lectives) o 5 minuts abans i 5 minuts després de les video sessions

Metodologia docent
- Apunts resumits al Moodle de lliçons
- Power Point de cada lliçó, alguns amb gravacions d’audio per a cada imatge
- Videoconferències/lliçó a través de Google Meet (1 dia a la setmana)
- Lliçons gravades
- Selecció de textos, article i lectures (facilitades per Ebooks, Jstor, Pdf’s)
- Selecció de tintorials sobre temes (pàgines web i conferències gravades)
- Tutories individualitzades (videotrucada/ email) i grupals (Goggle Meet o Zoom)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.