Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació, de la producció i de la salut animal. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGI BONET MARULL  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ROSER MORATO MOLET
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. Control i patologia de la reproducció.

2. Fertilitat i esterilitat.

3. Contracepció i esterilització.

4. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics

5. Biotecnologia, ètica i legislació.

6. Pràctiques: dues sessions al laboratori. Anàlisi de la qualitat espermàtica de semen de porcí criopreservat en dos diluents diferents. Determinació dels següents paràmetres: Motilitat espermàtica, Viabilitat espermàtica, Morfologia espermàtica i Concentració espermàtica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 22 0 22
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 4 1 5
Treball en equip 10 0 10
Tutories 5 0 5
Total 65 10 75

Bibliografia

 • Thibault, Charles (1993 ). Reproduction in mammals and man (English revised edition, 1993). [Paris]: Ellipses. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D. (1994 ). The Physiology of reproduction (2nd ed.). New York: Raven Press. Catàleg
 • Knobil, Ernst Neill, Jimmy D (2006 ). Knobil and Neill's physiology of reproduction (3rd ed). Boston: Elsevier. Recuperat 04-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000 Catàleg
 • Yovich, J.L. (1995 ). Gametes : the spermatozoon . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Grudzinskas, J.G. (1995 ). Gametes : the oocyte . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Edwards, R.G (1995 ). Principles and practice of assisted human reproduction . Philadelphia [etc.]: Saunders Company. Catàleg
 • Meniru, Godwin I (2001 ). Cambridge guide to infertility management and assisted reproduction . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Bonet, Sergi (2006 ). Manual de técnicas de reproducción asistida en porcino : biotecnología de la reproducción porcina . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Palma, Gustavo A. Alberio, Ramiro Alberio, Ricardo (2001 ). Biotecnología de la reproducción . [Balcarce]: Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació de les classes expositives Les classes expositives seran avaluades en aquesta prova final [activitat recuperable] 70
Prova d'avaluació de les sessions pràctiques Les sessions pràctiques seran avaluades en aquesta prova final [activitat recuperable] 20
Breu prova escrita previ inici de les sessions pràctiques S'avaluarà la comprensió de la lectura prèvia d'articles científics relacionats amb la temàtica de la pràctica [activitat no recuperable] 10

Qualificació

L'avaluació de les sessions teòriques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test i 1 pregunta de resposta a desenvolupar (mitja pàgina)(70%). L'avaluació de les sessions pràctiques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test (20%). El 10% restant correspondrà a la qualificació obtinguda en una prova escrita, que es realitzarà durant la segona de les sessions pràctiques.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3,5 sobre una puntuació màxima de 7 en la prova escrita final de les classes expositives per a poder optar a superar l'assignatura.
Les 2 proves d'avaluació (continguts teòrics i pràctics) són recuperables (90%). En aquest cas, la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura. La prova realitzada durant les sessions pràctiques no és recuperable (10%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Observacions

Per a la realització de les sessions pràctiques cada estudiant ha de portar:
a) El Guió de Pràctiques
b) Una bata de laboratori
c) Ulleres de protecció

Assignatures recomanades

 • Reproducció i desenvolupament