Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi general de la Història de l'Art de l'època del Renaixement, especialment centrada en Itàlia, el focus d'irradiació de la revolució renaixentista però atenta als efectes que provocà en altres centres de l'avantguarda artística europea.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc Miralpeix Vilamala
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Italià (10%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE 14. Explicar de manera argumentada un coneixement precís i crític de les coordenades espai-temporals de la Història de l'Art
 • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal
 • CE 18. Adquirir, interpretar i aplicar coneixements específics relatius a la teoria de l'art i el pensament estètic i, en general, al coneixement integral i integrat del fet artístic
 • CE 19. Discernir i utilitzar coneixements específics relatius a les ciències i tècniques historiogràfiques, així com a les fonts literàries i documentals sobre les quals es construeix la disciplina

Continguts

1. L'ÈPOCA DEL RENAIXEMENT. 1. "Renaixement": el llegat historiogràfic. 2.L’Humanisme i la reforma de les arts. 2.1.Recuperació de la "Naturalesa". 2.2. Rinascita dell’antichità. 2.3."Liberalitat" de les arts.

2. EL QUATRE-CENTS A FLORÈNCIA I ALS CENTRES ITALIANS. A. La pintura: visió natural, representació òptica, narració convincent. B. L’escultura: "modernitat" i "antiguitat". C. L’arquitectura: el nou llenguatge "antic". D. L’estil "dolç" de la segona meitat del segle. La irrupció d’altres centres: arquitectura i arts figuratives a Milà, Venècia, Màntua, Ferrara, Urbino, Roma, Nàpols...

3. EL CINC-CENTS A ITÀLIA. A. L’època dels genis: la terza maniera. A.1. Leonardo, o "les meravelloses obres de la natura i de l’home" .A.2. Bramante, o "el gran imitador dels antics" .A.3.Rafael, o "la poesia muda" .A.4. Miquel Àngel, o "el vencedor de la naturalesa i dels antics". B. L'alternativa veneciana. C. Maniera i Tardomaniera.

4. L’EXPANSIÓ DEL MODEL "RENAIXENTISTA" A EUROPA. A. Irradiació d’un nou sistema artístic (viatges d'obres i d'artistes, tractadística, el gravat internacional...) i modalitats de recepció. Exemples de les arts "renaixentistes" a Espanya, França, Països Baixos i Alemanya, Anglaterra...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10,00 25,00 35,00
Lectura / comentari de textos 1,00 45,00 46,00
Prova d'avaluació 8,00 6,00 14,00
Sessió expositiva 30,00 0 30,00
Tutories de grup 2,00 4,00 6,00
Visionat/audició de documents 10,00 9,00 19,00
Total 61,00 89,00 150

Bibliografia

 • Storia dell'arte italiana (1979-1983 ). Torino: Einaudi. Catàleg
 • Argan, Giulio Carlo (DL 1992 ). El Arte moderno . Madrid: Akal. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1991 ). Teorías del arte : de Platón a Winckelmann . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Baxandall, Michael (1996 ). Giotto y los oradores : la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composiciónpictórica : 1350-1450 . Madrid: Visor.
 • Baxandall, Michael (2000 ). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (4ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1988 ). Historia de la arquitectura del Renacimiento : la arquitectura clásica : del siglo XV al siglo XVIII (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Blunt, Anthony (1985 ). Teoría de las artes en Italia : 1450-1600 (4ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Burke, Peter (1993 ). El Renacimiento . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 1989 ). Bramante . Milano: Electa. Catàleg
 • Borsi, Franco (1973 ). Leon Battista Alberti : opera completa . Milano: Electa. Catàleg
 • Borsi, Franco (cop. 2006 ). Alberti : une biographie intellectuelle . Paris: Hazan. Catàleg
 • Branca, Vittore (1983 ). Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia . Firenze: Olschki. Catàleg
 • Chastel, André (1991 ). Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • CHASTEL, André (1966). El Gran taller de Italia : 1460-1500. Aguilar. Catàleg
 • Chastel, André (2000). L'art français. Temps modernes 1430-1620. Flammarion.
 • Chipps Smith, Jeffrey (2102). Dürer. Phaidon.
 • Chipps Smith, Jeffrey (2004). The Northern Renaissance. Phaidon.
 • Cole, Alison (1995). Art of the Italian Renaissance Courts. Everyman Art Library.
 • Danesi Squarzina, Silvia (1989 ). Roma, centro ideale della cultura dell'Antico nei secoli XV e XVI : da Martino V al Sacco di Roma, 1417-1527 . Milano: Electa. Catàleg
 • Franklin, David (cop. 2001 ). Painting in renaissance Florence : 1500-1550 . New Haven [etc.]: Yale University Press. Catàleg
 • Garriga, Joaquim (1983 ). Renacimiento en Europa . Barcelona: Gili. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1983 ). Imágenes simbólicas : estudios sobre el arte del Renacimiento . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (2000 ). El Legado de Apeles . Madrid: Debate. Catàleg
 • Gouwens, Kenneth (2004 ). The Italian Renaissance : the essential sources . Malden, Mass.: Blackwell Publishing. Catàleg
 • Hale, J.R (cop. 1996 ). La Civilización del Renacimiento en Europa, 1450-1620 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (DL 1999 ). Arquitectura en Italia : 1400-1600 (3a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Harbison, Craig (1995). The Art of the Northern Renaissance. Everyman Art Library.
 • Heydenreich, Ludwig Heinrich (cop. 1974 ). La Época de los genios : renacimiento italiano 1500-1540 . Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Kraye, Jill (1996 ). The Cambridge companion to Renaissance humanism . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Kristeller, Paul Oskar (1986 ). El Pensamiento renacentista y las artes : colección de ensayos . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Lee, Rensselaer W (1982 ). Ut pictura poesis : la teoría humanística de la pintura . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Mariacher, Giovanni (1987 ). La Scultura del Cinquecento . Torino: UTET. Catàleg
 • Marías, Fernando (DL 1990 ). La Difusión del Renacimiento . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Marías, Fernando (1989 ). El Largo siglo XVI : los usos artísticos del Renacimientoespañol . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Murray, Linda (1995 ). El Alto renacimiento y el manierismo : Italia, el norte yEspaña : 1500-1600 . Barcelona: Destino [etc.]. Catàleg
 • Murray, Peter (1995 ). El Arte del Renacimiento (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Destino [etc.]. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1999 ). Renacimiento y renacimientos en el arte occidental . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Panofsky, Erwin (1885). Estudios sobre iconología. Alianza.
 • Panofsky, Erwin (1989). Vida y arte de Alberto Durero. Alianza.
 • PARTRIDGE, Loren (2007). El Renacimiento en Roma . Madrid: Akal.
 • Pommier, Édouard (2007). L'invenzione dell'arte nell'Italia del Rinascimento. Einaudi.
 • Pope-Hennessy, John (1989 ). La Escultura italiana en el renacimiento ([3ª ed.]). Madrid: Nerea. Catàleg
 • Rico, Francisco (2002 ). El Sueño del humanismo : de Erasmo a Petrarca (Nueva ed., correg. y aum.). Barcelona: Destino. Catàleg
 • SHEARMAN, John (1984). Manierismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Summerson, John (1984 ). El Lenguaje clásico de la arquitectura : de L.B. Alberti a Le Corbusier (5a ed. ampl.). Barcelona: GG. Catàleg
 • De Tolnay, Charles (1985 ). Miguel Angel : escultor, pintor y arquitecto . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Turner, A. Richard (1997). The Renaissance in Florence. Everyman Art Library.
 • Vasari, Giorgio (cop. 1991 ). Le Vite de' piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri : nell'edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550 . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Welch, Evelyn (1997). Art and Society in Italy 1350-1500. Oxford University Press.
 • Wilde, Johannes (1988 ). La Pintura veneciana : de Bellini a Ticiano . Madrid: Nerea. Catàleg
 • Wind, Edgar (1972). Los misterios paganos del Renacimiento. Barral Editores.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions teòriques d'aula sobre els temes del programa La prova escrita consistirà en el comentari de quatre enunciats relatius a conceptes i obres abordats en el programa. Es tindrà en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expresar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la seva capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. 50
Estudis monogràfics. L'alumne haurà de preparar un estudi monogràfic sobre 8 conjunts/obres emblemàtiques de l'art de l'època del Renaixement a Itàlia. A l'avaluació se li demanarà que n'exposi un per escrit (a escollir entre tres propostes del professor)
Obres:
1. El cicle de frescos de la capella Brancacci
2. La Porta del Paradís del Baptisteri de Florència
3. El cicle de les històries de la Vera Creu de San Francesco d'Arezzo
4. Els frescos de Rafael a l'estança de la Signatura
5. El cicle pictòric de volta de la capella Sixtina
6. La "Primavera" i el "Naixement de Venus" de Sandro Botticelli
7. La "Tempesta" de Giorgione
8. "Bacus i Ariadna", Tiziano
30
Visionat d'imatges Identificació d'imatges. Es proposarà una pregunta de resposta molt breu a propòsit d'una obra del programa o d'alguna comparació entre obres del programa. Pot ser relativa a la simple identificació de l'autor, a la situació cronològica de l'obra, al seu promotor, a la identificació temàtica, etc. 20

Qualificació

Es tindran en compte els coneixements adquirits per l'alumne, la capacitat d'expressar-los correctament, la consulta de bibliografia, l'ús correcte del vocabulari específic i la capacitat d'anàlisi i resolució dels plantejaments o temes proposats. Es demanarà que l'alumne demostri haver llegit i entès les lectures que se li suggeriran. Les tres activitats d'avaluació són obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES consideraran NO PRESENTATS els alumnes que no hagin realitzat cap de les proves d'avaluació. La realització de qualsevol de les activitats d'avaluació programades computarà com a nota.

Observacions

Lectures recomanades:

Moshe Barasch: Teorías del Arte. de Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991
John Pope-Hennessy: La escultura italiana del Renacimiento, Nerea, Madrid, 1989.
Peter Murray: Architettura del Rinascimento, Electa, Milano, 1978.
Peter i Linda Murray: El arte del Renacimiento (capítols sobre la pintura), Destino, Barcelona, 1991
Linda Murray: El alto renacimiento y el manierismo (capítols sobre la pintura), Destino, Barcelona, 1995.

Assignatures recomanades

 • Art Barroc
 • Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc
 • Art i artistes a l'Europa Moderna
 • Història de la filosofia moderna I
 • Història de la filosofia moderna II
 • Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana
 • Història moderna

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.