Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual, centrant-nos sobretot el la televisió.- Aprendre la taxonomia dels diferents formats i gèneres televisius -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres (televisives i cinematogràfiques) representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Ramon Girona Duran  / Ingrid Guardiola Sanchez  / Daniel Pitarch Fernandez
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • E22. Transmetre informació oral, escrita i visual sobre els continguts propis del món de la cultura
 • E23. Llegir, comprendre i analitzar un discurs audiovisual
 • E24. Manifestar amb fonaments culturals i artístics els estats d'ànim que generen les diferents formes d'expressió en el camp audiovisual
 • E25. Avaluar l'impacte que la tecnologia audiovisual té en la nostra vida quotidiana, modificant els hàbits de consum culturals
 • E26. Comprendre i interpretar el vessant tecnològic de la comunicació audiovisual
 • E27. Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • E54. Relacionar les imatges, el text escrit i els sons en un discurs multimediàtic
 • E56. Conèixer i diferenciar les formes discursives de la modernitat i les ruptures dels models establerts pel relat clàssic
 • E58. Analitzar els elements constitutius del llenguatge sonor en els discursos audiovisuals

Continguts

1. ASSIGNATURA "CREACIÓ AUDIOVISUAL". (Íngrid Guardiola/Ramon Girona) En aquesta assignatura es posarà atenció, d’una banda, a tot el procés de producció audiovisual, des del guió, a la planificació del rodatge, fins el muntatge. També es treballaran conceptes al voltant dels diferents gèneres audiovisuals. TEMA 1 GÈNERES AUDIOVISUALS 1.1 Gèneres de la ficció. • Èpica, lírica, dramàtica • Gèneres audiovisuals de ficció: o En funció del format o En funció de la duració o En funció de la recepció o En funció de la producció o En funció de les condicions de producció narrativa o Gèneres, especialitzacions, cicles i subgènere o El gènere com a text 1.2 Gèneres documentals. • Entrevista • Reportatge • Documental • Història del documental: una introducció 1.3 Gèneres creatius: • Propaganda • Publicitat i empresa o Orígens o Documentalistes o Els mecanismes de la publicitat • Publicitat i sector públic • Publicitat, consciència social i coneixement • Sector cultural o Exposicions o Cicles musicals, festivals o Booktrailers o Activitats o Videoclips TEMA 2 GUIÓ 2.1 Guió de ficció. • Robert McKee i Doc Comparato • La idea i l’story-line • Argument / sinopsis. Disseny de la trama i variacions de trames. • Vladimir Propp i Joseph Campbell. • Estructura / tractament. Tipus d’estructures. • Guió final. Formalització. • Guió tècnic. • Storyboard 2.2 Guió de formats documentals • Com escriure un bon guió per Patricio Guzmán i Trisha Das • Idea / Story-line • Argument / Sinopsis • Estructura / Tractament • Documentació • Personatges • Localitzacions 2.3 Guió de formats creatius • Públic objectiu • Problema i solució • Qualitats de la marca • Idea / Story-line • Argument / Sinopsis • Estructura / Tractament TEMA 3 RODATGE • El guió tècnic i la planificació del rodatge • L’equip humà • Material tècnic • Il·luminació • So • Tipus de plans • El raccord • El punt de vista narratiu • Personatges en conflicte • El retrat • Contextualització espaial dels personatges i posada en escena • Material d’arxiu vs. rodatge TEMA 4 MUNTATGE • Introducció a l’Adobe Première. o Interfície o Transicions o Textos o Filtres i efectes • Muntatge paral·lel. El raccord • El pla-seqüència • Muntatge observacional • Muntatge creatiu: al·legòric, rítmic, poètic i intel·lectual • Muntatge de so

2. ASSIGNATURA: "NOUS FORMATS TELEVISIUS". (Íngrid Guardiola) TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALS FORMATS TELEVISIUS 1.1 Introducció a l’INPUT i al MINIPUT. 1.2 Introducció als formats televisius. Estudi dels formats televisius en la televisió contemporània i avaluació de la graella televisiva i les polítiques de programació. TEMA 2 FORMATS CULTURALS 2.1 Interferències entre art i televisió: de les televisions d’artistes, als TV Labs fins el cas del videoart. 2.2 Vídeo i activisme: de les televisions comunitàries i la Guerrilla TV a les televisions locals. 2.3 El museu d’art i la televisió en diàleg 2.4 Els filòsofs a la televisió 2.5 Els escriptors a la televisió 2.6 Evolució del format musical TEMA 3. MÓN DOCUMENTAL 3.1 El documental expositiu 3.2 Documental d’observació 3.3 El documental interactiu 3.4 El documental reflexiu 3.5 El documental amb found footage 3.6 El fals documental 3.7 Documental i Nous Formats TEMA 4. ELS REALITIES 4.1 Reality shows: història, evolució i televisió de qualitat 4.2 El concepte de hiperrealitat aplicat a la telerealitat TEMA 5. FICCIÓ TELEVISIVA I NOUS FORMATS 5.1 Ficció i serielitat 5.2 Ficció i transmedia TEMA 6. CINEMA I TELEVISIÓ 6.1 Què és la televisió d’autor? 6.2 Anàlisi d’alguns treballs de cineastes a la televisió. TEMA 7 TELEVISIÓ I INTERNET 7.1 De la televisió d’autor a la deconstrucció de l’autor a partir de internet 7.2 Noves formes de producció, difusió i exhibició de l’obra audiovisual a través de internet 7.3 Legislació, distribució i propietat de l’obra audiovisual 7.4 Nou paradigma de la graella televisiva 7.5 Els hypermedia i l’audiovisual interactiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 160,00 40,00 200,00
Total 160,00 40,00 200

Bibliografia

 • BARKER, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • BOURDIEU, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • BREA, J.L. (1995). Las tres eras de la imagen. Madrid: Akal, Estudios Visuales. Catàleg
 • CALLEJO, J. (1995). La audiencia activa. El consumo televisivo: discursos y estrategias. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza. Catàleg
 • DEBRAY, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • HARTLEY, J. (2000). Los usos de la televisión. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • JENKINS, H. (2000). Convergence Culture. Nova York: NYU Press. Catàleg
 • McLUHAN, M. (1989). The global village. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • MISSIKA, J.L., WOLTON, D. (1983). La folle du logis. La télévision dans les sociétés démocratiques. París: Gallimard. Catàleg
 • POSTMAN, N. (1990). Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l'era del show business. Badalona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • RAMONET, I. (2002). La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica. Barcelona: Icària. Catàleg
 • SARTORI, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus .
 • SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The information bomb. Londres: Verso. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The vision machine. Bloomington: Indiana University Press. Catàleg
 • WOLTON, D. (1992). Elogio del gran público: una teoría crítica de la televisión. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • DEBORD, G. (1967). La société du spectacle. París: Champ Livre. Catàleg
 • BAUDRILLARD, J. (1979). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós. Catàleg
 • LACALLE, C. (2002). El espectador televisivo. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • LESSIG, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Madrid: Taurus. Catàleg
 • RITZER, G. (1996). La McDonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida c. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • VILCHES, L. (2001). La migración digital. Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Íngrid Guardiola/Ramon Girona). Realització d’un curt audiovisual, ja sigui de ficció, documental i/o creatiu (individual o per parelles). S'haurà d'adjuntar un dossier amb el següent:
Dossier imprès que inclou:
• Declaració de intencions i objectius.
• Guió literari: storyline, argument/sinopsis, estructura/tractament, guió literari final (5 pàgines màxim, pot incloure el material de treball que s’hagi usat: esquemes, etc.)
• Guió tècnic.
• Referències. La meitat de classe.
Val un 80% de l'assignatura i un 40% del total del mòdul.
Posada en pràctica dels coneixements impartits a l'aula. S'avaluarà com a positiu: l'aplicació dels conceptes explicats a l'aula, l'originalitat de la proposta, la qualitat (tècnica i a nivell de continguts) de la proposta. 40
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Íngrid Guardiola) ASSISTÈNCIA A CLASSE. Comptarà un 20% de la nota de l'assignatura (un 10% del total del mòdul) Assistència a classe 10
NOUS FORMATS TELEVISIUS. PRÀCTICA 01: IDEACIÓ D'UN NOU FORMAT TELEVISIU En aquesta pràctica es tracta d’elaborar un programa de televisió que entri dins la categoria de “nou format”. El format és textual, però es pot acompanyar de material audiovisual. És imprescindible que poseu quins han estat els referents a l’hora de idear el programa i expliqueu amb anàlisi per què 25
NOUS FORMATS TELEVISIUS. PRÀCTICA 02: ANÀLISIS MINIPUT (Mostra de TV de Qualitat) tracta de descriure i analitzar críticament la jornada del MINIPUT (17a Mostra de TV de Qualitat) 25

Qualificació

-Demostrar coneixements històrics sobre els gèneres/formats televisius.
- Competència analítica, descriptiva i crítica, a l'hora d'analitzar els diferents formats audiovisuals.
- Capacitat creativa i qualitat tècnica i respecte els continguts en l'elaboració de "nous formats" audiovisuals.
- Capacitat de posada en pràctica dels coneixements teòrics i dels referents donats a classe en l'elaboració de projectes audiovisuals en l'àmbit de la ficció, el documental i els vídeos creatius.
- Es valorarà positivament el domini en la redacció de textos/projectes, tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramatical, com lèxic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Passa a la següent convocatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.