Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu introduir les polítiques socials tant de la Unió Europea com a institució supranacional, com del seus estats membres. L'anàlisi inlou una revisió de les polítiques en les àrees de la desigualtat, la salut, l'educació, l'ocupació i les pensions. L'èmfasi es posa en l'anàlisi comparatiu.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU
Idioma de les classes:

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU
Idioma de les classes:

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Social Policies by the European Union

          1.1. European Integration: A Historical and Institutional Overview

          1.2. The European Union’s Regional, Employment and Social Policies

          1.3. Is there a European Social Model?

2. Social Policies by the Member States

          2.1. Poverty and Inequality. Measurement, Causes and Consequences

          2.2. Employment. Concepts, Explanations, Policies and Outcome

          2.3. Education: Resources and Organization, Access and Participation, Outputs and Impact

          2.4. Health: Status, Determinants, Services and Resources

          2.5. Pensions. Retirement and Life Expectancy, Pension Systems, the Pension Paradox

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 1 5
Classes expositives 6 3 9
Classes participatives 16,5 6 22,5
Elaboració de treballs 7,5 16,5 24
Exposició dels estudiants 1,5 5 6,5
Prova d'avaluació 3 5 8
Total 38,5 36,5 75

Bibliografia

 • Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Capitalism. Princeton University Press. Catàleg
 • Sapir, A (2005). Globalization and the Reform of the European Social Models. Bruegel.
 • Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. W.W. Norton & Company. Catàleg
 • Wilkinson, R. and Pickett, K (2009). The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane. Catàleg
 • OECD (2015). Employment Outlook. OECD.
 • OECD (2014). Society at a Glance 2014. OECD Social Indicators. The Crisis and its Aftermath. OECD.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Mid-term test Mid-term exam on themes 1.1 to 1.3. 35
Essay Essay undertaking an analysis of one social policy across 2 to 3 countries. 50
Presentation of essay Class Presentation of the Essay 15

Qualificació

Mid-term exam on themes 1.1 to 1.3 (35%)
Essay undertaking an analysis of one social policy across 2 to 3 countries. (50%)
Class Presentation of the Essay (15%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not handing in final essay.