Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El mòdul és una aproximació al desenvolupament infantil, especialment de 0 a 6 anys. S'estudien el desenvolupament biològic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu, els processos d'aprenentatge, els contextos en què es desenvolupa l'infant (familiar, social, lingüístic i educatiu)i la seva influència en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES  / LLUÏSA GRÀCIA SOLÉ  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Psicologia evolutiva en l'edat infantil

          1.1. Desenvolupament físic i psicomotor

          1.2. Desenvolupament cognitiu

          1.3. Adquisició del llenguatge

          1.4. Desenvolupament social i emocional

2. UNITAT FORMATIVA 2: Diversitat lingüística a l'aula.

          2.1. Diversitat lingüística al món i a Catalunya. Prejudicis lingüístics.

          2.2. Sistemes d'escriptura de les llengües parlades a Catalunya.

          2.3. Les llengües i la percepció del món: diferències de categorització.

          2.4. L'adquisició del català i del castellà per part dels alumnes estrangers: influències de la primera llengua i estratègies universals.

3. UNITAT FORMATIVA 3: Processos d'ensenyament-aprenenatge a l'aula

          3.1. Processos d'aprenentatge a l'aula

          3.2. La comunitat com a context d'aprenentatge. Família, escola i la seva influència en els processos d'aprenentatge

          3.3. La interacció entre alumnes en l'aprenentatge escolar

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 86 86
Anàlisi / estudi de casos 0 8 8
Elaboració individual de treballs 0 14 14
Lectura / comentari de textos 0 24 24
Prova d'avaluació 6 42 48
Sessió expositiva 60 0 60
Visionat/audició de documents 10 0 10
Total 76 174 250

Bibliografia

 • Theron Alexander, Paul Roodin, Bernard Gorman (1998). Psicologia Evolutiva.. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38 (2005). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Barrieras, Mònica (2000 ). Quadern E.S.O. de la diversitat lingüística . Barcelona: Projecte GELA [etc.]. Catàleg
 • Ellen D. Cagné (1985). La psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor. Catàleg
 • Comunitats d'Aprenentatge. Recuperat , a www.comunidadesdeaprendizaje.net
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Josep Gallifa (1990). Model cognitius de l'aprenentatge. Edicions Raima. Catàleg
 • Gràcia, Lluïsa (2010). Llengua i immigració.. Vic: EUMO. Catàleg
 • Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall (1995). Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc Graw-Hill. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (1996 ). Estudis africans . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (2002 ). La Gimcana de les llengües . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Les llengües a Catalunya (2005). Barcelona: Universitat de Barcelona / Octaedro. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (cop. 2000 ). La Dignidad e igualdad de las lenguas : crítica de la discriminación lingüística . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Sadurní, M., Rostan, C., Serrat, E. (2003). El desarrollo de los niños, paso a paso. Editorial UOC. Catàleg
 • Carme Triadó (coord) (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo editorial. Catàleg
 • Palacios, Jesús (1999-2001 ). Desarrollo psicológico y educación (2a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la unitat formativa 1 Correcció formal i de continguts de les respostes. 20
Comentari d'articles. Lectura i comentari posterior de les idees principals del text indicat. Correcció formal i de continguts. 15
Examen de la unitat formativa 2. Correcció formal i de continguts de les respostes. 30
Examen de la unitat formativa 3 Correcció formal i de continguts de les respostes.
20
Treball escrit sobre els factors que intervenen en l'aprenentatge entre iguals. Comparació entre aprenentatge individual i aprenentatge cooperatiu. Correcció formal i de continguts. 15

Qualificació

- Caldrà la presentació de totes les activitats d'avaluació dins el termini marcat per tal de tenir avaluació final de l'assignatura.
- Els treballs hauran d'estar presentats correctament, amb un vocabulari clar i comprensible, amb els documents consultats correctament referenciats i sense errors de normativa. En el cas dels exàmens, activitats a l'aula i treballs es penalitzarà 0'1 punt per cada error comès, fins a un màxim de 1'5 punts.
- No s'acceptaran treballs copiats, parcialment o totalment.
- La nota final del mòdul s'obté a partir de la suma ponderada de les 5 activitats d'avaluació. Per aprovar el mòdul cal obtenir el 50% de la nota màxima (5 sobre 10).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT aquell alumne que no hagi presentat alguna de les proves d'avaluació.

Observacions

HORARIS DE TUTORIES


MONTSERRAT PALMA

Horaris: dimarts de 16:30h a 18h. i hores a convenir
Telèfon: 972.418255
Correu-e: montserrat.palma@udg.edu
Despatx: 107

LLUÏSA GRÀCIA

Horaris:

Primer semestre: dimecres de 10:00 a 13:00 i hores a convenir.
Segon semestre: dimarts de 10:30 a 13:30 i hores a convenir.

Telèfon: 972.418963
Correu-e: lluisa.gracia@udg.edu

ATENCIÓ: el despatx de la professora L. Gràcia és a la Facultat de Lletres (cinquè pis de l'edifici de despatxos; hi ha el nom a la porta).