Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Principis bàsics i lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física, Química, Biologia i Geologia). Història de la Ciència: comprensió de l'actualitat des d'una visió històrica de les ciències. La metodologia científica: l'enfocament investigatiu. Els procediments científics: l'observació, l'experimentació, la resolució de problemes, el treball de camp. Didàctica de les ciències experimentals. El currículum escolar de les ciències experimentals. El laboratori, les TIC i altres recursos en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals. El llenguatge científic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME AMETLLER LEAL  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / CRISTINA VIDAL MIR
Idioma de les classes:

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Experimentals amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Experimentals.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Relacionar l’educació dels alumnes amb el seu entorn.
 • Identificar eines i actuacions que afavoreixin l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Identificar i analitzar críticament les implicacions ecològiques i socials de les propostes educatives dels àmbits de coneixement científic i matemàtic.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies més adequades per als objectius perseguits (personals i professionals).

Continguts

1. Unitat formativa: Com ensenyar ciències a primària. 1.1 El coneixement del medi en l'experiència viscuda com a estudiants de primària i secundària. 1.2 Concepcions al voltat de les ciències. 1.3 El currículm a l'educació primària. 1.4 Models en ciències experimentals. 1.5 Idees prèvies.

2. Unitat formativa: La Biodiversitat. 2.1 La classificació dels essers vius. 2.2 Els vegetals. La importància dels productors. Adapatacions al clima. 2.3 Observació i classificació.

3. Unitat formativa: L'univers. 3.1 El cosmos 3.2 El sistema solar i la Terra. Les estacions de l'any. 3.3 La lluna i les seves fases.

4. Treballs pràctics: 4.1 El treball de laboratori 4.2 El treball de camp 4.3 Disseny d'un taller de ciència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 60,00 60,00
Elaboració individual de treballs 3,00 19,00 22,00
Exposició dels estudiants 2,00 2,00 4,00
Lectura / comentari de textos 0 6,00 6,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 8,00 0 8,00
Sessió participativa 2,00 4,00 6,00
Sessió pràctica 13,00 13,00 26,00
Sortida de camp 2,00 6,00 8,00
Treball en equip 1,00 4,00 5,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Total 36,00 114,00 150

Bibliografia

 • Pujol, Rosa M (2003 ). Didáctica de las ciencias en la educación primaria . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Frield, Alfred E (2000 ). Enseñar ciencias a los niños . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Carmen, Lluís M. del (1988 ). Investigació del medi i aprenentatge . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Carmen, Lluís M. del (1985 ). La Vida en dos ecosistemes : el bosc i la bassa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Jiménez Aleixandre, María Pilar Caamaño Ros, Aureli (2003 ). Enseñar ciencias . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Català, Mireia (2002 ). Las Ciencias en la escuela : teorías y prácticas . Caracas: Laboratorio Educativo. Catàleg
 • Recerca en acció. Recuperat , a http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/index.jsp
 • Centre de documentació i experimentació en ciències (CDECT). Recuperat , a http://www.xtec.es/cdec/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Prova individual.
Es valoraran els continguts conceptuals i procedimentals del mòdul, així com la capacitat d'aplicar aquests coneixements a qüestions, problemes o treballs pràctics de Coneixement del Medi Natural de Primària. Es considraran tant els aspectes de Ciències Experimentals com els de Didàctica de les Ciències.
50
Dossier de pràctiques Treball en petit grup.
Dossier de les sessions pràctiques del mòdul.
Es valoraran els resultats de les pràctiques, l'anàlisi dels resultats i les conclusions, la capacitat d'incorporar-hi informació externa, el rigor en la redacció i presentació, la capacitat crítica i la reflexió personal. Per altra banda, també es valoraran les consideracions sobre l'adaptació i aplicació, des del punt de vista didàctic, d'aquests treballs pràctic per a l'educació primària.
30
Avaluació i presentació de l'activitat de camp entorn de la FEP / Treball argumentatiu a classe Treball en petit grup / individual.
Es valoraran els continguts conceptuals, la capacitat de seleccionar i sintetitzar les informacions i la capacitat d'expressió.
10
Disseny i posada en pràctica d'un taller de ciència Activitat en petit grup.
Consistirà en el disseny d'un taller de Ciències per a alumnes de primària. Aquest disseny inclourà un dossier científic amb els continguts conceptuals per al professorat i un guió del procediment a seguir.
10

Qualificació

La qualificació final del mòdul s'obtindrà fent la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació. Per a poder fer mitjana cal que la nota cada una de les activitats d'avaluació sigui com a mínim de 5.
Recuperació: Si una activitat té una nota inferior a 5 cal recuperar-la en el mateix curs amb una activitat semblant a la suspesa.
Per poder recuperar una activitat d'avaluació s'haurà d'haver presentat prèviament. La nota d'aquesta recuperació serà com a màxim de 8.
L'assistència a les sessions de pràctiques és necessària per aprovar l'assignatura. El mínim d'assistència és del 80%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas que no es presentin una o més de les activitats avaluables, la nota final serà "no presentat".