Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
El mòdul s'orienta a permetre el reconeixement de les principals problemàtiques socials del món actual i del context més proper, i analitzar-les des de diferents posicions teòriques i disciplinars per poder comprendre la seva incidència en la intervenció socioeducativa. A partir d'aquests objectius,es farà una aproximació als conceptes bàsics de l'anàlisi sociocultural, les teories de la cultura i la societat, l'evolució de la societat moderna a la postmodernitat, els elements per a la construcció identitària i diversitat cultural i l'anàlisi dels eixos de la desigualtat en la societat actual. Es posarà un especial èmfasi en l'anàlisi dels fluxos migratoris, la diversitat cultural i els reptes socials més actuals, l'estudi dels processos d'integració en contexts multiculturals, les bases i els reptes de l'educació intercultural i les estratègies d'intervenció des de la perspectiva intercultural.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS  / JOSEP MIQUEL PALAUDARIAS I MARTI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
  • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1. Introducció a l’estudi de la societat i la cultura

          1.1. Presentació de les disciplines

          1.2. La cultura i la societat

          1.3. Teories de la cultura i de la societat

2. UNITAT FORMATIVA 2. Cultura i identitat

          2.1. La cultura i les cultures

          2.2. Identitat cultural i contingut cultural

          2.3. Les formes polítiques de la identitat

3. UNITAT FORMATIVA 3. Societat i cultura a l’era de la globalització

          3.1. De la societat moderna a la postmodernitat: transformacions socials i culturals

          3.2. Moviments de població en una societat global

4. UNITAT FORMATIVA 4. Desigualtat i estratificació social

          4.1. Estratificació i classes socials

          4.2. Segregació, marginació, discriminació i exclusió

          4.3. Pobresa i exclusió social

5. UNITAT FORMATIVA 5. Sexe, gènere i desigualtat social

          5.1. Sexe i gènere

          5.2. El gènere com a base de diferències i desigualtats socials.

6. UNITAT FORMATIVA 6. Sociologia de les edats

          6.1. Infantesa, adolescència i joventut.

          6.2. Joventut, socialitat i produccions cultural

          6.3. La vellesa: al marge de la societat?

7. UNITAT FORMATIVA 7. La gestió de la diversitat cultural

          7.1. Models de ciutadania i diversitat cultural.

          7.2. Conceptes d’integració, àmbits de la integració i acció educativa

          7.3. Racisme i antiracisme en la societat actual

8. UNITAT FORMATIVA 8. Educació i diversitat cultural

          8.1. Aportacions de la sociologia i l’antropologia a l’anàlisi dels fenòmens educatius

          8.2. Sistema educatiu i minories culturals

          8.3. Educació intercultural: objectius, plantejaments socioeducatius i culturals.

          8.4. Estratègies de l’educació intercultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,5 20 22,5
Cerca d'informació 2,5 20 22,5
Classes expositives 45 0 45
Classes participatives 45 0 45
Elaboració de treballs 10 85 95
Prova d'avaluació 5 65 70
Total 110 190 300

Bibliografia

  • Harris, Marvin, (2004 ). Introducción a la antropología general (7ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Harris, Marvin, (1983 ). El Desarrollo de la teoría antropológica : historia de las teorías de la cultura (4ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
  • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2003 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Giddens, Anthony (2001 ). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Marquès i Sureda, Salomó (2001 ). Societats pluriculturals i educació : la interculturalitat com a resposta . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona :Ajuntament de Girona. Catàleg
  • Pajares, M. (2005). La integración ciudadana: una perspectiva para la inmigración. Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resum i comentari de les lectures que s’aniran encarregant al llarg del segon semestre i plantejament de qüestions al voltant d’aquestes lectures. Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin. Aquests treballs seran avaluats amb una nota d'apte o no apte.
10
Treball de recerca sobre un organisme (ONG o organisme oficial) que tingui per objectiu combatre les desigualtats socials.
Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin.
10
Visió i comentari de videos breus sobre la temàtica de la identitat.
Visualització i comentari del video "Hiyab" i confecció d'un dossier de premsa a partir sobre la polèmica sobre l'ús del vel a les aules.
Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Riquesa de les idees i reflexions que s'aportin.Aquests treballs seran avaluats amb una nota d'apte o no apte.
10
Realització d'un treball d'anàlisi d'una qüestió de caràcter social o cultural que els resulti d'interès com a futurs educadors/es socials (la selecció del treball estarà en funció de la feina centrada en la recerca de fonts d'informació que els alumnes hauran realitzat fins aleshores). L'extensió, el tema i el caràcter del treball es pactarà amb els professors. Correcta presentació dels textos (ortografia, sintaxi, etc.).
Ús adequat dels conceptes treballats a classe.
Claredat i estructuració general del treball.
Riquesa i adequació de la informació aportada i de les idees i reflexions que s'aportin.
20
Examen sobre els continguts treballats al llarg de l'assignatura. La prova d'avaluació final cercarà d'avaluar el coneixement i comprensió dels principals temes i conceptes treballats al llarg de l'assignatura. Cal aprovar l'exàmen per superar l'assignatura. 50

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal haver lliurat tots els treballs dins dels terminis establerts i cal obtenir una nota mínima de 5 a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun treball o la no realització de l'examen comportarà una avaluació de "no presentat" .