Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
L’assignatura pretén acostar i desvetllar a partir del fet competencial l’interès per a la Didàctica Musical. S’entrarà en el coneixement de les diferents metodologies musicals dirigides a l’Educació Infantil i Primària. Es partirà de la pràctica activa i participativa del dia a dia per arribar a desenvolupar els sabers de cada estudiant. Es potenciarà l’intercanvi de coneixements entre el món de la didàctica i la música. S’establirà una relació amb les estades a l’escola i les pràctiques.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NEUS ROSSELL MAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (5%), Francès (5%), Italià (5%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NEUS ROSSELL MAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (5%), Francès (5%), Italià (5%)

Grup PR

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NEUS ROSSELL MAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (5%), Francès (5%), Italià (5%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Continguts específics de música en les etapes d’Infantil i Primària.

2. Perfil i característiques dels infants d’Educació Infantil i Primària en relació a l’educació musical i la dels propis docents.

3. Competències bàsiques i específiques entorn a la música.

4. Ampliació dels coneixements relacionats amb la cançó, la veu, l'audició, el ritme, el moviment, els contes, el joc i el llenguatge musical.

5. Introducció en l’estudi i recerca dels principals mètodes de pedagogia musical dels segles XIX , XX i XXI.

6. Planificació, organització i recursos de les activitats de programació.

7. L’avaluació reflexiva, col·laborativa i competencial com a eina específica i interdisciplinar.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió participativa 12,00 18,00 30,00
Sessió pràctica 17,00 28,00 45,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Bachmann, Marie-Laure (cop. 1998 ). La Rítmica Jaques-Dalcroze : una educación por la música y para la música . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Alsina, Pep (1997). El Área de educación musical, : Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Camellini, Teresa Fubini, Enrico (2003 ). Prove e saggi sui saperi musicali : ricercari per insegnare . Pisa: ETS. Catàleg
 • Delalande, François (1995 ). La Música es un juego de niños . Buenos Aires: Ricordi. Catàleg
 • Forai, K. i altres (1981). Educación musical en Hungria. . Madrid: Real Musical. Catàleg
 • Frega, Ana Lucía (1998 ). Música para maestros (2ª ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Díaz, Maravillas, Frega, Ana Lucía (1998). La Creatividad como transversalidad al proceso de educación musical. Victoria-Gasteiz: Amarú. Catàleg
 • Frega, Ana Lucía (1997 ). Metodología comparada de la educación musical : tesis de doctorado en música, mención educación . Buenos Aires: CIEM. Catàleg
 • Currículum educació primària (2009 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Recuperat 07-07-2011, a http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf Catàleg
 • Educació infantil : currículum (1992 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Martín García, Xus (2007 ). Les Set competències bàsiques per educar en valors . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Identificació de les competències bàsiques en l'ensenyament obligatori (2000 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Howard, W. (1986). La música i el niño. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual i/o en petit grup, posada en comú i síntesi de temes. Equilibri i adequació de les propostes fetes, partint de la teoria i la pràctica.
Participació activa i ordenada de les sessions pràctiques i control dels materials teòrics.
25
La pràctica didàctico- musical, la teoria i la relació amb els diferents aspectes del llenguatge musical, juntament amb la creativitat seran la base del treball individual o en grup, i es centraran sobre els blocs temàtics treballats al voltant de les qualitats del so i la seva didàctica. L'implicació individual i el respecte pel treball en grup en relació a les pràctiques d'aula 25
Treball pràctic 1, 2 i 3 i la posada en comú a nivell del grup classe L'equilibri i adequació de la posada en acció i la preparació.
L'equilibri entre elaboració, presentació, pràctica i conclusió.
La creativitat i l'originalitat.
50

Qualificació

Els treballs pràctics i les exposicions i participació individual i dins el grup sumen el 75 % de la nota, que s'avaluaran seguint els criteris indicats.

L'avaluació en relació a l'assistència i participació juntament amb les pràctiques d'aula sumen un 25% de la nota.

És indispensable estar present en les presentacions de gups per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La manca d'assistència continuada i la no participació o col·laboració dins el grup de treball, així com la presentació fora dels terminis marcats, constaran com a no presentat.