Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Classes en català
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROSER JUANOLA TERRADELLAS  / MARIONA NIELL COLOM
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. De l´educació visual a la cultura visual: interpretar les imatges en una societat de la informació.Imatges estereotipades un camí contra la creativitat: diferents usos i pràctiques habituals •Ètica i usos de les imatges: la violència, el consum, el poder, la discriminació i altres valors implícitis. Recursos creatius per no crear estereotips.

2. L´educació artística en l´àmbit formal i no formal. Maneres diferents d´enfocar-ho i relacions mútues. • Els esplais, les colònies, el temps lliure, els museus i centres d´interpretació, • L´educador en el temps lliure. Tipus de mediació.

3. Quines metodologies per la formació de mestres en Educació artística? • Com i quant emprar les metodologies participatives en l´EA : innovació, intervenció i recerca? • Altres metodologies:punts forts i punts febles • Educació Artística i recursos TIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 1,00 7,00
Elaboració individual de treballs 4,50 16,00 20,50
Prova d'avaluació 4,00 12,00 16,00
Seminaris 3,00 8,00 11,00
Sessió participativa 1,50 0 1,50
Sortida de camp 7,00 4,00 11,00
Visionat/audició de documents 0 9,00 9,00
Total 26,00 50,00 76

Bibliografia

 • Arizpe, E, Stayles, M (2004). Lectura de imágenes los niños interpretan textos visuales . Mexico: Fondo Cultura Española . Catàleg
 • Balada i Monclús, Marta (1984 ). L'Educació visual a l'escola : didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà . Barcelona: Rosa Sensat [etc.]. Catàleg
 • Eisner, Elliot W (1995 ). Educar la visión artística . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ritxer, P (2003). El jardí dels secrets:organitzar i viure els espais exteriors a les escoles . Barcelona : Rosa Sensat . Catàleg
 • Roldán, J y Marin, M (2011). Metodologías Artísticas de Investigación en Educación. Malaga : Aljibe . Catàleg
 • Vitta, Maurizio (cop. 2003 ). El Sistema de las imágenes : estética de las representaciones cotidianas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Albertí, M.; Romero, L. (2010). Alumnado con discapacidad visual. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Combalía, V. (2006). Amazonas con pinzel. Destino.
 • Gratacós, R. (2006). Otras miradas. Artey ciegos: tan lejos, tan cerca. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Juanola R., Guillaumes M. (2007). Ester Boix i Ricard Creus, creadors del taller d'arts visuals de l'Arc.. Documenta Universitària. Catàleg
 • Michelet (1977). Los útiles de la infancia. Herder. Catàleg
 • Morón, Mar (2007). La creación artística en la educación de las personas con discapacidad intelectu. Documenta Universitaria.
 • Rubert de Ventós, X. (2007). Teoria de la sensibilitat. Edicions 62.
 • Soler, E (1992). La educación sensorial en la escuela infantil. Rialp. Catàleg
 • Vila, B.; Cardo,C. (2005). Material sensorial (0-3 anys). Maniipulación y experimentación. Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació amb mitjana ponderada de les activitats Correcció en la presentació i els terminis. Treball en equip. Recerca d'informació. Adapatació als difernts contextos de l'educació artística. Coneixement del currículum. 100

Qualificació


L´assignatura tindrà tres modalitats:

1.-Presencial que seguirà l´avaluació a classe i un treball de grup. Imprescindible venir a classe a partir de 3 faltes es passa a la modalitat se,semipresencial.
2.- Semipresencial a partir de tres faltes el treball no serà de grup sinó individual i a més tindrà lectures i un diari reflexiu a pactar.
3.- No venir a classe vol dir fer un examen final que serà una prova oral i escrita.

Observacions

L´assignatura tindrà tres modalitats:

1.-Presencial que seguirà l´avaluació a classe i un treball de grup. Imprescindible venir a classe a partir de 3 faltes es passa a la modalitat se,semipresencial.
2.- Semipresencial a partir de tres faltes el treball no serà de grup sinó individual i a més tindrà lectures i un diari reflexiu a pactar.
3.- No venir a classe vol dir fer un examen final que serà una prova oral i escrita. Criteris de valoració del treball final:

· Qualitat de les imatges, i adequada composició del text/imatge,

Dinamisme de les seqüències i estètica en general. Desqualificació per imatges de mala qualitat, poc representatives, mal enquadrades o poc claredat visual de la composició.

· Adequada justificació del treball de camp que heu fet buscant les fonts documentals tant si son bibliogràfiques com consultes professionals, visites etc.· Guió i narració coherents i ben seleccionada. IMPRESCINDIBLE INDEX INICIAL, claredat amb la narració. Bona justificació de l’estat de la qüestió, bona citació de les Font ( citar correctament els autors)

· Simulació de les seqüències o propostes didàctiques Segons els tems podeu criticar les actuacions didàctiques que es porten a terme i proposar-ne u na revisió. Si no és el cas, proposeu a partir dels criteris que heu generat amb la recerca del tema d’estudi.

· Aproximació a unes conclusions provisionals .Podeu concloure valorant el que heu estudiat a manera de punt forts i punt fluixos i aportacions del grup.