Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
La metodologia observacional com a instrument d'investigació a l'aula i l'escola. La professió de mestre o mestra. Fonaments de l'observació i contribucions de la neuroeducació en la interpretació dels comportaments observats. Aplicació d'un instrument d'observació en un context determinat elaborat per l'alumnat.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA CAROLA VILA  / JORDI CICRES BOSCH  / MARIA FERNANDEZ POU  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / MARIONA LLOPART ROSSELL  / SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / CARLES ROSTAN SANCHEZ  / JOSEP MARIA SERRA BONET  / JESICA SERRANO ORTIZ  / DAVID SUBERO TOMAS  / MONTSERRAT TESOURO CID
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Reflexionar sistemàticament sobre l'escola com a organització vinculada al context social i administratiu.
 • Identificar actituds que afavoreixin la relació, la participació i la comunicació de la família en la vida dels centres.
 • Analitzar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. El mètode observacional. Fases de la metodologia observacional: Formulació del problema, recollida de dades, anàlisi de les dades, interpretació i comunicació dels resultats.

2. La professió de mestre/a i la pràctica reflexiva com a element clau de l’exercici docent. Competències del mestre i estils docents.

3. Aportacions de la neurociència al món de l'educació. Com la neuroeducació contribueix a la millora de la pràctica educativa.

4. Les pràctiques educatives a l'escola: el mestre com a investigador. Què observar?

5. Instruments d’anàlisi de les pràctiques educatives i de la convivència a l’aula.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 15,00 50,00 65,00
Lectura / comentari de textos 15,00 50,00 65,00
Prova d'avaluació 4,00 64,00 68,00
Sessió participativa 10,00 42,00 52,00
Total 44,00 206,00 250

Bibliografia

 • Manuel de Puelles Benítez (coord.) ; Antonio Viñao ... [et al.] (2009). Profesión y vocación docente : presente y futuro . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Olga Esteve (2010). Creando mi profesión. Octaedro. Catàleg
 • Aproximació a les competències en els nous títols de mestre (2006). Girona : Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Bernal Agudo, José Luis (2012). Las Competencias docentes en la formación del profesorado. Madrid: Sintesis DL. Catàleg
 • Fernando Blanco Lorente (2007). El Desarrollo de competencias docentes en la formación del profesorado . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Información y Public.. Catàleg
 • Elena Cano García (2005). Com millorar les competències dels docents : guia,.... Graó. Catàleg
 • Estilos de aprendizaje y enseñanza (1994). Madrid : CEPE, DL . Catàleg
 • El Mestre investigador : la investigació a l'aula (1990). Barcelona : Graó. Catàleg
 • La Observación sistemática en el aula (1995). Madrid : La Muralla. Catàleg
 • L'Observació i l'experimentació al parvulari [Enregistrament vídeo] (1993). Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Observació i anàlisi de les pràctiques d'educació escolar (2009). Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Mora, Francisco (2013). Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza Ensayo. Catàleg
 • Carme Timoneda i Gallart (2006). La senzillesa d'aprendre. CCG EDICIONS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat reflexiva (vinculada a les setmanes d'observació a l'escola) - Contingut i qualitat de la tasca. 15
Prova individual - Domini del contingut
- Capacitat de relació entre conceptes
- Aplicació de la teoria en situacions pràctiques
- Capacitat d'argumentació
- Identificació d'idees claus
40
Recerca (en grup cooperatiu) aplicada a la tercera setmana d'estada a l'escola - Planificar una recerca, amb grup cooperatiu, que es fonamenti en el marc teòric de la metodologia observacional

- Aplicació d'un instrument d'observació elaborat pel grup cooperatiu a la 3a setmana d'estada a l'escola.
25
Pla d'Acció Tutorial (PAT) - Contingut i qualitat de les tasques encomanades
- Assistència obligatòria a totes les sessions de PAT
- Participació en la reflexió i discussió del grup.
20

Qualificació

Per poder aprovar el mòdul d'OSAC es necessari que l'estudiant:

- Faciliti el treball en grup cooperatiu.
- Assisteixi a les tres setmanes d'estada a l'escola i entregui els certificats d'assistència el dia estipulat pel professorat d'OSAC a l'inici del curs. Si s'entreguen fora de plaç la nota màxima serà d'un 5 de les activitats relacionades amb l'estada a l'escola (activitat reflexiva i recerca).
- Assisteixi a totes les sessions de PAT i realitzi i aprovi les tasques d'avaluació que encomani el tutor de PAT.
- Superi la prova d'avaluació (es considera aprovat a partir d'un 5). Si se suspèn hi haurà una única convocatòria per la recuperació al juny, la nota màxima de la qual serà 5.
- Superi l'activitat reflexiva sobre professió docent i la recerca en grup cooperatiu (es considera aprovat a partir d'un 5). 
- Les faltes d'ortografia restaran 0,1 (cada falta) en cada activitat d'avaluació. Si l'estudiant fa més de 15 faltes no es corregirà l'activitat d'avaluació.
- Les dates de l'examen, d'entrega de treballs i d'entrega de certificats es concretaran a principi de curs.

Cal aprovar tots les activitats d'avaluació per a poder aprovar el mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant serà qualificat com a NO presentat quan:

- No assisteixi al 100% de les sessions de PAT i/o no realitzi les tasques encomanades en aquestes sessions.
- No assisteixi a les tres setmanes d’estada a l’escola.
- No lliuri el 100% de les tasques del mòdul.
- No realitzi la prova d'avaluació el dia estipulat pel professorat d'OSAC.