Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Sistema tributari. Impostos directes. Impostos sobre la renda. Impostos patrimonials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL ARXER FABREGA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 11. Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmico-financers de les administracions públiques.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.

Continguts

1. Tema 1. Estructura del sistema tributari

          1.1. Concepte de sistema tributari

          1.2. La pluralitat de sistemes tributaris

                    1.2.1. Sistema tributari de l'Estat: impostos directes i indirectes

                    1.2.2. Sistema tributari de les Comunitats Autònomes

                    1.2.3. Sistema tributari de les Entitats Locals

          1.3. El sistema tributari espanyol i la Unió Europea

2. Tema 2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

          2.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          2.2. Rendiments del treball

          2.3. Rendiments del capital

          2.4. Rendiments d'activitats econòmiques

          2.5. Guanys i pèrdues patrimonials

          2.6. Imputacions de renda

          2.7. Base imposable

          2.8. Base liquidable

          2.9. Deute tributari

          2.10. Tributació familiar

          2.11. Gestió de l’impost

3. Tema 3. Impost sobre Societats

          3.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          3.2. Base imposable: ajustaments fiscals extracomptables

          3.3. Deute tributari

          3.4. Règims especials: especial referència a les PIMES

          3.5. Gestió de l’impost

4. Tema 4. Impost sobre la Renda de No Residents

          4.1. Fet imposable, rendes exemptes i obligats tributaris

          4.2. Tributació dels no residents amb establiment permanent

          4.3. Tributació dels no residents sense establiment permanent

5. Tema 5. Impost sobre el Patrimoni

6. Tema 6. Gravamen especial sobre béns immobles de les entitats no residents

7. Tema 7. Impost sobre Successions i Donacions

          7.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          7.2. Base imposable: transmissions lucratives mortis causa i inter vivos

          7.3. Base liquidable

          7.4. Deute tributari

          7.5. Gestió de l’impost

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 12,00 25,00
Prova d'avaluació 26,00 24,00 50,00
Total 39,00 36,00 75

Bibliografia

 • Manual de derecho tributario: Parte espcial. 11ª edición (2014 ). Editorial Aranzadi. Catàleg
 • Curso de derecho tributario : parte especial. 8ª ed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES. 3ªed. (2014 ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Peña Velasco, Gaspar de la Falcón y Tella, Ramón Martínez Lago, Miguel Ángel Almudí Cid, José Manuel (2013 ). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (5a ed.). Madrid: Iustel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de caràcter recuperable. 40
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica de presentació obligatòria és de caràcter NO recuperable. 10
Assistència i participació a les pràctiques L’assistència i la participació a les classes pràctiques és de caràcter NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA. Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA
Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada. L’estructura d’aquestes proves pot ser diversa: preguntes amb respostes d’elecció múltiple, preguntes tipus test, preguntes curtes, preguntes a desenvolupar i casos pràctics. Cadascuna d’aquestes proves suposa un 40% de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada prova ha de ser igual o superior a 5.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES
Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Només serà obligatori el lliurament d’una d’aquestes pràctiques. La pràctica de lliurament obligatori suposarà el 10 % de la nota final. Es valorarà també l'assistència i la participació activa dels alumnes a classe el dia de resolució de les pràctiques. Aquesta assistència i participació es valorarà amb un 10 % de la nota final.

PROVES RECUPERABLES
En cas de no presentar-se o no superar alguna de les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no presentades o no superades a l’examen de recuperació establert a l’efecte. L'alumne es pot presentar directament a l'examen en el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. La nota de la pràctica obligatòria (10%) i la nota d'assistència i participació a les classes pràctiques (10%) NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne "no presentat" l'alumne que no s'hagi presentat a cap de les dues proves d’avaluació continuada ni a l'examen de recuperació.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar dels textos normatius (lleis i reglaments) dels diferents impostos directes sobre la renda i patrimonials.

Assignatures recomanades

 • Dret de la hisenda pública